Register
cervena

cervena

4 infographics

Basic account

Počet dětí narozených v letech 2007 - 2011
Statistika počtu studentů MU Brno pro rok 2012
Tvorba HDP Kuby a Haity v roce 2009 v přepočtu na jednoho obyvatele
Tvorba HDP v Mexiku v roce 2009 v přepočtu na jednoho obyvatele