Loading
Created by:wiegertwiegert
{"id":1262267,"type":0,"block_id":"wiegert_1371154875","theme_id":30,"user_id":346112,"path":"Waarden-werkgroep","title":"Waarden werkgroep","pubtitle":"Waarden werkgroep","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/wiegert_1371154875.jpg","width":900,"copyright":"","properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","decimal_separator":"."},"elements":[{"type":"particle","particle_id":17462713,"object_id":"28106997-eae7-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Waarden werkgroep","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2095692,"object_id":"wiegert_1371156432","chart_type_nr":4,"data":[[[],["Vertrouwen","1"],["Veiligheid","6"],["Erkenning","4"],["Geduld","3"],["Liefde","9"],["Respect","7"],["Integriteit","3"]]],"custom":{"grid":false,"absoluteDistribution":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1588063,"object_id":"wiegert1371155648","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Wat hebben wij gedaan als werkgroep?","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588148,"object_id":"wiegert1371156150","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"We hebben door middel van een enquête gekeken welke waarden wij als team belangrijk vonden. Deze hebben wij verzameld en verwerkt. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588202,"object_id":"wiegert1371156541","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"We hebben uit die enquête de hoogst genoteerde waarden gekozen en hebben die gelinkt aan een boom, de waardenboom.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2095722,"object_id":"wiegert_1371156711","chart_type_nr":29,"data":[[[],["Liefde","8"],["Veiligheid","6"],["Verantwoordelijkheid","4"],["Respect","2"]]],"custom":{"dynamicShape":true,"endType":"zero","height":"258"},"colors":["#8c2c0e","#77c300","#f28a35","#6db8db","#9ad3e5","#c0dfe5","#3d3021","#534741","#77665b","#afa89e","#885242","#d18358","#da987c","#dbc2a9","#457588","#84aec2","#a5c5cf","#c5d4d6","#524f4b","#676462","#897c74","#c4c1be"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1588112,"object_id":"wiegert_1371155891","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/wiegert_1371155891.png"},{"type":"particle","particle_id":1588216,"object_id":"wiegert1371156615","particle_type":"quote","picture":null,"text":" Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.","content_type":"","title":"Jetty oLIJVE","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588431,"object_id":"wiegert1371158425","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588439,"object_id":"wiegert1371158465","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Liefde","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588441,"object_id":"wiegert1371158479","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"De liefde die we van God mogen ontvangen willen we doorgeven en uitstralen naar elkaar, naar de kinderen en naar de ouders. Dit willen we bereiken door een geduldige houding en een christelijke visie waarin ieder kind telt. De liefde zien wij als belangrijkste waarde. Zonder de liefde kunnen de andere waarden niet tot bloei komen. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588442,"object_id":"wiegert1371158493","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Veiligheid","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588445,"object_id":"wiegert1371158505","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Onder veiligheid verstaan wij het volgende. Kinderen moeten in een veilige leeromgeving vertrouwen krijgen, waardoor ze kunnen groeien. Groei aardt het beste bij een duidelijke, voorspelbare en consequente aanpak waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn, vertrouwen ontwikkelen en plezier hebben in het naar school gaan. Een relatie met de kinderen is hierin van essentieel belang.\n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588452,"object_id":"wiegert1371158540","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Verantwoordelijkheid","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588456,"object_id":"wiegert1371158562","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Verantwoordelijkheid dragen is een breed begrip. Wij vinden het belangrijk dat de leerkrachten een betrokken houding hebben op de kinderen, collegae, ouders en de school. Als leerkracht ben je de school en draag je dat te allen tijde uit. Dit houdt in dat kwaliteit hoog in het vaandel staat. Hierbij wordt een professionele houding verwacht bij de leerkrachten die gericht is op de zelfstandigheid en intrinsieke motivatie bij de kinderen.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588458,"object_id":"wiegert1371158579","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Respect","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1588460,"object_id":"wiegert1371158591","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Respect is in de huidige samenleving een modebegrip. Wij zien het echter als opdracht van God om uit te dragen. Wij willen daarin Gods schepping en zijn kinderen waarderen en erkennen als uniek schepsel van God. Integer handelen en de eigenheid van kinderen op waarde schatten en tot uitbloei laten komen zijn hierin onze speerpunten. Behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit willen we laten zien in onze attitude naar de ander, ons denken over de ander en het handelen tot de ander.","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:20.