Loading
Created by:Adam WierszuńAdam Wierszuń
{"id":1330241,"type":0,"block_id":"100000059746006_1372755068","theme_id":21,"user_id":472486,"path":"UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE","title":"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE","pubtitle":"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100000059746006_1372755068.jpg","width":550,"copyright":"","properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10131613,"object_id":"37df0d26-e9b2-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1721859,"object_id":"100000059746006_1372755068","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Z czego gotowi są zrezygnować kierowcy, \naby płacić mniej?","content_type":"","title":" ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1721872,"object_id":"100000059746006_1372755181","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/100000059746006_1372755181.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1721891,"object_id":"1000000597460061372755262","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"\tJedynie 13% ankietowanych chciałoby, aby obniżka stawek ubezpieczeń była konsekwencją zmniejszenia dozwolonej prędkości poruszania się na drodze\n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2233674,"object_id":"100000059746006_1372756608","chart_type_nr":23,"data":[[["27%","27% kierowców zgodziłoby się na podniesienie minimalnego wieku uzyskania prawa jazdy w celu obniżenia składek ubezpieczeniowych. ","boyPath",""],["33%","33% doświadczonych kierowców zgadza się na trudniejszy egzamin na prawo jazdy, jeżeli dzięki temu będą płacić mniejsze składki ubezpieczeniowe","circlePath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1721928,"object_id":"1000000597460061372755599","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Już 43% ankietowanych zgodziło się, że adres zameldowania nie powinien wpływać na wysokość ubezpieczenia.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1721940,"object_id":"100000059746006_1372755660","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/100000059746006_1372755660.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1721945,"object_id":"100000059746006_1372755705","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/100000059746006_1372755705.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1721946,"object_id":"1000000597460061372755731","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"\tJuż 65% kierowców gotowych zgodzić się na władzę policji, aby ograniczyć liczbę oszustw i obniżyć wysokość ubezpieczenia","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1721977,"object_id":"100000059746006_1372756066","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/100000059746006_1372756066.png"},{"type":"particle","particle_id":1721980,"object_id":"1000000597460061372756094","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Zdecydowana większość, bo aż 89% przebadanych zgadza się na zaostrzenie kar dla kierowców, którzy nie posiadają ważnego ubezpieczenia","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:32:26.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#fcee21","cellColor":"#464646","headerColor":"#000","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","PT Sans","Arial Narrow"],"id":21,"title":"Yellow-updated","usergroup":"","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/21/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/yellow.png","order":26,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700","colors":["#000000","#363636","#636363","#898989","#acacac","#cccccc","#ebebeb","#ffffff"],"logocolor":"000000","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"","top":20,"padding":20,"spacing":24,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #000000;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #000000;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: black;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-color: #000;\n\tborder-width: 1px;\n\tborder-style: solid;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-color: #000;\n\tborder-width: 2px;\n\tborder-style: solid;\n\tfont-weight: bold;\n}\n.ig-container {\n\tbackground-color: #fcee21;\n\tbackground-image: url(/i/templates/21/1-yellow-bckgrnd.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 60px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #000000;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart-title {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\ndiv.body-text {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\ndiv.picture {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.bodytitle .innertext {\n\tfont-family: 'PT Sans Narrow';\n\tfont-weight: 700;\n\tmin-height: 18px;\n\tcolor: #000;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding: 12px;\n\tbackground: #fcee21;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-right: 27px;\n\tborder: 2px solid black;\n}\n.bodytitle .innertext::after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\tbottom: -7px;\n\tright: 11px;\n\twidth: 27px;\n\theight: 47px;\n\tbackground: url(/i/templates/21/chart-title-flag.png);\n}\n.quote {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #000000;\n\ttext-align: center;\n\tbackground-image: url(/i/templates/21/quote.png);\n\tbackground-size: 71px 71px;\n\tbackground-position: 50% 0%;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tpadding-top: 80px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 20px;\n\tcolor: #000;\n\ttext-align: justify;\n\tpadding-left: 32px;\n\tpadding-right: 32px;\n}\n.ig-copyright,\n#madewith {\n\tcolor: #000;\n}\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #000000 !important;\n}\n.headline.active:hover span {\n\tcolor: #fcee21;\n\tbackground: #000;\n\tdisplay: inline;\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #898989 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #fcee21;\n\tbackground: #000 !important;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #000;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"progress":{"backgroundInactive":{"stroke-width":1,"stroke":"#000000","stroke-opacity":1,"fill":"transparent"}},"waterfall":{"colors":"959595 ffffff 000000"},"candle":{"blankfill":"#fcee21","colors":"000000 959595"},"matrix":{"maxRows":7},"gauge":{"gaugeStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#000","fill":"#fcee21"},"gaugeFillStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#000","fill":"#000"},"gaugeNeedleStyle":{"stroke-width":0,"stroke-opacity":0,"fill":"#707070"}},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#000000","countryFill":"#fcee21","canvasFill":"transparent"},"common":{"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fcee21","stroke":"#000","stroke-opacity":1,"stroke-width":1},"text":{"labelFontStyle":{"fill":"#000000"}}},"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"black"},"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"baseLineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#000"},"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#000","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#000","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-size":16,"text-anchor":"start","fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:32:26.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" title=\"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?g54\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE?src=embed\" title=\"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" prefix=\"55l\" format=\"interactive\" title=\"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" prefix=\"6vT\" format=\"image\" title=\"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" data-type=\"interactive\" data-title=\"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" data-type=\"image\" data-title=\"UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/UBEZPIECZENIA-SAMOCHODOWE\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}