Loading
{"id":684114,"type":0,"block_id":"Finmin_1362139655","theme_id":31,"user_id":98584,"path":"NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655","title":"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS","pubtitle":"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/Finmin_1362139655.jpg","width":550,"copyright":"Finanšu ministrija 2013","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":14419048,"object_id":"cca51ed7-ea66-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":667492,"object_id":"Finmin_1362139655","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Lai uzņēmējiem atvieglotu ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un palielinātu budžeta ieņēmumus, Ēnu ekonomikas apkarošanas plāna ietvaros ir īstenots vienreiz veicams Nodokļu atbalsta pasākums ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":371540,"object_id":"Finmin1362139778","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Nodokļu atbalsta pasākums tika piemērots 2 984 nodokļu maksātājiem VID administrētajos nodokļu veidos un 6 402 nodokļu maksātājiem attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1021640,"object_id":"Finmin_1362139790","chart_type_nr":11,"data":[[["VID administrētajos nodokļu veidos","%"],["Juridiskās personas 1649","55.3"],["Fiziskās personas 1335","44.7"]],[["Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli","%"],["Juridiskās personas 497","7.8"],["Fiziskās personas 5905","92.2"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":667469,"object_id":"Finmin1362139844","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Apkopojot rezultātus, paredzams, ka šī pasākuma rezultātā budžetā tiks saņemti 18,2 miljoni latu","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1021658,"object_id":"Finmin_1362139867","chart_type_nr":11,"data":[[["Valsts budžetā 18,2 milj.latu","%"],["PVN 6,3 milj.latu","34.6"],["IIN 4,7 milj.latu","25.8"],["VSAOI 3,8 milj.latu","20.9"],["NĪN 2,4 milj.latu","13.2"],["Citi 1 milj.latu","5.5"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":667514,"object_id":"Finmin1362139901","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Nodokļu atbalsta pasākumā izvēlējās piedalīties 72 no 119 Latvijas pašvaldībām, budžetā ienesot 2,4 miljonus latu.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1021676,"object_id":"Finmin_1362139948","chart_type_nr":3,"data":[[["Pašvaldība","Lēmumos par NAP piemērošanu minētā pamatparāda summa"],["Ādažu novada dome","373,58"],["Aglonas novada dome","549,24"],["Aknīstes novada pašvaldība","1 127,70"],["Alūksnes novada pašvaldība","34 682,00"],["Amatas novada pašvaldība","6 396,34"],["Bauskas novada pašvaldība","47 642,00"],["Beverīnas novada pašvaldība","1 893,76"],["Brocēnu novada pašvaldība","8 757,76"],["Carnikavas novada pašvaldība","3 853,94"],["Cēsu novada pašvaldība","12 817,81"],["Cesvaines novada dome","4 738,84"],["Daugavpils novada dome","3 820,35"],["Daugavpils pilsētas dome","157 361,27"],["Dobeles novada pašvaldība","10 497,59"],["Dundagas novada dome","2 137,59"],["Grobiņas novada dome","11 522,22"],["Iecavas novada dome","19 021,74"],["Ikšķiles novada pašvaldība","12 543,14"],["Inčukalna novada dome","4 988,00"],["Jaunjelgavas novada dome","2 663,52"],["Jaunpils novada dome","565,28"],["Jēkabpils novada pašvaldība","1 056,55"],["Jēkabpils pilsētas pašvaldība","6 982,76"],["Jelgavas pilsētas dome","68 462,02"],["Jūrmalas pilsētas dome","368 239,80"],["Kandavas novada dome","3 328,91"],["Kocēnu novada dome","2 806,48"],["Kokneses novada dome","1 588,15"],["Krāslavas novada dome","28,38"],["Krimuldas novada dome","8 020,00"],["Krustpils novada pašvaldība","1 287,22"],["Kuldīgas novada pašvaldība","30 265,69"],["Ķeguma novada dome","3 899,80"],["Ķekavas novada dome","13 463,02"],["Lielvārdes novada pašvaldība","16 064,32"],["Liepājas pilsētas dome","82 069,48"],["Līvānu novada dome","5 253,37"],["Ludzas novada pašvaldība","2 381,95"],["Madonas novada pašvaldība","7 834,57"],["Mālpils novada dome","13 019,68"],["Mārupes novada dome","34 694,84"],["Mazsalacas novada pašvaldība","2 177,54"],["Mērsraga novada pašvaldība","1 409,63"],["Naukšēnu novada pašvaldība","3 336,50"],["Nīcas novada dome","1 037,82"],["Ogres novada pašvaldība","49 704,23"],["Olaines novada pašvaldība","16 438,04"],["Ozolnieku novada pašvaldība","56 298,58"],["Pārgaujas novada pašvaldība","1 847,30"],["Pļaviņu novada dome","2 466,02"],["Preiļu novada dome","5 945,68"],["Raunas novada dome","1 443,48"],["Rēzeknes novada pašvaldība","6 327,45"],["Rēzeknes pilsētas dome","13 322,53"],["Rīgas dome","1 025 501,85"],["Rūjienas novada pašvaldība","2 670,51"],["Salaspils novada dome","33 532,15"],["Siguldas novada dome","39 764,94"],["Skrīveru novada pašvaldība","5 272,86"],["Smiltenes novada dome","374,84"],["Stopiņu novada dome","10 089,78"],["Strenču novada pašvaldība","1 871,61"],["Talsu novada pašvaldība","33 607,00"],["Tukuma novada dome","18 185,59"],["Valmieras pilsētas pašvaldība","13 062,28"],["Vecpiebalgas novada pašvaldība","5 310,48"],["Vecumnieku novada dome","13 688,19"],["Ventspils novada dome","9 154,74"],["Ventspils pilsētas dome","29 862,95"],["Viļakas novada dome","6 101,12"],["Viļānu novada pašvaldība","5 949,19"],["Zilupes novada pašvaldība","2 474,60"]]],"custom":{"defaultPath":"rectPath"},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":667536,"object_id":"Finmin1362140014","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Nodokļu parādniekiem bija iespēja pieteikties šim pasākumam no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 2. janvārim.","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" title=\"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?o86\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655?src=embed\" title=\"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" prefix=\"FS9\" format=\"interactive\" title=\"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" prefix=\"mB0\" format=\"image\" title=\"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" data-type=\"interactive\" data-title=\"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" data-type=\"image\" data-title=\"NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/NODOKLU-ATBALSTA-PASKUMS-Finmin_1362139655\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMS</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}