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#efede6","headerBackground":"#d7d5cf","cellColor":"#534741","headerColor":"#534741","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#efede6","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#534741"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Dosis","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":30,"title":"Squared-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/30/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/square.png","order":29,"public":0,"width":550,"fonts":"Dosis","colors":["#8c2c0e","#d85128","#f28a35","#f3d4b5","#00668e","#6db8db","#9ad3e5","#c0dfe5","#3d3021","#534741","#77665b","#afa89e","#885242","#d18358","#da987c","#dbc2a9","#457588","#84aec2","#a5c5cf","#c5d4d6","#524f4b","#676462","#897c74","#c4c1be"],"logocolor":"534741","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":30,"padding":0,"spacing":20,"shrinkMargin":0,"shrinkPadding":0,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #3e372b;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: white;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #3e372b;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #fffdf3;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: #efede6 url(/i/templates/30/pattern-square-new.png);\n}\n#footer {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmargin-top: 10px;\n\tmin-height: 45px !important;\n}\n.headline {\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-up.png) 0% 0% repeat-x;\n\tpadding-top: 10px;\n\tline-height: initial;\n}\n.headline .maintitle {\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 55px;\n\tcolor: #d94f25;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-down.png) 0% 100% repeat-x;\n}\n.headline span,\n.headline .innertext {\n\tbackground: #Fffdf3;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tpadding-top: 5px;\n\tpadding-bottom: 5px;\n}\n.headline span + span {\n\tmargin-top: -20px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 32px;\n\tcolor: #d94f25;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-up.png) 0% 0% repeat-x;\n\tpadding-top: 10px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.bodytitle {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-down.png) 0% 100% repeat-x;\n}\n.chart {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\n.bodytitle .innertext {\n\tbackground: #fffdf3;\n\ttext-align: center;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n\tpadding-top: 3px;\n\tpadding-bottom: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Dosis;\n\tpadding-left: 40px;\n\tpadding-right: 40px;\n\tfont-size: 17px;\n\tcolor: #534741;\n}\n.quote {\n\ttext-align: center;\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 34px;\n\tcolor: #d94f25;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 70px;\n\tpadding-right: 70px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 27px;\n}\n.quote:before, .quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: 0;\n\twidth: 46px;\n\theight: 40px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/quote.png) no-repeat;\n}\n.quote:after {\n\tright: 0;\n\tleft: auto;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #534741;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:active,\n#madewith a:link,\n#madewith a:visited {\n\tcolor: #534741 !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #8c2c0e;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #8c2c0e !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 6px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #8c2c0e;\n}\n.shrink .quotetext, .shrink .quotetitle {\n\tpadding-left: 50px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.shrink .quote:after {\n\tdisplay: none;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(83, 71, 65, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(239, 237, 230, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #534741;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(239, 237, 230, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #efede6;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"8c2c0e","shapeStyleEmpty":{"fill":"#fffdf3"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#fffdf3"}},"waterfall":{"colors":"00668e 534741 d85128"},"candle":{"colors":"534741 d85128 "},"gauge":{"_gaugeTextOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke":"transparent"},"labelFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":17,"text-anchor":"start","fill":"#534741","cursor":"default"}},"gaugeStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","fill":"#fffdf3"},"gaugeFillStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","fill":"#d94f25"},"gaugeNeedleStyle":{"stroke-width":0,"stroke-opacity":0,"fill":"#534741"}},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#fffdf3","countryFill":"#fffdf3","canvasFill":"transparent"},"common":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke-opacity":0,"stroke-width":0,"stroke":"none"},"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fffdf3"}},"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#534741"},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"none","stroke-opacity":0},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#534741","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-weight":700,"text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-size":16,"text-anchor":"start","fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:20.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Waarden-werkgroep\" title=\"Waarden werkgroep\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?nv9\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Waarden-werkgroep\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Waarden werkgroep</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Waarden-werkgroep?src=embed\" title=\"Waarden werkgroep\" width=\"900\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Waarden-werkgroep\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Waarden werkgroep</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Waarden-werkgroep\" prefix=\"6fn\" format=\"interactive\" title=\"Waarden werkgroep\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Waarden-werkgroep\" prefix=\"v7m\" format=\"image\" title=\"Waarden werkgroep\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Waarden-werkgroep\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Waarden werkgroep\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Waarden-werkgroep\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Waarden werkgroep</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Waarden-werkgroep\" data-type=\"image\" data-title=\"Waarden werkgroep\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Waarden-werkgroep\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Waarden werkgroep</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}