Loading
{"id":1363054,"type":0,"block_id":"1576747060_1373539100","theme_id":31,"user_id":432568,"path":"Self-Service-Sales","title":"Self Service Sales","pubtitle":"Self Service Sales","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1576747060_1373539100.jpg","width":700,"copyright":null,"properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10842673,"object_id":"749ca10c-e9d2-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Self Service Sales","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1781713,"object_id":"1576747060_1373539100","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Projekt 3S ","content_type":"","title":"test WPROWADZANIA UMOWY PRZEZ SPRZEDAŻ na rynku B2C","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2300310,"object_id":"1576747060_1373553227","chart_type_nr":24,"data":[[["Czas trwania testu","2013","5","23","0","0","0","up","years","months","days","hours","minutes","seconds",""],["","","","","","","","asis","","","","","",""]]],"custom":{},"colors":["#01c4f5","#bfbfbf","#77c300","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":2300151,"object_id":"1576747060_1373552354","chart_type_nr":3,"data":[[["Etykiety wierszy","TOTAL","ADSL","POTS+ADSL","IPTV+ADSL","IPTV+ADSL+POTS","POTS"],["Aktywne","86","58","14","11","2","0"],["W toku","67","30","20","4","10","3"],["Poza wolumenem sprzedaży","2",null,null,"2"]],[["Struktura","(Wszystko)"],["LOGIN","(Wszystko)"],["Liczba z CONTRACT_NUMBER","Etykiety kolumn"],["Wolumen sprzedaży","Wolumen sprzedaży Suma","Poza wolumenem sprzedaży","Suma końcowa"],["Etykiety wierszy","Aktywne","Aktywacja w toku"],["ADSL","42","26","68","3","71"],["POTS+ADSL","8","16","24","","24"],["IPTV+ADSL","6","4","10","1","11"],["IPTV+ADSL+POTS","1","5","6","","6"],["POTS","","2","2","","2"],["Suma końcowa","57","53","110","4","114"]],[["TITLE","(Wiele elementów)"],["DATE_CREATED","(Wiele elementów)"],["Liczba z CONTRACT_NUMBER","Etykiety kolumn"],["Wolumen sprzedaży","Wolumen sprzedaży Suma","Poza wolumenem sprzedaży","Suma końcowa"],["Etykiety wierszy","Aktywne","Aktywacja w toku"],["LIDER","17","29","46","","46"],["kaczmam40","10","24","34","","34"],["szymanr14","7","5","12","","12"],["SALON WROCŁAW","13","15","28","2","30"],["hawlick1","7","8","15","","15"],["kowalck39","6","7","13","2","15"],["SALON POZNAŃ","27","9","36","2","38"],["macieja15","27","9","36","2","38"],["Suma końcowa","57","53","110","4","114"]],[["Zamknięte_WO.STATUS","Cancel Reason Name2","Cancel Reason Name","DATE_CREATED","CONTRACT_NUMBER","TITLE","CUSTOMER_SIGNOFF_DATE","CONTRACT_CREATE_DATE","ENTER_DATE","ALTAIR_FAX_RECEIVE_DATE","UM_WPR_PRZEZ_SPRZEDAZ.STATUS","SALES_NUMBER","FIRST_NAME","LAST_NAME","LOGIN","REPORT_DATE","IS_COUNTABLE","PRODUCT_ACTIVATION_DATE","PRODUCT_DEACTIVATION_DATE","PRODUCT_OPERATION_STATUS","Struktura","Od Podpisu do Aktywacji"],["41429.1309375","0006/13/MTB/0268","ADSL","41425","41428","41428","41428","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41428","TAK","41431","A","LIDER","6"],["41451.222951389","0021/13/MTB/0002","POTS+ADSL","41446","41450","41450","41450","S","0021MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41458","TAK","41459","A","LIDER","13"],["41430.216956019","0015/13/MTB/0007","ADSL","41429","41429","41429","41430","S","0015MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41430","TAK","41444","A","LIDER","15"],["41431.196261574","0006/13/MTB/0276","POTS+ADSL","41429","41430","41430","41430","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41430","TAK","41437","A","LIDER","8"],["41431.196261574","0013/13/MTB/0009","ADSL","41428","41430","41430","41430","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41430","TAK","41443","A","LIDER","15"],["41450.135266204","0006/13/MTB/0307","POTS+ADSL","41447","41449","41449","41449","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41449","TAK","41453","A","LIDER","6"],["41450.135266204","0006/13/MTB/0299","ADSL","41442","41449","41449","41449","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41449","TAK","41457","A","LIDER","15"],["41445.183842593","0006/13/MTB/0301","ADSL","41444","41444","41444","41444","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41444","TAK","41459","A","LIDER","15"],["41443.233055556","0009/13/MTB/0019","ADSL","41436","41442","41442","41442","S","0009MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41442","TAK","41450","A","LIDER","14"],["41438.184328704","0009/13/MTB/0010","ADSL","41436","41437","41437","41437","S","0009MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41438","TAK","41453","A","LIDER","17"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0075","POTS+ADSL","41460","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41460"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0074","POTS+ADSL","41460","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41460"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0073","IPTV+ADSL+POTS","41460","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41460"],["41418.8775","0016/13/MTB/0250","ADSL","41416","41417","41417","41417","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41417","TAK","P","LIDER","-41416"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0071","POTS+ADSL","41459","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41459"],["41419.184085648","0008/13/MTB/0018","ADSL","41414","41418","41418","41418","S","0008MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41418","TAK","P","LIDER","-41414"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0070","POTS+ADSL","41460","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41460"],["41465.164236111","0013/13/MTB/9362","POTS+ADSL","41461","41464","41464","41464","