Loading
Created by:Lukáš FischerLukáš Fischer
{"id":394994,"type":0,"block_id":"100001511980794_1354268976","theme_id":29,"user_id":147397,"path":"Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media","title":"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media","pubtitle":"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100001511980794_1354268976.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10022071,"object_id":"b07f750c-e9ab-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360636,"object_id":"100001511980794_1354268976","particle_type":"quote","picture":null,"text":"","content_type":"","title":"Odpovědělo 29 respondentů","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360825,"object_id":"1000015119807941354271974","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"1. Genderové rozdělení uživatelů","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360690,"object_id":"1000015119807941354270229","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Zastoupení mužů a žen bylo v poměru 15:14","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":562352,"object_id":"100001511980794_1354270624","chart_type_nr":3,"data":[[["","Muži"],["Ženy","14","15"],["Muži","15","14"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":360674,"object_id":"1000015119807941354272027","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"2. Kolik Vám je let?","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360835,"object_id":"1000015119807941354272350","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"U této otázky bylo 6 možných odpovědí, a to kategorie 6-10, 11-15,16-20,21-30,31-50,51+.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":562429,"object_id":"100001511980794_1354271449","chart_type_nr":1,"data":[[["","Věk"],["6-10","0","0","0","0","0"],["11-15","0","0","0","0","0"],["16-20","4","4","4","4","4"],["21-30","15","15","15","15","15"],["31-50","8","8","8","8","8"],["51+","2","2","2","2","1322"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":360561,"object_id":"1000015119807941354272392","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"3. Jakým jste typem uživatele?","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360836,"object_id":"1000015119807941354272448","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Možnosti odpovědi bylo 6 a byly následující: Influencer, Communicator, Knowledge-seeker, Networker, Aspirer, Functional","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":562452,"object_id":"100001511980794_1354271743","chart_type_nr":2,"data":[[["","Typ uživatele"],["Influencer","9"],["Communicator","7"],["Knowledge-seeker","9"],["Networker","0"],["Aspirer","0"],["Functional","4"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":360855,"object_id":"1000015119807941354272581","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"4. Preferovaný typ sociální sítě","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360845,"object_id":"1000015119807941354272688","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Na výběr byl Facebook, Google+, spoluzaci.cz, lide.cz, twitter, QQ a jiné, kde respondent sám vypsal jemu oblíbenou sociální síť mimo uvedené v dotazníku. Celkem tedy 6 daných možností + 1 volitelná.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":562521,"object_id":"100001511980794_1354272671","chart_type_nr":4,"data":[[["","1870"],["Facebook","25"],["Google+","2"],["lide.cz","0"],["spoluzaci.cz","0"],["Twitter","2"],["QQ","0"],["Jiné","0"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":360851,"object_id":"1000015119807941354272843","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"5. Oblíbený metavyhledávač","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360859,"object_id":"1000015119807941354272862","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Na výběr měli respondenti celkem 8 možnosti. 7 pevně daných a jednu volitelnou. Dotazovaní si mohli vybrat z google.com, seznam.cz, atlas.cz, centrum.cz, altavista.com, yahoo.com, webcrawler.com nebo jiným, jim oblíbeným metavyhledávačem.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":562543,"object_id":"100001511980794_1354272931","chart_type_nr":2,"data":[[["","Vyhledávač"],["Google.com","24"],["Seznam.cz","4"],["Atlas.cz","0"],["Centrum.cz","1"],["Altavista.com","0"],["Yahoo.com","0"],["Webcrawler.com","0"],["Jiné","0"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":360862,"object_id":"1000015119807941354273075","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"6. Jak často uživatel navštěvuje knihovny nebo využívá jejich služeb","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360869,"object_id":"1000015119807941354273131","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"U této otázky bylo na výběr opět 6 možných odpovědí a to následující: každý den, jednou týdně, alespoň 2x měsíčně, jednou za půl roku, občas tam „zabloudí“ anebo nenavštěvuje či nevyužívá vůbec.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":562560,"object_id":"100001511980794_1354273204","chart_type_nr":4,"data":[[["","Návštěvy"],["Každý den","0"],["Jednou týdně","0"],["Alespoň 2x měsíčně","8"],["Jednou za půl roku","3"],["Občas tam &quot;zabloudím&quot;","9"],["Nenavštěvuji vůbec","9"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":360882,"object_id":"1000015119807941354273419","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Zajímavosti:","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":360884,"object_id":"1000015119807941354273436","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Porovnání návštěvnosti knihoven u mužů a žen","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":562586,"object_id":"100001511980794_1354273503","chart_type_nr":1,"data":[[["Past GDP","Muži 16-20","Ženy 16-20","Muži 21-30","Ženy 21-30","Muži 31-50","Ženy 31-50"],["Alespoň 2x měsíčně","0","0","1","4","1","1"],["1x za půl roku","0","0","2","1","0","0"],["Občas tam zabloudí","0","3","1","2","2","0"],["Nenavštěvuje vůbec","1","0","3","0","3","1"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":360914,"object_id":"1000015119807941354273993","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Srovnání typologie uživatele dle věku","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":562616,"object_id":"100001511980794_1354274030","chart_type_nr":4,"data":[[["","Muži 16-20","Ženy 16-20","Muži 21-30","Ženy 21-30","Muži 31-50","Ženy 31-50"],["Influencer","0","1","5","1","1"],["Communicator","1","2","1","2","2"],["Knowledge-seeker","0","0","1","4","3"],["Networker","0","0","0","0","0"],["Aspirer","0","0","0","0","0"],["Functional","0","0","0","1","2"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":562779,"object_id":"100001511980794_1354276364","chart_type_nr":9,"data":[[["","Unesco sites"],["Italy","47"],["Spain","44"],["China","43"],["France","38"],["Germany","37"],["Mexico","31"],["India","29"],["United Kingdom","28"],["Russia","25"],["USA","21"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:06.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#444444","headerColor":"#444444","shapeFill":"307d99"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","PT Sans","Open Sans"],"id":29,"title":"infogr.am default","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/29/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/infogram.png","order":16,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.heatmap-legend-item {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 48px;\n\tline-height: 60px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted,\ndiv.body-text,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart,\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart,\n.shrink .headline,\n.shrink .bodytext,\n.shrink div.quoted,\n.shrink div.body-text,\n.shrink div.picture,\n.shrink div.video {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n\ttop: 0!important;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n#madewith.active a:hover,\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #cc3635 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #cc3635;\n}\n.headline a {\n\tcolor: #cc3535;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #6c6c6c;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: 500;\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"cc3635","shapeStyleEmpty":{"fill":"#e1e1e1"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"candle":{"blankfill":"url(https://jifo.co/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"206b79 ffd145 d13439"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{}},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:06.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" title=\"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?wJU\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media?src=embed\" title=\"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" prefix=\"w40\" format=\"interactive\" title=\"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" prefix=\"3oh\" format=\"image\" title=\"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" data-type=\"image\" data-title=\"Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Typologie-uzivatelu-pouzivajici-socialni-media\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Typologie uzivatelu pouzivajici socialni media</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}