Loading
Created by:marcmecamarcmeca
{"id":642605,"type":0,"block_id":"marcmeca_1361463010","theme_id":31,"user_id":226871,"path":"SIMIOCRACIA-80236","title":"SIMIOCRACIA","pubtitle":"SIMIOCRACIA","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/marcmeca_1361463010.jpg","width":564,"copyright":"Copyright notice","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":633858,"object_id":"marcmeca1361621667","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Marc Meca Martí, 1r Batxillerat HS1","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":15720007,"object_id":"4a551966-ea9f-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"SIMIOCRACIA","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":625207,"object_id":"marcmeca_1361463010","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Crónica de la Gran Resaca Económica","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":631948,"object_id":"marcmeca1361617193","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Aquest llibre de Aleix Saló ens explica d&#39;una manera divertida i entenedora les causes de la crisi actual.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":625232,"object_id":"marcmeca1361463065","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/marcmeca1361463065.jpg"},{"type":"particle","particle_id":633740,"object_id":"marcmeca1361617260","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Ens comença fent una introducció explicant-nos el famós Crack del 29, tot seguit d&#39;una forta crítica als medis de comunicació, Governs, Administracions ,etc. per haver dut a terme un projecte d&#39;engany a la població com el que hem i encara tenim, actualment. Per acabar, s&#39;ens comenta les principals causes de la Crisi de l&#39;any 2008. Ara faré un breu resum de la primera part, que m&#39;ha resultat molt entenedora i interessant, el famós CRACK del 29.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":625238,"object_id":"marcmeca1361463101","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633748,"object_id":"marcmeca1361621338","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"CRACK DEL 29","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633747,"object_id":"marcmeca1361617586","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Durant els anys 20, els Estats Units d&#39;Amèrica van sortir de la Guerra, emportant-se, al ser els guanyadors, uns préstecs de Guerra molt i molt suculents als països vençuts: el tractatde Versalles a Alemanya, el tractat de Saint Germain a Àustria i el de triannon a Hongria entre d&#39;altres.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633759,"object_id":"marcmeca1361617809","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Aquests tractats van resultar genials per als Estats Units, que a part de enriquir-se alhora de vendre armes i milions de productes als participants de la Gran Guerra, va fer que la economia americana augmentés d&#39;una manera exagerada.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633710,"object_id":"marcmeca1361617929","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"A més, van aparèixer nous avenços a la producció introduïnt idees com el fordisme (Cotxes a preus baixos, i convertir als treballadors en consumidors donant salaris més alts) i el Taylorisme (Cadena de muntatge). Aquesta nova classe treballadors, com que volia també, uns cotxes com els rics (com no) van endeutar-se per tal de que poguéssin comprar productes amb els seus sous mediocres. Aquesta aparició de milions de nous consumidors va fer que l&#39;economia Americana pugés com l&#39;escuma. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633792,"object_id":"marcmeca1361619175","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/marcmeca1361619175.jpg"},{"type":"particle","particle_id":633770,"object_id":"marcmeca1361618423","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"I ara és quan entra el fantàstic tema de la Borsa! Com que el creixement econòmic augmentava consecutivament, les empreses o S.A (Societats Anònimes) guanyaven cada cop més diners i els inversors que havien donat capital a aquesta empresa es forraven. La gent va començar a veure que la en la borsa els diners que inverties cada cop augmentaven més i més, donant un gran benefici. La gent no sabia ni lo que era, però la idea de diner fàcil va portar a tothom de bòlit.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633778,"object_id":"marcmeca1361618585","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"La cosa va arribar a tal, que les famílies es van endeutar per tal de comprar accions\"","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633786,"object_id":"marcmeca1361618673","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"El major problema va ser que cada cop hi va haver més i més demanda d&#39;accions, i que passa quant hi ha molta demanda d&#39;una cosa? Doncs que la corba de demanda es desplaça a la dreta, i per tant, hi haurà més demandants, mentre que l&#39;oferta d&#39;accions segueix sent, més o menys, la mateixa, (a no ser que es facin ampliacions de capital) lo que provoca que el preu pugi desmesuradament.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633800,"object_id":"marcmeca1361619327","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Va haver un moment en què les accions estaven pels núvols, i les famílies s&#39;endeutaven amb crèdits que mai podrien pagar, mentre que els bancs els hi donaven sense cap problema\"","content_type":"","title":"A més, sempre s&#39;esperava que les accions pujarien i pujarien i que mai baixarien el seu preu.","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633769,"object_id":"marcmeca1361619478","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"S&#39;estava creant, una...","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633795,"object_id":"marcmeca1361619492","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"BOMBOLLA ESPECULATIVA D&#39;ACCIONS","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633765,"object_id":"marcmeca1361619514","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"El 1928, el president Hoover va vaticinar que la prosperitat econòmica estava a la cantonada, mentre que no era precisament així.