Loading
Created by:malik_sarajevomalik_sarajevo
{"id":171228,"type":0,"block_id":"1346172096","theme_id":19,"user_id":66695,"path":"Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi","title":"Radna mjesta u poljoprivredi","pubtitle":null,"tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1346172096.jpg","width":540,"copyright":"-----Autor: Malik Garibija------ infografija.wordpress.com","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10632172,"object_id":"efa403f5-e9c9-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Radna mjesta u poljoprivredi","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":144669,"object_id":"1346323308","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"U BiH je oko 166 000 osoba zaposleno u poljoprivredi. Jedan dio njih radi u poljoprivrednim firmama, dok većina vodi svoja poljoprivredna gazdinstva. Prosjek plate u firmama je ispod državnog. Za gazdinstva taj podatak joÅ¡ uvijek nije poznat, no vlasnici gazdinstava su osloboÄ‘eni PDV-a i većine poreza. Pri tome, tek polovina obradivog zemljiÅ¡ta se koristi u BiH, tako da u poljoprivredi posao može naći joÅ¡ oko 160 000 osoba. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":231883,"object_id":"1346172104","chart_type_nr":1,"data":[[["","Ukupna zaposlenost(%)","Zaposlenost u poljoprivrednim firmama","Prosječna neto plata u poljoprivrednim firmama"],["BiH","","11935","684"],["FBiH","","9010","740"],["RS","","2925","611"],["Ukupno zaposlenih","100%"],["Zaposleni u poljoprivredi","19,7%"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":144696,"object_id":"1346173434","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Većina poljoprivrednog zemljiÅ¡ta je u privatnom vlasniÅ¡tvu. Ali, zbog nedostatka planiranja i generalne nezainteresovanosti za poljoprivredu, ove oblasti se smanjuju. Obradivo zemljiÅ¡te je raznovrsno i daje mogućnost zadovoljavanja apetita bh. tržiÅ¡ta.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":231899,"object_id":"1346172531","chart_type_nr":2,"data":[[["","Poljoprivredno zemljište","Korištenje obradivog zemljišta","Struktura vlasništva u RS","Struktura vlasništva u FBiH"],["Javno poljoprivredno zemljište (%)","","","5","32,65"],["Privatno poljoprivredno zemljište (%)","","","95","67,35"],["U upotrebi (ha)","","832000"],["Nije u upotrebi (ha)","","832000"],["Pašnjaci, ribnjaci, trstici i bare (ha)","893415"],["Obradivo zemljište u BiH (ha)","1664000"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":233866,"object_id":"1346249298","chart_type_nr":2,"data":[[["","BiH","FBiH","RS"],["Oranice i bašte (ha)","1179661","508062","671599"],["Ratarske kulture (ha)","657908","41360","616548"],["Voćnjaci (ha)","95753","41395","54358"],["Vinogradi (ha)","6000","5307","693"],["Livade (ha)","485213","248291","236922"],["Pašnjaci (ha)","861177","502443","358734"]]],"custom":{},"colors":["#0068b1","#87bd0b","#8e0aaa","#ff6600","#ffce00","#f340a9"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":145971,"object_id":"1346247317","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"U BiH većinu populacije čini ruralno stanovniÅ¡tvo. Istovremeno nezaposlenost je veća upravo na selu, Å¡to zapoÅ¡ljavanje u poljoprivredi čini joÅ¡ važnijim.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":233787,"object_id":"1346247171","chart_type_nr":3,"data":[[["","Odnos populacije"],["Urbana populacija (%)","49"],["Ruralna populacija (%)","51"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":144699,"object_id":"1346173667","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"BEZ VEćIH ULAGANJA POLJOPRIVREDA NUDI oko 160 000 RADNIH MJESTA","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":146197,"object_id":"1346256056","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Najveće prepreke za jačanje poljoprivredne proizvodnje su minirana zemljiÅ¡ta te isparcelisanost zemljiÅ¡ta. Iz narednog grafikona možemo uočiti koliko je prevazilaženje ovih problema i intenziviranje razvoja poljoprivrede u interesu BiH. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":234155,"object_id":"1346257987","chart_type_nr":1,"data":[[["","Bruto dodana vrijednos u BiH","Nezaposlenost"],["Ukupan broj nezaposlenih","","536728"],["Mogućnost zapošljavanja u poljoprivredi","","160000"],["Bruto dodana vrijednost (KM)","24584000000"],["Doprinos poljoprivrede (KM)","1734973000"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":146368,"object_id":"1346261836","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"(Bruto dodana vrijednost definiÅ¡e se kao tržiÅ¡na vrijednost svih proizvedenih roba i pruženih usluga)","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":146307,"object_id":"1346259850","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"NaglaÅ¡avamo da je polovina obradivog zemljiÅ¡ta neiskoriÅ¡tena i da shodno tome joÅ¡ milijarda i 734 miliona KM doslovno leže na zemlji a 160 000 radnih mjesta ÄŒeka. Dokle? ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":634675,"object_id":"malik_sarajevo1361650959","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"_______________________________________________________________ Izvori: http://www.bhas.ba/; http://www.fzs.ba/; http://www.rzs.rs.ba/","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updatedAt":"2016-12-27T13:40:35.