Loading
Created by:petterpetter
{"id":734369,"type":0,"block_id":"petter_1362977642","theme_id":29,"user_id":250281,"path":"Test-1-0590892631","title":"","pubtitle":"Test 1","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/petter_1362977642.jpg","width":676,"copyright":"Copyright notice","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","decimal_separator":"."},"elements":[{"type":"chart","chart_id":1102240,"object_id":"petter_1362989288","chart_type_nr":23,"data":[[["VD & STYRELSER","UR ETT KÖNSPERSPEKTIV. En jämförande studie gällande Värmland, Sverige utan storstäder samt storstäder","",""],["","",""]]],"custom":{},"colors":["#b02c20","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":755179,"object_id":"petter1363769793","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Här hittar du siffror på hur könsfördelningen inom det Värmländska näringslivet ser ut på VD- och styrelsenivå. Du hittar också jämförelser med övriga delar av Sverige. Klicka på graferna, diagrammen och underrubrikerna för att få tillgång till statistiken.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":709742,"object_id":"petter1362986601","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Andel värmländska bolag med kvinnor i styrelse","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1101318,"object_id":"petter_1362978811","chart_type_nr":21,"data":[[["","0 kvinnor","1 kvinna","2 kvinnor i styrelsen","3 kvinnor","4 eller fler kvinnor"],["Value","8","8","3","1","1"],["From","10","50","100","100","200"],["Title","Andel bolag med 0 kvinnor i styrelsen [8/10]","Andel bolag med 1 kvinna i styrelsen [8/50]","Andel bolag med 2 kvinnor i styrelsen [1/50]","Andel bolag med 3 kvinnor i styrelsen [1/100]","Andel bolag med 4 eller fler kvinnor i styrelsen [1/200]"],["Hover text","80%","15,9%","3%","0,9%","0,2%"]]],"custom":{"path":"girlPath"},"colors":["#cc3635"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":755035,"object_id":"petter1363766574","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"I genomsnittlig värmländsk bolagsstyrelse med 2-5 ledamöter är 0,36 kvinnor. I de allra flesta fall finns ingen kvinna representerad i styrelsen.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":709776,"object_id":"petter1362987838","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Topp-botten branscher i Värmland","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1102082,"object_id":"petter_1362987452","chart_type_nr":4,"data":[[[],["Annan serviceverksamhet","64,0%"],["Vård och omsorg; sociala tjänster","56,7%"],["Utbildning","52,6%"],["Försörjning av el, gas, värme och kyla","42,9%"],["Fastighetsverksamhet","37,6%"],[],[],["Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar","16,4%"],["Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering","14,3%"],["Jordbruk, skogsbruk och fiske","12,7%"],["Utvinning av mineral","9,1%"],["Byggverksamhet","7,2%"]]],"custom":{"absoluteDistribution":true},"colors":["#a7e14c","#77c300","#71933b","#4c7b86","#a7dfff","#da6f6e","#ea594e","#ba5c53","#6f4a64","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1297174,"object_id":"petter1368796440","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Kvinnor i styrelse och omsättning","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":709763,"object_id":"petter1362987895","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Hos bolag som sysslar med serviceverksamhet, vård och omsorg och utbildning har en majoritet av bolagen minst en kvinna representerad i styrelsen. För utvinning av mineral och byggverksamhet är det färre än 10 procent av bolagen som har kvinnor i styrelsen. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1811866,"object_id":"petter_1368796198","chart_type_nr":2,"data":[[["Past GDP","Omsättning företag i Värmland"],["Endast män representerade i styrelsen","71 080 500 000"],["Minst en kvinna representerad i styrelsen","22 020 364 000 "]]],"custom":{},"colors":["#852b33","#286b7b","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":2,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":709883,"object_id":"petter1362990341","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Könsfördelning VD-poster","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":755174,"object_id":"petter1363769663","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Den övervägande majoriteten VD:ar i Värmland och Sverige är män. I Värmland är mindre än var 10:e VD kvinna. Däremot är Värmland något bättre än Sverige utan storstäder.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1184067,"object_id":"petter_1363763610","chart_type_nr":4,"data":[[["","Man","Kvinna","Uppgift saknas"],["Värmland","89,2%","9,3%","1,5%"],["Sverige utan storstäder","89,5%","9,7%","0,9%"],["Storstäder","84,9%","12,8%","2,3%"],["Sverige totalt","87,4%","11%","1,5%"]]],"custom":{"xlabel":"100","absoluteDistribution":true,"height":"347"},"colors":["#286b7b","#852b33","#929292","#c5c5c5","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":709418,"object_id":"petter1362980091","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Andel kvinnor som VD fördelat på bransch","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":755083,"object_id":"petter1363767940","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Andelen kvinnor som VD i Värmland är i de flesta fall jämförbart med övriga Sverige borträknat storstäder. Kvinnor återfinns som VD i större grad inom vård och utbildning och hotell och restaurang, men i mindre utsträckning inom industri/tillverkning.