Loading
Created by:jensm1jensm1
{"id":215610,"type":0,"block_id":"1348590469","theme_id":32,"user_id":74032,"path":"effekter-59509584","title":"Effekter vid olika promillehalter","pubtitle":"Effekter vid olika promillehalter","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1348590469.jpg","width":501,"copyright":"Copyright Bloow.se 2012","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10701724,"object_id":"bad89e55-e9cc-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Effekter vid olika promillehalter","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":184476,"object_id":"1348590542","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Det g�r inte att s�ga exakt vilken inverkan olika promillehalter har p� en enskild individ, eftersom den som druckit mycket och l�nge har utvecklat en tolerans f�r alkohol och inte p�verkas lika mycket. T�nk p� att risken f�r alkoholrelaterade skador och h�lsoproblem inte minskar bara f�r att man har en h�gre toleransniv�.F�r det stora flertalet genomsnittdrickare g�ller nedanst�ende effekter vid olika promillehalter:\n\n0,2 �\nDen f�rsta alkoholeffekten m�rks.\nDu k�nner dig varm, avsp�nd och v�l till mods.\nDin sj�lvkritik minskar.\n\n0,5 �\nDu k�nner dig upprymd och h�mningarna sl�pper.\nDina reflexer blir l�ngsammare och du f�r minskad precision i dina r�relser. Omd�met b�rjar grumlas och din f�rm�ga att ta in information f�rs�mras.\n\n0,8 �\nDu b�rjar bli h�gljud och yvig i dina r�relser.\nDu ser s�mre �n du brukar.\nDu �r �verdrivet sj�lvs�ker och luktar alkohol.\n\n1,0 �\nDu sluddrar och �r s�mre p� att kontrollera b�de muskler och k�nslor.\n\n1,5 �\nDet b�rjar bli sv�rt att h�lla balansen och du kanske ramlar omkull.\nR�kna med ett k�nsloutbrott. Och illam�ende.\n\n2,0 �\nDu har sv�rt att prata och g� uppr�tt.\nDu ser dubbelt.\n\n3,0 �\nDu uppfattar inte vad som h�nder och sker och �r p� gr�nsen till medvetsl�s.\n\n4,0 �\nDu �r medvetsl�s. Du andas l�ngsamt och riskerar att d� av alkoholf�rgiftning.","content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:53.000Z","logoImages":[""],"charts":{"table":{"shapeFill":"e84f2c","headerColor":"#6f6f6f","cellColor":"#6f6f6f","headerBackground":"#eeeeee","cellBackground":"#ffffff"},"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","Verdana","PT Serif","PT Sans"],"id":32,"title":"Asketic-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/32/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/asketic.png","order":25,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700;PT+Sans:400,700;PT+Serif:400italic","colors":["#e84f2c","#e31307","#e37900","#e4ba51","#e3b786","#825846","#59392a","#564c30","#897d6e","#627c82","#93af8a","#a0ba5e","#63ba5e","#5ebab2","#6596b7","#b477ba","#473057","#bc416e","#c896af"],"logocolor":"000","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":50,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #000;\n}\n.sep {\n\twidth: 100%;\n\tbackground-image: url(/i/asketic01/sturis-2.png), url(/i/asketic01/sturis-3.png);\n\tbackground-position: 0 0%, right 0%;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\theight: 24px;\n}\n.sep .inner {\n\theight: 11px;\n\tborder-bottom: 1px dashed #464646;\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/32/background-light.png);\n}\n.ig-items {\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmargin: 20px;\n\tbackground: #fff;\n}\n.ig-items:before {\n\tcontent: '';\n\theight: 8px;\n\twidth: 100%;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0px;\n\ttop: 0px;\n\tbackground: #e8e5da url(/i/templates/32/curve-fff.svg) center top repeat-x;\n}\n.ig-items:after,\n.ig-container:after {\n\tcontent: '' !important;\n\tdisplay: block !important;\n\tposition: absolute;\n\tright: 21px;\n\ttop: 26px;\n\tbackground: #e8e5da;\n\twidth: 15px;\n\theight: 15px;\n\tborder-radius: 20px;\n}\n.ig-container:after {\n\tleft: 41px;\n\ttop: 47px;\n\tright: auto;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 55px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #000000;\n\tborder-bottom: 8px solid #000;\n\tline-height: 65px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #000000;\n\tborder-bottom: 4px solid #000;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.quote {\n\tpadding: 20px;\n\tfont-family: PT Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: center;\n\tbackground: #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tbackground: url(/i/templates/32/left-fff.svg);\n}\n.quote:before {\n\tcontent: '';\n\tbackground: url(/i/templates/32/right-fff.svg);\n\tposition: absolute;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tright: 0%;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #e84f2c;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #e84f2c !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #e84f2c;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"candle":{"colors":"e31307 63ba5e","blankfill":"url(https://infogr.am/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"6596b7 5ebab2 e84f2c"},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#7d7d7d","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#7d7d7d","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow","font-weight":300},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:53.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_effekter-59509584\" title=\"Effekter vid olika promillehalter\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?mXE\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/effekter-59509584\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Effekter vid olika promillehalter</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/effekter-59509584?src=embed\" title=\"Effekter vid olika promillehalter\" width=\"501\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/effekter-59509584\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Effekter vid olika promillehalter</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"effekter-59509584\" prefix=\"z3I\" format=\"interactive\" title=\"Effekter vid olika promillehalter\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"effekter-59509584\" prefix=\"yVw\" format=\"image\" title=\"Effekter vid olika promillehalter\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"effekter-59509584\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Effekter vid olika promillehalter\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/effekter-59509584\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Effekter vid olika promillehalter</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"effekter-59509584\" data-type=\"image\" data-title=\"Effekter vid olika promillehalter\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/effekter-59509584\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Effekter vid olika promillehalter</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}