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41461"],["41465.164236111","0013/13/MTB/0364","IPTV+ADSL+POTS","41461","41464","41464","41464","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41461"],["41465.164236111","0013/13/MTB/0363","IPTV+ADSL+POTS","41462","41464","41464","41464","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41462"],["41465.164236111","0013/13/MTB/0360","IPTV+ADSL+POTS","41460","41464","41464","41464","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","P","LIDER","-41460"],["41452.189826389","0017/13/MTB/0017","POTS","41448","41451","41451","41451","S","0017MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41451","TAK","P","LIDER","-41448"],["41430.216956019","0015/13/MTB/0008","ADSL","41429","41429","41429","41430","S","0015MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41430","TAK","P","LIDER","-41429"],["41451.222951389","0020/13/MTB/0006","POTS+ADSL","41448","41450","41450","41450","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41450","TAK","P","LIDER","-41448"],["41451.222951389","0020/13/MTB/0005","ADSL","41448","41450","41450","41450","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41450","TAK","P","LIDER","-41448"],["41451.222951389","0008/13/MTB/0020","ADSL","41444","41450","41450","41450","S","0008MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41450","TAK","P","LIDER","-41444"],["41450.135266204","0006/13/MTB/0309","POTS+ADSL","41447","41449","41449","41449","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41449","TAK","P","LIDER","-41447"],["41450.135266204","0006/13/MTB/0308","POTS+ADSL","41449","41449","41449","41449","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41449","TAK","P","LIDER","-41449"],["41447.636585648","0007/13/MTB/0011","IPTV+ADSL","41443","41446","41446","41446","S","0007MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41457","TAK","P","LIDER","-41443"],["41446.188842593","0001/13/MTB/0109","POTS+ADSL","41443","41445","41445","41446","S","0001MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41446","TAK","P","LIDER","-41443"],["41444.160231481","0013/13/MTB/0293","ADSL","41439","41443","41443","41443","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41443","TAK","P","LIDER","-41439"],["41443.233055556","0017/13/MTB/0013","POTS+ADSL","41439","41442","41442","41443","S","0017MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41443","TAK","P","LIDER","-41439"],["41438.184328704","0013/13/MTB/0288","POTS+ADSL","41436","41437","41437","41437","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41437","TAK","P","LIDER","-41436"],["41438.184328704","0006/12/MTB/0279","POTS+ADSL","41436","41437","41437","41437","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41437","TAK","P","LIDER","-41436"],["41424.005289352","0004/13/OPT/0007","ADSL","41421","41422","41422","41422","S","0004OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41422","TAK","41430","A","LIDER","9"],["41452.189826389","0004/13/OPT/0012","ADSL","41445","41451","41451","41451","S","0004OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41451","TAK","41457","A","LIDER","12"],["41430.216956019","0018/13/OPT/0003","ADSL","41428","41429","41429","41429","S","0018OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41429","TAK","41443","A","LIDER","15"],["41436.164108796","0002/13/OPT/0013","ADSL","41431","41435","41435","41435","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41435","TAK","41438","A","LIDER","7"],["41436.164108796","0007/13/OPT/0002","ADSL","41431","41435","41435","41435","S","0007OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41435","TAK","41442","A","LIDER","11"],["41443.233055556","0018/13/OPT/0007","ADSL","41442","41442","41442","41442","S","0018OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41444","TAK","41452","A","LIDER","10"],["41438.184328704","0018/13/OPT/0005","ADSL","41437","41437","41437","41437","S","0018OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41437","TAK","41450","A","LIDER","13"],["Usuniety","Wartość nie podana","Wybierz","41422.187650463","0002/13/OPT/0011","ADSL","41416","41421","41421","41421","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41421","TAK","P","LIDER","-41416"],["41422.187650463","0002/13/OPT/0012","ADSL","41417","41421","41421","41421","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41421","TAK","P","LIDER","-41417"],["41459.277719907","0002/13/OPT/0014","POTS+ADSL","41457","41458","41458","41459","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41459","TAK","P","LIDER","-41457"],["41426.296446759","0004/13/OPT/0004","POTS","41424","41425","41425","41425","S","0004OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41425","TAK","P","LIDER","-41424"],["41452.189826389","0015/13/OPT/0001","ADSL","41444","41451","41451","41451","S","0015OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41451","TAK","P","LIDER","-41444"]],[["TITLE","(Wiele elementów)"],["DATE_CREATED","(Wiele elementów)"],["Liczba z CONTRACT_NUMBER","Etykiety kolumn"],["Wolumen sprzedaży","Wolumen sprzedaży Suma","Poza wolumenem sprzedaży","Suma końcowa"],["Etykiety wierszy","Aktywne","Aktywacja w toku"],["LIDER","17","29","46","","46"],["kaczmam40","10","24","34","","34"],["szymanr14","7","5","12","","12"],["SALON WROCŁAW","13","15","28","2","30"],["hawlick1","7","8","15","","15"],["kowalck39","6","7","13","2","15"],["SALON POZNAŃ","27","9","36","2","38"],["macieja15","27","9","36","2","38"],["Suma końcowa","57","53","110","4","114"]],[["Zamknięte_WO.STATUS","Cancel Reason Name2","Cancel Reason