Loading
Created by:Umut ESENTURUmut ESENTUR
{"id":1132589,"type":0,"block_id":"100000857701782_1368977104","theme_id":44,"user_id":264289,"path":"Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar","title":"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları","pubtitle":"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100000857701782_1368977104.jpg","width":562,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10107721,"object_id":"ccd9a632-e9b0-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1311871,"object_id":"100000857701782_1368977104","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Matematik Dersinin Alt Öğrenme Alanı Olan\n Ölçme ve Değerlendirme Kapsamında Ortalama, \nMod , Ortanca ve Standart Sapma Kavramları ","content_type":"","title":"Enter quote author","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1827117,"object_id":"100000857701782_1368977104","chart_type_nr":6,"data":[[["İsimler","Boy","Kilo","Boy Ortalaması","Kilo Ortalaması"],["Ayşe","170","56","169,8","61"],["Emre","178","75"],["Mehmet","169","65"],["Cansu","165","48"],["Sedef","167","80"],["Burcu","170","42"]]],"custom":{"grid":false,"smooth":false,"showPoints":true,"reverse":false,"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":1827280,"object_id":"100000857701782_1368979393","chart_type_nr":2,"data":[[["İsimler","Boy","Kilo","Boy Ortalaması","Kilo Ortalaması"],["Ayşe","170","56","169,8","61"],["Emre","178","75"],["Mehmet","169","65"],["Cansu","165","48"],["Sedef","167","80"],["Burcu","170","42"]]],"custom":{"showInLineValues":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":1827408,"object_id":"100000857701782_1368981104","chart_type_nr":24,"data":[[["Until Next Saturday","2013","5","25","0","0","0","down","years","months","days","hours","minutes","seconds",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1312198,"object_id":"100000857701782_1368981154","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/100000857701782_1368981154.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1312211,"object_id":"1000008577017821368981409","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Aritmetik ortalama nedir?\nAritmetik ortalama okullarda matematik dersinde öğretilen bir dizi verinin ortalamasının nasıl hesaplanması gerektiğini gösterir\nİstatistik bilim dalında hem betimsel istatistik alanında hem de çıkarımsal istatistik alanında en çok kullanan merkezsel konum ölçüsü aritmetik ortalamadır. Genel olarak aritmetik ortalama pratik veya teorik tüm veri dizisinin toplanmasi ve bu toplamin veri sayısına bölünmesi ile elde edilen bir sayıdır.\nBir başka tanım olarak aritmetik ortalama: Verilen sayı dizisindeki terimlerin toplamının, terim sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Örnek : -3, 7, 17, 23 sayılarının aritmetik ortalaması = (-3+7+17+23)/4= 11\nAritmetik ortalama dezavantajları\nAritmetik ortalama çok popüler olarak hesaplanıp kullanılmakla beraber bazı önemli dezavantajları bulunmaktadır.Bunlar şunlardır:\n1- Aşırı değerlere duyarlı (yani güçsüz) bir merkezsel konum ölçüsüdür. Eğer veri dizisi için asimetrik olarak sadece bir uçsal değer ya aşırı küçük ya aşırı büyük ise aritmetik ortalama o aşırı değere yaklaşma gösterir.\n2- Aritmetik ortalama her türlü ölçülme ölçekli sayısal veri için kullanılamaz. İsimsel ölçekli sayısal veriler için aritmetik ortalama anlamsızdır. Sırasal ölçekli sayısal veriler için aritmetik ortalama kullanılması büyük tartışmalara açıktır. Birçok kişi değişik kişilerin sıralamalarının aynı olduğunu kabul etmedikleri için elde edilen verilerin toplamının ve bu toplamdan çıkartılan aritmetik ortalamanın anlamsız olacağını kabul etmektedirler. Ancak işletme alanı, davranışsal bilimler ve sosyal bilimlerde, özellikle anket verileri, sırasal ölçekli olmakta, ve buna rağmen bu verilerin aritmetik ortalamaları pratikte onemli alanlarda kullanılmaktadır. Aralıksal ölçekli ve oransal ölçekli sayısal veriler için aritmetik ortalama anlamlıdır.\nAritmetik ortalma nasıl hesaplanır?\nAritmetik ortalama \"Artirmetik ortalama = Tüm verilerin toplamı / veri sayısı\" formülüyle hesaplanmaktadır.\n\n\nKaynak: http://aritmetikortalama.nedir.com/#ixzz2Tl0rEsqV","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1312220,"object_id":"100000857701782_1368981659","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/100000857701782_1368981659.png"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:36:54.