Loading
Created by:Agnese MatjušaAgnese Matjuša
{"id":539220,"type":0,"block_id":"AgneseMatjua_1359367969","theme_id":31,"user_id":192545,"path":"Sena-Griekija--56","title":"Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.","pubtitle":" Senā Grieķija.","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/AgneseMatjua_1359367969.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":12483031,"object_id":"8ed4caa5-ea16-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516686,"object_id":"AgneseMatjua_1359367969","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Kā sauca grieķu debesu dievu? Raksturo to!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516713,"object_id":"AgneseMatjua1359368168","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Grieķu debesu dievu sauca Zevs. Viņš bija dievu valdnieks, zibens un pērkona pavēlnieks. Viņa pils bija no zelta, viņa sieva bija laulību dieviete Hēra.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516883,"object_id":"AgneseMatjua1359369348","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/AgneseMatjua1359369348.jpg"},{"type":"particle","particle_id":516997,"object_id":"AgneseMatjua1359370180","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Zevs.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516746,"object_id":"AgneseMatjua1359368464","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Kā sauca grieķu jūras dievu? Raksturo to!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516759,"object_id":"AgneseMatjua1359368514","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Grieķu jūras dievu sauca Poseidons. Viņš dzīvoja dzelmē un nēsāja trijžuburi. Ar skatienu viņš varēja nomierināt jūras viļņus ar trijžuburi izcelt no klintīm iestrēgušos kuģus.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516889,"object_id":"AgneseMatjua1359369416","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/AgneseMatjua1359369416.jpg"},{"type":"particle","particle_id":516993,"object_id":"AgneseMatjua1359370154","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Poseidons.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516784,"object_id":"AgneseMatjua1359368643","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Kā sauca grieķu pazemes dievu? Raksturo to!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516790,"object_id":"AgneseMatjua1359368681","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Grieķu pazemes dievu sauca Aīds. Gar viņa valstības vārtiem tecēja Stiksas upe. Ieeju mirušo valstībā apsargāja trīsgalvains suns Cerbers. Ļauno dvēseles nonāca moku kambaros.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":225265,"object_id":"AgneseMatjua1359369272","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/AgneseMatjua1359369272.jpg"},{"type":"particle","particle_id":516985,"object_id":"AgneseMatjua1359370130","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Aīds.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516806,"object_id":"AgneseMatjua1359368786","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Kā sauca Grieķu mākslas dievu? Raksturo to!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516810,"object_id":"AgneseMatjua1359368816","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Grieķu mākslas dievu sauca Apollons. Viņš staigāja kopā ar mūzām. Apollons bija ļoti skaists un bieži devās dēkās.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516886,"object_id":"AgneseMatjua1359369407","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/AgneseMatjua1359369407.jpg"},{"type":"particle","particle_id":516990,"object_id":"AgneseMatjua1359370104","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Apollons.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516823,"object_id":"AgneseMatjua1359368891","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Kā sauca Grieķu viltīgo tirdzniecības dievu? Raksturo to!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516831,"object_id":"AgneseMatjua1359368940","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Grieķu viltīgo tirdzniecības dievu sauca Hermejs. Viņš izgudroja ābeci, matemātiku, astronomiju un dūru cīņu. Lai varētu ātri ceļot pa pasauli, viņam pie zābakiem bija spārni.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516871,"object_id":"AgneseMatjua1359369261","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/AgneseMatjua1359369261.jpg"},{"type":"particle","particle_id":516988,"object_id":"AgneseMatjua1359370069","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Hermejs","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516969,"object_id":"AgneseMatjua1359369856","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Secinājumi.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516972,"object_id":"AgneseMatjua1359369881","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"1. Mūsuprāt Senās Grieķijas dievi bija ļoti svarīgi.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516966,"object_id":"AgneseMatjua1359369927","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"2. Secinājām ka grieķi bija māņticīgi.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516981,"object_id":"AgneseMatjua1359369960","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"3. Noskaidrojām kādi ir galvenie dievi grieķiem.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":516983,"object_id":"AgneseMatjua1359369992","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Diāna Zariņa, Agnese Matjuša. Mazsalacas vidusskola. 6.klase.","content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Sena-Griekija--56\" title=\"Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?bBJ\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Sena-Griekija--56\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Sena-Griekija--56?src=embed\" title=\"Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Sena-Griekija--56\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Sena-Griekija--56\" prefix=\"gno\" format=\"interactive\" title=\"Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Sena-Griekija--56\" prefix=\"E0n\" format=\"image\" title=\"Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Sena-Griekija--56\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Sena-Griekija--56\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Sena-Griekija--56\" data-type=\"image\" data-title=\"Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Sena-Griekija--56\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Senā Grieķija. Grieķu mīti. Galvenie dievi.</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}