Name","DATE_CREATED","CONTRACT_NUMBER","TITLE","CUSTOMER_SIGNOFF_DATE","CONTRACT_CREATE_DATE","ENTER_DATE","ALTAIR_FAX_RECEIVE_DATE","UM_WPR_PRZEZ_SPRZEDAZ.STATUS","SALES_NUMBER","FIRST_NAME","LAST_NAME","LOGIN","REPORT_DATE","IS_COUNTABLE","PRODUCT_ACTIVATION_DATE","PRODUCT_DEACTIVATION_DATE","PRODUCT_OPERATION_STATUS","Struktura","Od Podpisu do Aktywacji"],["41415.147604167","9002/13/IMR/0063","IPTV+ADSL+POTS","41414","41414","41414","41415","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41415","TAK","41425","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41417.166261574","9020/13/WER/0517","ADSL","41416","41416","41416","41416","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41416","TAK","41418","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41417.166261574","9020/13/WER/0518","ADSL","41416","41416","41416","41416","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41416","TAK","41430","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41417.166261574","9020/13/WER/0519","ADSL","41416","41416","41416","41416","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41416","TAK","41418","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41418.8775","0016/13/MTB/0250","ADSL","41416","41417","41417","41417","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41417","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41418.8775","9020/13/WER/0520","ADSL","41416","41417","41417","41417","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41417","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41419.184085648","0008/13/MTB/0018","ADSL","41414","41418","41418","41418","S","0008MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41418","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41419.184085648","9020/13/WER/0523","ADSL","41418","41418","41418","41418","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41418","TAK","41421","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41422.187650463","0002/13/OPT/0012","ADSL","41417","41421","41421","41421","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41421","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41422.187650463","9002/13/IMR/0065","ADSL","41421","41421","41421","41421","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41421","TAK","41423","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41424.005289352","0004/13/OPT/0007","ADSL","41421","41422","41422","41422","S","0004OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41422","TAK","41430","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41424.005289352","9001/13/IMR/0082","ADSL","41421","41422","41422","41422","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41422","TAK","41430","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41424.005289352","9002/13/IMR/0066","ADSL","41421","41422","41422","41422","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41422","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41424.005289352","9002/13/IMR/0067","ADSL","41421","41422","41422","41422","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41422","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41425.135636574","9001/13/IMR/0083","ADSL","41422","41423","41423","41423","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41423","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41425.135636574","9001/13/PIL/0511","ADSL","41423","41423","41423","41423","S","9001PIL","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41423","TAK","41428","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41426.296446759","0004/13/OPT/0004","POTS","41424","41425","41425","41425","S","0004OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41425","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41426.296446759","9001/13/IMR/0086","ADSL","41425","41425","41425","41425","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41425","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41428.114872685","9002/13/IMR/0069","ADSL","41425","41427","41427","41427","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41425","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41429.1309375","0006/13/MTB/0268","ADSL","41425","41428","41428","41428","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41428","TAK","41431","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41429.1309375","6002/13/IMR/0007","ADSL","41428","41428","41428","41428","S","6002IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41428","TAK","41443","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41430.216956019","0015/13/MTB/0007","ADSL","41429","41429","41429","41430","S","0015MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41430","TAK","41444","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41430.216956019","0015/13/MTB/0008","ADSL","41429","41429","41429","41430","S","0015MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41430","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41430.216956019","0018/13/OPT/0003","ADSL","41428","41429","41429","41429","S","0018OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41429","TAK","41443","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41430.216956019","9020/13/WER/0603","IPTV+ADSL","41429","41429","41429","41429","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41429","TAK","41432","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41430.216956019","9020/13/WER/0604","ADSL","41429","41429","41429","41429","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41429","TAK","41433","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41431.196261574","0006/13/MTB/0276","POTS+ADSL","41429","41430","41430","41430","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41430","TAK","41437","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41431.196261574","0013/13/MTB/0009","ADSL","41428","41430","41430","