Register
nadapurtic

nadapurtic

15 infographics

Basic account

Мрежа просветних радника Србије
Да ли сте члан неке мреже?
Да ли је мрежа којој припадате физичка или виртуелна?
Каква знање се размењују?
Да ли сте некад у оквиру мреже поделили своја знања или искуства?
Који артефакти се деле у оквиру мреже?
Која врста комуникације постоји међу члановима?
Који је фактор важнији за функционисање мреже?
Да ли се укључујете у комуникацију унутар мреже?
Професионалне заједнице у Србији
Коју врсту мобилног телефона имаш?
Да ли имате и доносите мобилни телефон у школу?
За чега највише користите мобилни телефон?
Начин приступа курсу
Омиљени алати