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1101407,"object_id":"petter_1362979636","chart_type_nr":23,"data":[[["4,1%","Värmland","girlPath","Industri/ tillverkning",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Industri/ tillverkning"],["4,5%","Sverige utan storstäder","girlPath"]],[["8,5%","Värmland","girlPath","Handel"],["9,4%","Sverige utan storstäder","girlPath"]],[["22,4%","Värmland","girlPath","Hotell och restaurang"],["22,5%","Sverige utan storstäder","girlPath"]],[["13,2%","Värmland","girlPath","Tjänsteverksamhet"],["11,1%","Sverige utan storstäder","girlPath"]],[["32,7%","Värmland ","girlPath","Vård och utbildning"],["34,7%","Sverige utan storstäder ","girlPath"]],[["6,9%","Värmland","girlPath","Kultur, nöje och fritid"],["13,8%","Sverige utan storstäder","girlPath"]],[["60%","Värmland","girlPath","Annan serviceverksamhet"],["38,9%","Sverige utan storstäder","girlPath"]]],"custom":{},"colors":["#b02c20","#286b7b","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":755130,"object_id":"petter1363768639","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Kvinnor som VD och omsättning","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":755028,"object_id":"petter1363766363","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Små, mellanstora och stora företag i Värmland omsätter totalt cirka 88 miljarder årligen. Men trots att 9,3 procent av Värmlands VD:ar är kvinnor har de svarar deras bolag för bara knappt 4 procent av länets företags totala omsättning.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1184192,"object_id":"petter_1363765585","chart_type_nr":2,"data":[[["Past GDP","Total omsättning företag i Värmland"],["Man som VD","84 536 159 000 kr"],["Kvinna som VD","3 632 877 000 kr"]]],"custom":{},"colors":["#852b33","#286b7b","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":2,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":709706,"object_id":"petter1362985761","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516590,"object_id":"petter1363770788","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"__________________________________________________","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":755254,"object_id":"petter1363770603","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Statistiken i den här presentationen är framtagen i samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Almi Företagspartner/programmet Styrelsekraft. Det har finansierats av Länsstyrelsen i Värmland och EU-projektet Företagsamma Värmland som gemensamt ägs av Almi Företagspartner och Region Värmland. Utgångspunkten har varit behovet att få en sammanhållen bild av både nationell och regional statistik när det gäller av styrelsesammansättningen hos bolagsstyrelser sett ur ett könsperspektiv. \n","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:06.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#444444","headerColor":"#444444","shapeFill":"307d99"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","PT Sans","Open Sans"],"id":29,"title":"infogr.am default","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/29/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/infogram.png","order":16,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.heatmap-legend-item {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 48px;\n\tline-height: 60px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted,\ndiv.body-text,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart,\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart,\n.shrink .headline,\n.shrink .bodytext,\n.shrink div.quoted,\n.shrink div.body-text,\n.shrink div.picture,\n.shrink div.video {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n\ttop: 0!important;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n#madewith.active a:hover,\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #cc3635 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #cc3635;\n}\n.headline a {\n\tcolor: #cc3535;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #6c6c6c;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: 500;\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"cc3635","shapeStyleEmpty":{"fill":"#e1e1e1"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"candle":{"blankfill":"url(https://cdn.jifo.co/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"206b79 ffd145 d13439"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{}},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:06.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Test-1-0590892631\" title=\"\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?KaP\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Test-1-0590892631\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Test 1</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Test-1-0590892631?src=embed\" title=\"\" width=\"676\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Test-1-0590892631\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Test 1</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Test-1-0590892631\" prefix=\"GmS\" format=\"interactive\" title=\"\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Test-1-0590892631\" prefix=\"5RY\" format=\"image\" title=\"\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Test-1-0590892631\" data-type=\"interactive\" data-title=\"\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Test-1-0590892631\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Test 1</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Test-1-0590892631\" data-type=\"image\" data-title=\"\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Test-1-0590892631\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Test 1</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}