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633814,"object_id":"marcmeca1361620072","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Però l&#39;estiu de 1929, la borsa es va tornar boja i va començar a ser com una muntanya russa. Les alarmes van saltar i la gent va començar a tenir por i va córrer a vendre les seves accions, encara que sabien que aquestes baixarien el seu preu i arribarien a perdre diners, a vendre-les amb pèrdues.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":967022,"object_id":"marcmeca_1361619674","chart_type_nr":6,"data":[[["","1925","1926","1927","1928","1929","1930","1931","1932"],[null,"81","110","118","156","220","160","70","50"]]],"custom":{"grid":true,"showPoints":true,"reverse":false,"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":633857,"object_id":"marcmeca1361621602","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Gràfic aproximat del preu de les accions entre el 1925 i el 1932","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633823,"object_id":"marcmeca1361620193","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"I, finalment, el 24 d&#39;octubre de 1919, el pànic es va estendre i moltissims inversors van treure els fons i van arribar, fins i tot, a vendre amb pèrdues. Llavors, milions d&#39;inversors van fer el mateix, de manera que el preu de les accions va baixar dràsticament. Ja havia arribat,","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633829,"object_id":"marcmeca1361620321","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"EL DIJOUS NEGRE I EL FAMÓS CRACK DEL 29","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633846,"object_id":"marcmeca1361621120","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/marcmeca1361621120.png"},{"type":"particle","particle_id":633831,"object_id":"marcmeca1361620373","particle_type":"quote","picture":null,"text":"En la venta d&#39;accions es van contabilitzar $30.000.000.000 en pèrdues.","content_type":"","title":"I això va comportar la ruina de milions d&#39;inversors.","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633825,"object_id":"marcmeca1361620474","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Tots aquests inversors arruïnats, no van poder pagar els grandiosos préstecs que havien demanat (perquè havien venut amb pèrdues) i van haver de vendre la seva casa, el cotxe, gairebé tot i van caure en la misèria.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633836,"object_id":"marcmeca1361620566","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Els bancs també tenien un problema: molts clients que havien tingut no els hi podien tornar els diners que els hi havien demanat perquè s&#39;havien arruïnat, lo que va provocar que molts bancs s’arruïnessin i fessin fallida, o, que deixessin de donar crèdits fins que hagin tornat a la seva normalitat. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633839,"object_id":"marcmeca1361620908","particle_type":"quote","picture":null,"text":"I va passar d&#39;haver un fort procés especulatiu a una...","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633843,"object_id":"marcmeca1361620989","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"CRISI FINANCERA","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":634539,"object_id":"marcmeca1361731789","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Això no va afavorir al consum, que, com que els bancs van deixar de donar crèdits, el consum va baixar molt i moltes empreses (Sobretot automobilístiques) van tancar, portant a moltíssims treballadors al carrer, al atur.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":637165,"object_id":"marcmeca1361731713","particle_type":"quote","picture":null,"text":"AIXÒ VA COMPORTAR una crisi econòmica","content_type":"","title":"i ES VA CREAR UN CERCLE VICIÓS AL QUE COSTARIA MOLT SORTIR","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633837,"object_id":"marcmeca1361620904","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Tot això va provocar, per exemple, la dramàtica escena de les chabolas a Central Park.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633848,"object_id":"marcmeca1361621174","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/marcmeca1361621174.png"},{"type":"particle","particle_id":633838,"object_id":"marcmeca1361620781","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Un gran problema, també, va ser que la societat americana, i encara més la d&#39;aquella època, no era una societat del benestar, per tant no tenia seguretat social, FOGASA, entre d&#39;altres coses, i els treballadors que es quedaven a l&#39;atur no cobraven absolutament res. I si un banc feia fallida, tampoc tenien uns fons estatal que els hi pagués una part dels seus estalvis.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633849,"object_id":"marcmeca1361621189","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Per tant, si et quedaves al carrer o el teu banc s&#39;arruinava, tenies un futur molt molt negre.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":633850,"object_id":"marcmeca1361621213","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/marcmeca1361621213.jpg"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_SIMIOCRACIA-80236\" title=\"SIMIOCRACIA\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?5SC\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/SIMIOCRACIA-80236\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">SIMIOCRACIA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/SIMIOCRACIA-80236?src=embed\" title=\"SIMIOCRACIA\" width=\"564\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/SIMIOCRACIA-80236\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">SIMIOCRACIA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"SIMIOCRACIA-80236\" prefix=\"nPZ\" format=\"interactive\" title=\"SIMIOCRACIA\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"SIMIOCRACIA-80236\" prefix=\"SWU\" format=\"image\" title=\"SIMIOCRACIA\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"SIMIOCRACIA-80236\" data-type=\"interactive\" data-title=\"SIMIOCRACIA\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/SIMIOCRACIA-80236\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">SIMIOCRACIA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"SIMIOCRACIA-80236\" data-type=\"image\" data-title=\"SIMIOCRACIA\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/SIMIOCRACIA-80236\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">SIMIOCRACIA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}