41430","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41430","TAK","41443","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41431.196261574","9001/13/IMR/0088","ADSL","41430","41430","41430","41430","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41430","TAK","41452","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41431.196261574","9020/13/WER/0605","ADSL","41430","41430","41430","41430","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41430","TAK","41431","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41431.196261574","9020/13/WER/0606","IPTV+ADSL","41430","41430","41430","41430","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41430","TAK","41451","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41432.140983796","6002/13/IMR/0008","ADSL","41431","41431","41431","41431","S","6002IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41431","TAK","41443","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41432.140983796","9020/13/WER/0608","IPTV+ADSL","41430","41431","41431","41431","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41431","TAK","41437","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41432.140983796","9020/13/WER/0610","POTS+ADSL","41422","41431","41431","41431","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41431","TAK","41437","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41433.149502315","9005/13/WRO/0610","ADSL","41431","41432","41432","41432","S","9005WRO","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41432","TAK","41437","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41436.164108796","0002/13/OPT/0013","ADSL","41431","41435","41435","41435","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41435","TAK","41438","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41436.164108796","0007/13/OPT/0002","ADSL","41431","41435","41435","41435","S","0007OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41435","TAK","41442","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41436.164108796","9004/13/WRO/0610","POTS+ADSL","41435","41435","41435","41436","S","9004WRO","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41436","TAK","41446","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41436.164108796","9020/13/WER/0615","IPTV+ADSL","41435","41435","41435","41435","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41435","TAK","41437","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41437.185046296","9001/13/IMR/0089","ADSL","41436","41436","41436","41436","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41436","TAK","41443","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41437.185046296","9001/13/PIL/0607","ADSL","41436","41436","41436","41436","S","9001PIL","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41436","TAK","41438","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41437.185046296","9020/12/WER/0617","IPTV+ADSL","41436","41436","41436","41436","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41436","TAK","41451","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41437.185046296","9020/13/WER/0614","IPTV+ADSL","41435","41436","41436","41436","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41436","TAK","41437","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41437.185046296","9020/13/WER/0618","ADSL","41436","41436","41436","41436","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41438","TAK","41439","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41438.184328704","0006/12/MTB/0279","POTS+ADSL","41436","41437","41437","41437","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41437","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41438.184328704","0009/13/MTB/0010","ADSL","41436","41437","41437","41437","S","0009MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41438","TAK","41453","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41438.184328704","0013/13/MTB/0288","POTS+ADSL","41436","41437","41437","41437","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41437","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41438.184328704","0018/13/OPT/0005","ADSL","41437","41437","41437","41437","S","0018OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41437","TAK","41450","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41439.224895833","9020/13/WER/0621","POTS+ADSL","41437","41438","41438","41438","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41438","TAK","41456","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41443.233055556","0009/13/MTB/0019","ADSL","41436","41442","41442","41442","S","0009MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41442","TAK","41450","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41443.233055556","0017/13/MTB/0013","POTS+ADSL","41439","41442","41442","41443","S","0017MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41443","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41443.233055556","0018/13/OPT/0007","ADSL","41442","41442","41442","41442","S","0018OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41444","TAK","41452","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41443.233055556","9001/13/IMR/0090","ADSL","41442","41442","41442","41442","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41442","TAK","41450","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41444.160231481","0013/13/MTB/0293","ADSL","41439","41443","41443","41443","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41443","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41444.160231481","9001/13/IMR/0092","IPTV+ADSL","41443","41443","41443","41443","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41443","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