Loading
Created by:dzhyyydzhyyy
{"id":609155,"type":0,"block_id":"dzhyyy_1360833022","theme_id":20,"user_id":215873,"path":"Runa--sanaksme2-5","title":"Runa, sanāksme","pubtitle":"Runa, sanāksme2","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/dzhyyy_1360833022.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":13935100,"object_id":"e9482eff-ea52-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Runa, sanāksme","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590432,"object_id":"dzhyyy1360833081","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Ja sarīkojumā paredzēta runa vai runas, par to vienmēr iepriekš tiek informēti gan runu teicēji, gan sarīkojuma dalībnieki.\nRunas sagatavošana. Runātājam ir jābūt informētam par \n•\tUzstāšanās tēmu,\n•\tLaika limitu,\n•\tAuditoriju (cilvēku skaits, nodarbošanās, vecums utt.),\n•\tTelpas tehniskajām iespējām,\n•\tCitiem runātājiem,\n•\tUzstāšanās secību,\n•\tTulkošanu (ja tāda paredzēta),\n•\tPar sarīkojumu kopumā.\nVēlamākais runas ilgums – līdz 20 minūtēm. Ja runāt paredzēts no 45 līdz 90 minūtēm, šo uzstāšanos parasti sauc par lekciju vai priekšlasījumu. Ja uzstāšanās paredzēta ilgāka, noteikti nepieciešams pārtraukums. Ieteicamā darba kārtība- 10 minūšu pārtraukums ik pēc 90 minūtēm. Jo īsāks laika sprīdis atvēlēts runai, jo tā rakstiski detalizētāk jāsagatavo, lai īsā laikā varētu pateikt iespējami vairāk un precīzāk.\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590442,"object_id":"dzhyyy1360833134","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/dzhyyy1360833134.jpg"},{"type":"particle","particle_id":371510,"object_id":"dzhyyy1360833146","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Uzskates materiāli.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590446,"object_id":"dzhyyy1360833167","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Uzskates materiālus lieto, lai\n•\tPrecizētu un papildinātu informāciju,\n•\tInformācija labāk saglabātos klausītāju atmiņā,\n•\tPiesaistītu klausītāju uzmanību.\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590424,"object_id":"dzhyyy1360833198","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Iepazīšanās ar runātāju. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590455,"object_id":"dzhyyy1360833206","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Auditorija ir jāiepazīstina ar runātāju. Vislabāk, ja to izdara sarīkojuma vadītājs. Ja ne, ar sevi iepazīstina runātājs pats – nosauc savu vārdu, uzvārdu, darbavietu, izņemamo amatu – un piesaka runas tēmu. Titulus, ar sevi iepazīstinot, nenosauc. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590456,"object_id":"dzhyyy1360833223","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Uzruna auditorijai. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590459,"object_id":"dzhyyy1360833241","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Jebkura uzstāšanās sākas ar klātesošo uzrunu. Ja sarīkojumā piedalās augstas amatpersonas vai personu grupa, ko vēlams izcelt, runas sākumā to uzrunā īpaši: ‘’Godājamais direktora kungs!, Cienījamie valdes locekļi!, Dāmas un kungi!’’","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590503,"object_id":"dzhyyy1360833985","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/dzhyyy1360833985.png"},{"type":"particle","particle_id":590464,"object_id":"dzhyyy1360833256","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Uzstāšanās. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590466,"object_id":"dzhyyy1360833270","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Daži ieteikumi, lai uzstāšanās būtu veiksmīga. \n•\tJa paredzēts uzstāties ilgāk par 30 minūtēm, sākumā klausītājus iepazīstina ar runas plānu. \n•\tSvarīgi ir runas pirmie teikumi, tādēļ tiem jābūt īpaši pārdomātiem. \n•\tUzstāšanos nevajadzētu sākt ar atvainošanos par oratora pieredzes trūkumu, sliktām valodas zināšanām, nepietiekamu sagatavošanās laiku utt. \n•\tSvarīga ir runātāja pozitīva attieksme, ieinteresētība un aizrautība.\n•\tSavas zināšanas un erudīcija klausītājiem ir jāsniedz, nevis augstprātīgi jādemonstrē. \n•\tKontaktu ar auditoriju veido jautājumu uzstādīšana, klausītāju komentāru uzklausīšana, pieiešana tuvāk auditorijai. Iedrošināt auditoriju var ar uzslavu par interesantu jautājumu vai veiksmīgu piezīmi. \n•\tĻoti svarīgs ir acu kontakts ar auditoriju, tādēļ, arī runu lasot, vēlams reizēm ieskatīties klausītājiem acīs. \n•\tNav jābaidās runāt pirmajā personā.\n•\tKlausītājiem ir jādod laiks iepazīties ar uzskates materiālos atrodamo informāciju.\n•\tJāparūpējas, lai uzskates materiālos būtu redzams tikai tas, kas attiecas uz pašreiz runāto.\n•\tKodoskopa materiālos norādes izpilda nevis uz ekrāna, bet uz plēves.\n•\tRunā lietotajiem piemēriem un jokiem ir jābūt rūpīgi izvēlētiem, īsiem. To nedrīkst būt arī pārāk daudz. \n•\tJa starp klausītājiem rodas nesaskaņas, to risināšana jāuzņemas runātājam – viņam ir jākontrolē situācija auditorijā.\n•\tUzstāšanās laiku nevajadzētu kontrolēt, skatoties savā rokas pulkstenī. Ja sarīkojuma telpā nav sienas pulksteņa, rokas pulksteni var novietot sev priekšā.\n•\tPrecīzi ir jāievēro runai atvēlētais laika limits. Tas attiecas arī uz augstām amatpersonām.\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590471,"object_id":"dzhyyy1360833293","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Jautājumi. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590469,"object_id":"dzhyyy1360833409","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Pēc runas var lūgt uzdot jautājumus. Parasti šo lūgumu izsaka sarīkojuma vadītājs. Pēc katra runātāja uzstāšanās vajadzētu atvēlēt laiku jautājumiem. Jautājumu daļa pēc vairāku runātāju uzstāšanās nav veiksmīgs risinājums.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590493,"object_id":"dzhyyy1360833691","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/dzhyyy1360833691.jpg"},{"type":"particle","particle_id":590475,"object_id":"dzhyyy1360833432","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Runas nobeigums. