Loading
Created by:ronaldkonjerronaldkonjer
{"id":1250621,"type":0,"block_id":"ronaldkonjer_1370976022","theme_id":44,"user_id":436681,"path":"Stuff-to-talk-about","title":"Stuff to talk about","pubtitle":"Stuff to talk about","tags":"","public":true,"publicAccess":false,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/ronaldkonjer_1370976022.jpg","width":700,"copyright":"Copyright HANOS","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":16646257,"object_id":"8d662bb7-eac5-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Stuff to talk about","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1564576,"object_id":"ronaldkonjer_1370976022","particle_type":"quote","picture":null,"text":"E-mail Marketing facts and chances","content_type":"","title":"HANOS Internationale Horeca Groothandel","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1565567,"object_id":"ronaldkonjer1370981299","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Resultaten uitgelicht","content_type":"","title":"Voordeelmailings en versmail Duitsland","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1565575,"object_id":"ronaldkonjer1370981377","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"* In de eerste drie uur na verzending opent een ontvanger een mail\n* 's Avonds neemt het aantal lezers via tablet sterk toe.\n* 1/3 deel van opens is via mobile device\n\n* Een webbezoeker via mail blijft gemiddeld 1,5 minuut en bekijkt twee pagina's\n 1. Versaanbiedingen webpagina\n 2. Non-food aanbiedingen webpagina\n 3. Food en Drankaanbiedingen webpagina\n\n* Resultaat e-mail per land:\n 1. Nederland\n 2. België\n 3. Duitsland\n\n* De open-resultaten i.v.m. benchmark zijn goed (25% tot 30%)\n* De click-resultaten verschillen per mailing en omvang verzendgroep. (3% - 9%)\n - Resultaat Voordeelmail Horeca beter dan benchmark maar minder dan Versmail \n - Resultaat Voordeelmail B2B net onder benchmark maar beter dan TopDeals.\n - Resultaat Duitse versmail scoort minder dan de vorige versie. \n -- Reden: alle informatie staat in de mail en klikken bijna niet nodig/mogelijk.\n\n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1565009,"object_id":"ronaldkonjer1370978085","particle_type":"quote","picture":null,"text":"12864 contacts blacklisted","content_type":"","title":"Total 162670","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2072391,"object_id":"ronaldkonjer_1370977845","chart_type_nr":21,"data":[[["","Blacklisted"],["Value","12864"],["From","162670"],["Title","Lost contacts in database"],["Hover text","8%"]]],"custom":{"showText":true,"showLabels":true},"colors":["#e6003c","#00b6b6","#adc700","#614829","#a00841","#1b7a7a","#5b7500","#372917","#ed6673","#75c8c8","#d7e76e","#a0733a","#bc4a65","#5ea5a5","#586430","#281e12"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1565032,"object_id":"ronaldkonjer1370978222","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Belang van Social Local Mobile (SoLoCo)","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1565081,"object_id":"ronaldkonjer_1370978396","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/ronaldkonjer_1370978396.png"},{"type":"chart","chart_id":2072938,"object_id":"ronaldkonjer_1370980479","chart_type_nr":23,"data":[[["Responsive design","Het belang van een goede vormgeving voor verschillende devices is voor e-mail minimaal net zo belangrijk als voor een website.","upPath",""],["Kwaliteitsacties per mail belangrijk","Kortingen en aanbiedingen zijn geliefd om als mail te ontvangen, mits met de juiste relevantie, frequentie en gemak om te kopen. ","downPath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1565084,"object_id":"ronaldkonjer_1370978411","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/ronaldkonjer_1370978411.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1565554,"object_id":"ronaldkonjer1370981195","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Optimaliseren e-mailservice m.b.t. aanbiedingen","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2072729,"object_id":"ronaldkonjer_1370979308","chart_type_nr":23,"data":[[["Acties op basis klantgedrag","In de aankomende jaren transformatie van beperkt actieaanbod verzenden naar zoveel mogelijk contacten ---> persoonlijk aanbod o.b.v. omzetgegevens en klantgedrag.","profilePath",""],["Adhoc inkoopkansen benutten","Binnen een werkdag kunnen inkopen en communiceren buiten standaard mailmomenten naar selecte groep met interesse in product.","circlePath"],["Totaal actieaanbod integreren","Courant en DM aanbiedingen geautomatiseerd integreren met weekaanbod voor persoonlijk actieaanbod per mail.","starPath"],["Leveranciers participatie doorontwikkelen","Campagnes en producten tegen betaling een prominente plek geven in mail. E.g. cross and upselling en banners.","upPath"],["Mailfrequentie o.b.v. actief klantgedrag","Aan de hand van gemeten aankoop- en bezoekfrequentie klantgroepen maken die met andere frequentie mailings ontvangen.","profilePath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:36:54.