41445.183842593","0006/13/MTB/0301","ADSL","41444","41444","41444","41444","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41444","TAK","41459","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41446.188842593","0001/13/MTB/0109","POTS+ADSL","41443","41445","41445","41446","S","0001MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41446","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41447.636585648","0007/13/MTB/0011","IPTV+ADSL","41443","41446","41446","41446","S","0007MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41457","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41447.636585648","9002/13/IMR/0075","POTS+ADSL","41446","41446","41446","41446","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41446","TAK","41453","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41447.636585648","9002/13/IMR/0076","ADSL","41446","41446","41446","41446","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41446","TAK","41451","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41450.135266204","0006/13/MTB/0299","ADSL","41442","41449","41449","41449","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41449","TAK","41457","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41450.135266204","0006/13/MTB/0307","POTS+ADSL","41447","41449","41449","41449","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41449","TAK","41453","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41450.135266204","0006/13/MTB/0308","POTS+ADSL","41449","41449","41449","41449","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41449","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41450.135266204","0006/13/MTB/0309","POTS+ADSL","41447","41449","41449","41449","S","0006MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41449","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41450.135266204","9001/13/IMR/0095","ADSL","41449","41449","41449","41450","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41450","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41450.135266204","9017/13/WER/0100","ADSL","41446","41449","41449","41449","S","9017WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41449","TAK","41451","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41450.135266204","9020/13/WER/0633","ADSL","41449","41449","41449","41449","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41450","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41451.222951389","0008/13/MTB/0020","ADSL","41444","41450","41450","41450","S","0008MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41450","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41451.222951389","0020/13/MTB/0005","ADSL","41448","41450","41450","41450","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41450","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41451.222951389","0020/13/MTB/0006","POTS+ADSL","41448","41450","41450","41450","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41450","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41451.222951389","0021/13/MTB/0002","POTS+ADSL","41446","41450","41450","41450","S","0021MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41458","TAK","41459","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41451.222951389","9001/13/IMR/0096","ADSL","41449","41450","41450","41450","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41450","TAK","41456","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41451.222951389","9020/13/WER/0635","ADSL","41450","41450","41450","41450","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41450","TAK","41451","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41451.222951389","9020/13/WER/0635","ADSL","41450","41450","41450","41450","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41450","TAK","41452","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41452.189826389","0004/13/OPT/0012","ADSL","41445","41451","41451","41451","S","0004OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41451","TAK","41457","","A","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41452.189826389","0015/13/OPT/0001","ADSL","41444","41451","41451","41451","S","0015OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41451","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41452.189826389","0017/13/MTB/0017","POTS","41448","41451","41451","41451","S","0017MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41451","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41453.190439815","9001/13/IMR/0098","POTS+ADSL","41450","41452","41452","41452","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41452","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41453.190439815","9020/13/WER/0638","POTS+ADSL","41452","41452","41452","41452","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41452","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41454.161793981","6000/13/JTA/2015","ADSL","41451","41453","41453","41453","S","6000JTA","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41453","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41454.161793981","9001/13/OST/0601","ADSL","41450","41453","41453","41453","S","9001OST","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41453","TAK","41458","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41454.161793981","9020/13/WER/0644","ADSL","41453","41453","41453","41453","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41453","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41457.16693287","9020/13/WER/0701","ADSL","41456","41456","41456","41456","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41456","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41458.163969907","9002/13/IMR/0078","ADSL