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590479,"object_id":"dzhyyy1360833445","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Runa ir jābeidz tieši norādītajā laikā. Ja runātājs prasa papildu laiku, viņam būs jāpanāk kontakta atjaunošana ar auditoriju. Uzstāšanās nobeigumā īsi apkopo sacīto – to, kas klausītājiem jāatceras.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":590502,"object_id":"dzhyyy1360833926","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/dzhyyy1360833926.png"},{"type":"particle","particle_id":590498,"object_id":"dzhyyy1360833891","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/dzhyyy1360833891.jpg"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:32:12.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#fff","cellColor":"#3e372b","headerColor":"#3e372b","shapeFill":"35b099"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Open Sans Condensed","Verdana","PT Sans","PT Sans Narrow"],"id":20,"title":"Cardboard-updated","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/20/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/cardboard.png","order":27,"public":0,"width":550,"fonts":"Open+Sans+Condensed:300,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"logocolor":"35b099","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"","top":35,"padding":0,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #3e372b;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: white;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #3e372b;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #fff;\n}\ndiv[id^='table_'] {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-width: 0px;\n}\n#footer {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmin-height: 50px;\n\tmargin-top: 10px;\n}\n.picture .p1 {\n\tposition: absolute;\n\ttop: 1px;\n\tleft: 0;\n\twidth: 100%;\n\theight: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/20/photo-bckgrnd-up.png) repeat-x;\n}\n.picture .p2 {\n\tposition: absolute;\n\tbottom: 4px;\n\tleft: 0;\n\twidth: 100%;\n\theight: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/20/photo-bckgrnd-down.png) repeat-x;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #534741;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #534741 !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/20/cardboard-bckgrnd.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: 'Open Sans Condensed';\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 60px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: left;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.headline .innertext {\n\tbackground: #35b099;\n\tline-height: 70px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tpadding: 10px;\n\tpadding-top: 2px;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: 'Open Sans Condensed';\n\tfont-weight: 300;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-size: 40px;\n\tline-height: 50px;\n\tcolor: #3e372b;\n\ttext-align: left;\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.headline span + span {\n\tmargin-top: 0px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 17px;\n\tcolor: #3e372b;\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\n.quote {\n\tborder-left: 3px solid #35b099;\n\tpadding-left: 15px;\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #3e372b;\n}\n.quotetitle {\n\tmargin-top: 10px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n.chart {\n\tbackground: url(/i/templates/20/chart-bckgrnd-down.png) 0 0 repeat-x, url(/i/templates/20/chart-bckgrnd-up.png) 0% 100% repeat-x;\n\tpadding-top: 12px;\n\tpadding-bottom: 12px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.3);\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\n.picture {\n\tpadding-top: 8px;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #49ffdd;\n}\n.headline.active:hover span {\n\tpadding-right: 22px;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #49ffdd !important;\n}\n.titlepopup {\n\tleft: 2px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #49ffdd;\n}\n.shrink .headline,\n.shrink .chart-title {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(62, 55, 43, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #3e372b;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"shapeStyleEmpty":{"fill":"#ffffff","opacity":0.5}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#fff","opacity":0.5}},"candle":{"colors":"3e372b 35b099"},"waterfall":{"colors":"ffffff 35b099 3e372b"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#ffffff","countryFill":"#ffffff","canvasFill":"transparent","fillOpacity":0.5},"pie":{"type":"pie"},"common":{"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fff","fill-opacity":0.5}},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#3e372b","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#3e372b","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#3e372b","fill":"#3e372b"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:32:12.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Runa--sanaksme2-5\" title=\"Runa, sanāksme\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?L3y\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Runa--sanaksme2-5\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Runa, sanāksme</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Runa--sanaksme2-5?src=embed\" title=\"Runa, sanāksme\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Runa--sanaksme2-5\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Runa, sanāksme</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Runa--sanaksme2-5\" prefix=\"WuG\" format=\"interactive\" title=\"Runa, sanāksme\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Runa--sanaksme2-5\" prefix=\"qkP\" format=\"image\" title=\"Runa, sanāksme\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Runa--sanaksme2-5\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Runa, sanāksme\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Runa--sanaksme2-5\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Runa, sanāksme</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Runa--sanaksme2-5\" data-type=\"image\" data-title=\"Runa, sanāksme\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Runa--sanaksme2-5\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Runa, sanāksme</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}