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#fff","headerBackground":"#e1e1e1","cellColor":"#232323","headerColor":"#4b4b4b","shapeFill":"8552a1"}},"color":{"bg":"#fff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Open Sans","Arial Narrow","PT Sans","PT Sans Narrow"],"id":19,"title":"template-gemius","usergroup":"gemius","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/19/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/68/gemius-thumbnail-small.png","order":1,"public":0,"width":550,"fonts":"Open+Sans:400,500,700","colors":["#8552a1","#af98c5","#5b3d75","#80779a","#43297b","#9163ab","#674aa3","#3b1f54","#483f6d","#675874"],"logocolor":"4b4b4b","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":10,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":30,"shrinkPadding":0,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #6c6c6c;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #6c6c6c;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #6c6c6c;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet-label {\n\tfont-size: 14px;\n\tfont-family: Open Sans, Arial Narrow;\n}\n.igc-textual {\n\tfont-family: Open Sans;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 60px;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-textual-fact {\n\tcolor: #4b4b4b;\n\tfont-size: 24px;\n}\ndiv[id^='table_'] {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #d7d7d7;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tborder-color: #d7d7d7;\n\tborder-style: solid;\n\tborder-width: 1px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tborder-width: 0px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n#footer {\n\tmargin-left: 10px !important;\n\tmargin-right: 10px !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: #fff;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active,\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4b4b4b !important;\n}\n.headline .innertext {\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-size: 35px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-weight: 700;\n\tpadding: 15px 20px 15px 20px;\n\tbackground: url(/i/templates/68/background-tile.png);\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 24px;\n\tcolor: #8552a1;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #4b4b4b;\n\ttext-align: justify;\n}\n.quote {\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-size: 21px;\n\ttext-align: left;\n\tcolor: #4b4b4b;\n\tfont-weight: bold;\n\tbackground: url(/i/templates/68/quote.png) 0px 6px no-repeat;\n\tpadding-left: 70px;\n\tmin-height: 60px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-style: normal;\n}\n.shrink .quote {\n\tpadding-top: 60px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 18px;\n\tmargin-top: 5px;\n\tcolor: #8552a1;\n}\n.map {\n\tbackground: transparent;\n}\n#madewith.active a:hover,\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #fff !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #fff;\n}\n.tt_tooltip {\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-size: 14px;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(199, 199, 199, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #6c6c6c;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-weight: 500;\n\tfont-family: Open Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.tt_tooltip .tt_body {\n\tbackground: #342249;\n}\n.tt_tooltip .tt_left {\n\tborder-right: 8px solid #342249;\n}\n.tt_tooltip .tt_right {\n\tborder-left: 8px solid #342249;\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #fff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"textual":{"topTextStyle":{"font-family":"Open Sans","font-weight":700,"font-size":60},"textWrapperBottomOptions":{"text":{"labelFontStyle":{"fill":"#4b4b4b","font-size":24,"font-weight":400,"font-family":"Open Sans"}}}},"matrix":{"defaultPath":"DesktopPath"},"bar":{"textStyle":{"font-family":"Open Sans"}},"pictobar":{"path":"DesktopPath"},"candle":{"colors":"8552a1 af98c5 5b3d75"},"waterfall":{"colors":"8552a1 af98c5 5b3d75"},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"inTextStyle":{"font-family":"Open Sans"},"_gridOptions":{"baseLineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#c7c7c7"},"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"Open Sans","font-size":12,"font-weight":500,"text-anchor":"start","fill":"#6c6c6c","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#c7c7c7","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"_labelTextOptions":{"labelFontStyle":{"font-family":"Open Sans","font-weight":500,"font-size":12}},"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{},"text":{"labelFontStyle":{"font-family":"Open Sans","font-size":12}}},"backgroundStyle":{"fill":"#fff","fill-opacity":0,"stroke-opacity":0,"stroke-width":0}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updated_at":"2016-12-27T13:40:35.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" title=\"Radna mjesta u poljoprivredi\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?kEa\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Radna mjesta u poljoprivredi</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi?src=embed\" title=\"Radna mjesta u poljoprivredi\" width=\"540\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Radna mjesta u poljoprivredi</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" prefix=\"3nC\" format=\"interactive\" title=\"Radna mjesta u poljoprivredi\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" prefix=\"6WQ\" format=\"image\" title=\"Radna mjesta u poljoprivredi\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Radna mjesta u poljoprivredi\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Radna mjesta u poljoprivredi</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" data-type=\"image\" data-title=\"Radna mjesta u poljoprivredi\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Perspektive-zaposljavanja-u-poljoprivredi\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Radna mjesta u poljoprivredi</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}