","41457","41457","41457","41457","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41457","TAK","41465","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41458.163969907","9002/13/IMR/0079","ADSL","41457","41457","41457","41457","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41457","TAK","41459","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41458.163969907","9020/13/WER/0702","ADSL","41457","41457","41457","41457","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41457","TAK","41458","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41459.277719907","0002/13/OPT/0014","POTS+ADSL","41457","41458","41458","41459","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41459","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41459.277719907","9020/13/WER/0703","ADSL","41458","41458","41458","41458","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41458","TAK","41462","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41460.29162037","9001/13/IMR/0101","IPTV+ADSL","41459","41459","41459","41459","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41459","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41460.29162037","9002/13/IMR/0081","POTS+ADSL","41458","41459","41459","41459","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41459","TAK","41464","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41460.29162037","9002/13/IMR/0083","ADSL","41459","41459","41459","41459","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41459","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41460.29162037","9020/13/WER/0705","ADSL","41459","41459","41459","41459","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41459","TAK","41463","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41461.271273148","9013/13/WER/0062","ADSL","41452","41460","41460","41460","S","9013WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41460","TAK","41464","","A","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41461.271273148","9013/13/WER/0063","IPTV+ADSL","41456","41460","41460","41460","S","9013WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41460","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41461.271273148","9020/13/WER/0706","ADSL","41459","41460","41460","41460","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41460","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41462.119930556","9002/13/IMR/0084","ADSL","41461","41461","41461","41461","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41460","TAK","41465","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41463.122546296","6002/13/IMR/0009","POTS+ADSL","41462","41462","41462","41462","S","6002IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41463","TAK","41465","","A","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0013/13/MTB/0360","IPTV+ADSL+POTS","41460","41464","41464","41464","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0013/13/MTB/0363","IPTV+ADSL+POTS","41462","41464","41464","41464","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0013/13/MTB/0364","IPTV+ADSL+POTS","41461","41464","41464","41464","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0013/13/MTB/9362","POTS+ADSL","41461","41464","41464","41464","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0070","POTS+ADSL","41460","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0071","POTS+ADSL","41459","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0073","IPTV+ADSL+POTS","41460","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0074","POTS+ADSL","41460","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","0016/13/MTB/0075","POTS+ADSL","41460","41464","41464","41464","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41464","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","9002/13/IMR/0085","ADSL","41464","41464","41464","41464","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","41464","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41465.164236111","9020/13/WER/0711","ADSL","41464","41464","41464","41464","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41464","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","0002/13/OPT/0016","ADSL","41464","41465","41465","41465","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41465","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","0013/13/MTB/0365","POTS+ADSL","41463","41465","41465","41465","S","0013MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41465","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","0016/13/MTB/0077","POTS+ADSL","41461","41465","41465","41465","S","0016MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41465","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","0020/13/MTB/0030","POTS+ADSL","41461","41465","41465","41465","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41465","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","0020/13/MTB/0031","ADSL","41461","41465","41465","41465","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41465","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","0020/13/MTB/0032","IPTV+ADSL","41463","41465","41465","41465","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41465","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","0020/13/MTB/0033","POTS+ADSL","41463","41465","41465","41465","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41465","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","0020/13/MTB/0034","POTS+ADSL","41463","41465","41465","41465","S","0020MTB","Małgorzata","Kaczmarek","kaczmam40","41465","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["41466.152175926","9020/13/WER/0708","ADSL","41465","41465","41465","41465","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","41465","TAK","","","P","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["Aktywny","Wartość