Register
maja.zuffova

maja.zuffova

24 infographics

Basic account

Sprístupnili inštitúcie požadované informácie? 
Infographic
Infographic
OBLASTI NAJČASTEJšie nahlasovaných podnetov v starom meste 
CRZ OZ 2013
CRZ OZ 2011 - 2014
CRZ OZ 2011 - 2012
CRZ OZ 2014
NÁRAST UŽÍVATEĽOV CRZ.GOV.SK 032011 - 122014
NÁRAST UŽÍVATEĽOV  CRZ.GOV.SK
Počet PRIDANÝCH PODNETOV PODĽA MESIACA
Počet pridaných podnetov podľa dňa v týždni
PODNETY V STAROM MESTE NA PORTÁLI ODKAZPRESTAROSTU.sk
PODNETY  V  STAROM Meste NA PORTÁLI ODKAZPRESTAROSTU.SK
OdkazPRESTAROSTU.sk
OdkazPRESTAROSTU.sk
Infographic
Infographic
Prínos práce samospráv za rok 2012
Kvalita komunikácie za rok 2012
Index úspešnosti riešenia podnetov v %
Zastúpenie užívateľov Odkazprestarostu.sk
Infographic
Index úspešnosti riešenia podnetov v %