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#edede2","headerBackground":"#dad8c1","cellColor":"#232323","headerColor":"#000","shapeFill":"e6003c"}},"color":{"bg":"#edede2","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"#ffffff","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[{"font-family":"League Gothic","font-weight":"400","font-style":"normal"}],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["League Gothic","Roboto Condensed","Noto Serif","PT Sans Narrow"],"id":44,"title":"Megaphone","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/44/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/PRO-megaphone.png","order":22,"public":0,"width":550,"fonts":"Noto+Serif:400,400italic;Roboto+Condensed:400,400i,700,700i","colors":["#e6003c","#00b6b6","#adc700","#614829","#a00841","#1b7a7a","#5b7500","#372917","#ed6673","#75c8c8","#d7e76e","#a0733a","#bc4a65","#5ea5a5","#586430","#281e12"],"logocolor":"614829","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #dad8c1;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tborder-width: 0px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: #edede2;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active,\n.ig-copyright {\n\tcolor: #614829 !important;\n}\n.ig-copyright {\n\tfont-style: italic;\n}\n.headline {\n\tfont-family: League Gothic, Roboto Condensed;\n\tfont-size: 72px;\n\tcolor: #000;\n\ttext-transform: uppercase;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: League Gothic, Roboto Condensed;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 41px;\n\tcolor: #000;\n\tborder-top: 5px solid #000;\n\tborder-bottom: 2px solid #000;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Noto Serif;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #494949;\n}\n.quote {\n\tfont-family: Noto Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 20px;\n\ttext-align: center;\n\tcolor: #edede2;\n\tfont-weight: 400;\n\tposition: relative;\n}\n.quote .quotetext {\n\tbackground: #000;\n\tpadding-top: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tmargin-left: 60px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quote .quotetitle {\n\tmargin-left: 60px;\n\tbackground: #000;\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quote::before {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\ttop: 10px;\n\tleft: 50px;\n\twidth: 0;\n\theight: 0;\n\tborder-top: 10px solid transparent;\n\tborder-bottom: 10px solid transparent;\n\tborder-right: 10px solid black;\n}\n.quote::after {\n\tposition: absolute;\n\tcontent: '';\n\ttop: 5px;\n\tleft: 0px;\n\tborder: none;\n\tbackground: url(/i/templates/44/quote-shape.png) 0% 0% no-repeat;\n\twidth: 43px;\n\theight: 31px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 14px;\n\tmargin-top: 0;\n\tpadding-top: 15px;\n}\n.map {\n\tbackground: transparent;\n}\n#madewith.active a:hover,\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #00b6b6 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #00b6b6;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.shrink .quote {\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-items ul:empty {\n\tdisplay: none;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(128, 128, 128, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(237, 237, 226, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #000;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(237, 237, 226, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #edede2;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#dad8c1","countryFill":"#dad8c1","canvasFill":"transparent"},"common":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#000","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#808080","fill":"none","stroke-dasharray":"."}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:36:54.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" title=\"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?eAv\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar?src=embed\" title=\"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları\" width=\"562\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" prefix=\"Zpa\" format=\"interactive\" title=\"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" prefix=\"uey\" format=\"image\" title=\"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" data-type=\"image\" data-title=\"Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Snftaki-rencilerin-Boy-Uzunluklar\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Sınıftaki Öğrencilerin Boy Uzunlukları</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}