nie podana","Wybierz","41425.135636574","9001/13/IMR/0085","IPTV+ADSL+POTS","41423","41423","41423","41423","S","9001IMR","Katarzyna","Hawliczek","hawlick1","41423","TAK","","","P","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["Usuniety","Wartość nie podana","Wybierz","41422.187650463","0002/13/OPT/0011","ADSL","41416","41421","41421","41421","S","0002OPT","Rafał","Szymański","szymanr14","41421","TAK","","","P","LIDER","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["Usuniety","Wartość nie podana","Wybierz","41429.1309375","9004/13/WRO/N531","IPTV+ADSL","41423","41428","41428","41428","S","9004WRO","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","","","","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["Usuniety","Wartość nie podana","Wybierz","41432.140983796","9002/13/IMR/0071","ADSL","41431","41431","41431","41431","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","","","","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["Usuniety","Wartość nie podana","Wybierz","41432.140983796","9020/13/WER/0607","ADSL","41430","41431","41431","41431","S","9020WER","Agnieszka","Maciejewska","macieja15","","","","SALON POZNAŃ","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"],["Usuniety","Wartość nie podana","Wybierz","41437.185046296","9002/13/IMR/0073","ADSL","41435","41436","41436","41436","S","9002IMR","Kamila","Kowalczyk","kowalck39","","","","SALON WROCŁAW","=Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[PRODUCT_ACTIVATION_DATE]]-Tabela_sprzedaże.accdb[[#This Row],[CUSTOMER_SIGNOFF_DATE]]"]]],"custom":{"defaultPath":"boyPath","absoluteDistribution":true},"colors":["#77c300","#ffc700","#ff414d","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1782987,"object_id":"15767470601373553040","particle_type":"quote","picture":null,"text":"153 Umowy","content_type":"","title":"udało się wprowadzić sprzedaży do SWS'a","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1788282,"object_id":"15767470601373620001","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Uczestnicy","content_type":"","title":"4ch liderów d2dint i 2 salony sprzedaży","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2298790,"object_id":"1576747060_1373539604","chart_type_nr":22,"data":[[["Past GDP","Aktywne","W toku","Pozna wolumenem sprzedaży"],["Liderzy","25","40","0"],["SALON Wrocław","19","15","1"],["SALON Poznań","42","12","1"]]],"custom":{"height":"304"},"colors":["#a7dfff","#ff9000","#f340a9","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1790827,"object_id":"15767470601373644566","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Przyśpieszenie procesy aktywacji usługi ","content_type":"","title":"38% szybciej aktywowana usługa ","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2309280,"object_id":"1576747060_1373643766","chart_type_nr":5,"data":[[["AKTYWACJA","3S","Standard"],["MIN","1","1"],["MAX","21","21"],["Value","8","14"],["Label","Skrócenie czasu o 38%","Poza procesem"]]],"custom":{"innerRadiusKoeficient":"0.7","height":"301","showText":true,"showLabels":true},"colors":["#77c300","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1783147,"object_id":"15767470601373554073","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Rekomendacje","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1783149,"object_id":"15767470601373554097","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Rozszerzenie testu","content_type":"","title":"dodanie kolejnych 4ch salonów do akcji","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1783185,"object_id":"15767470601373554391","particle_type":"quote","picture":null,"text":"ZagrożeniA","content_type":"","title":"Brak wsparcia systemowego","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1783191,"object_id":"15767470601373554417","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"> Brak rozwiązań systemowych wspierających sprzedaż w trakcie trwania testu\n- Rozwiązania docelowe przygotowywane w ramach inicjatyw 4Sails'a\n> Słaba kontrola nad jakością wprowadzanych umów\n- Elementem zabezpieczającym może być wypłata prowizji za aktywne usługi u klienta\n ","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Self-Service-Sales\" title=\"Self Service Sales\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?0GR\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Self-Service-Sales\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Self Service Sales</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Self-Service-Sales?src=embed\" title=\"Self Service Sales\" width=\"700\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Self-Service-Sales\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Self Service Sales</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Self-Service-Sales\" prefix=\"D7m\" format=\"interactive\" title=\"Self Service Sales\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Self-Service-Sales\" prefix=\"nyX\" format=\"image\" title=\"Self Service Sales\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Self-Service-Sales\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Self Service Sales\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Self-Service-Sales\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Self Service Sales</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Self-Service-Sales\" data-type=\"image\" data-title=\"Self Service Sales\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Self-Service-Sales\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Self Service Sales</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}