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#edede2","headerBackground":"#dad8c1","cellColor":"#232323","headerColor":"#000","shapeFill":"e6003c"}},"color":{"bg":"#edede2","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"#ffffff","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[{"font-family":"League Gothic","font-weight":"400","font-style":"normal"}],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["League Gothic","Roboto Condensed","Noto Serif","PT Sans Narrow"],"id":44,"title":"Megaphone","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/44/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/PRO-megaphone.png","order":22,"public":0,"width":550,"fonts":"Noto+Serif:400,400italic;Roboto+Condensed:400,400i,700,700i","colors":["#e6003c","#00b6b6","#adc700","#614829","#a00841","#1b7a7a","#5b7500","#372917","#ed6673","#75c8c8","#d7e76e","#a0733a","#bc4a65","#5ea5a5","#586430","#281e12"],"logocolor":"614829","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #dad8c1;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tborder-width: 0px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: #edede2;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active,\n.ig-copyright {\n\tcolor: #614829 !important;\n}\n.ig-copyright {\n\tfont-style: italic;\n}\n.headline {\n\tfont-family: League Gothic, Roboto Condensed;\n\tfont-size: 72px;\n\tcolor: #000;\n\ttext-transform: uppercase;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: League Gothic, Roboto Condensed;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 41px;\n\tcolor: #000;\n\tborder-top: 5px solid #000;\n\tborder-bottom: 2px solid #000;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Noto Serif;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #494949;\n}\n.quote {\n\tfont-family: Noto Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 20px;\n\ttext-align: center;\n\tcolor: #edede2;\n\tfont-weight: 400;\n\tposition: relative;\n}\n.quote .quotetext {\n\tbackground: #000;\n\tpadding-top: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tmargin-left: 60px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quote .quotetitle {\n\tmargin-left: 60px;\n\tbackground: #000;\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quote::before {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\ttop: 10px;\n\tleft: 50px;\n\twidth: 0;\n\theight: 0;\n\tborder-top: 10px solid transparent;\n\tborder-bottom: 10px solid transparent;\n\tborder-right: 10px solid black;\n}\n.quote::after {\n\tposition: absolute;\n\tcontent: '';\n\ttop: 5px;\n\tleft: 0px;\n\tborder: none;\n\tbackground: url(/i/templates/44/quote-shape.png) 0% 0% no-repeat;\n\twidth: 43px;\n\theight: 31px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 14px;\n\tmargin-top: 0;\n\tpadding-top: 15px;\n}\n.map {\n\tbackground: transparent;\n}\n#madewith.active a:hover,\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #00b6b6 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #00b6b6;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.shrink .quote {\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-items ul:empty {\n\tdisplay: none;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(128, 128, 128, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(237, 237, 226, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #000;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(237, 237, 226, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #edede2;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#dad8c1","countryFill":"#dad8c1","canvasFill":"transparent"},"common":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#000","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#808080","fill":"none","stroke-dasharray":"."}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:36:54.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Stuff-to-talk-about\" title=\"Stuff to talk about\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?iZJ\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Stuff-to-talk-about\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Stuff to talk about</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Stuff-to-talk-about?src=embed\" title=\"Stuff to talk about\" width=\"700\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Stuff-to-talk-about\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Stuff to talk about</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Stuff-to-talk-about\" prefix=\"KGB\" format=\"interactive\" title=\"Stuff to talk about\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Stuff-to-talk-about\" prefix=\"6Uj\" format=\"image\" title=\"Stuff to talk about\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Stuff-to-talk-about\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Stuff to talk about\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Stuff-to-talk-about\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Stuff to talk about</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Stuff-to-talk-about\" data-type=\"image\" data-title=\"Stuff to talk about\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Stuff-to-talk-about\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Stuff to talk about</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}