Loading
Created by:Gorbis ForeverrGorbis Foreverr
{"id":1053326,"type":0,"block_id":"100003120273124_1367756536","theme_id":31,"user_id":362970,"path":"Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis","title":"Mācību iespēju paplašināšana<br>(2. līmenis)","pubtitle":"Mācību iespēju paplašināšana(2. līmenis)","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100003120273124_1367756536.jpg","width":496,"copyright":"Copyright notice","properties":{"exportsettings":"{}","publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10099114,"object_id":"4a209b7d-e9b0-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1139452,"object_id":"100003120273124_1367756536","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Andrejs GORBUNOVS","content_type":"","title":"internets kā mācību līdzeklis","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1139469,"object_id":"1000031202731241367756676","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Mērķis: Internets zināšanu iegūšanai","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1139502,"object_id":"1000031202731241367756788","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"1) Uzsākot gramatikas atkārtošanu angļu valodā (Future Simple, Past Simple, Present Simple, Future Continous, Past Continous, Present Continous), 8. klases skolēniem tiek dots uzdevums izveidot par šiem laikiem.\n2) Skolēni ir ierobežoti vienas A4 lapas formātā, kas liek skolēniem kompakti strukturēt svarīgāko informāciju un izmantot skaidrus piemērus.\n3) Skolēni vienas mācību stundas laikā meklē internetā teorētisko informāciju angļu valodā pašu atrastajās interneta vietnēs. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1139561,"object_id":"1000031202731241367757846","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"REZULTĀTI:","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1139563,"object_id":"1000031202731241367757859","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Nekad agrāk nebiju iedomājies meklēt \"gūglē\" kaut ko par angļu valodu! šodien sapratu to, ko nesapratu stundā, jo varēju pats lasīt tik ilgi, cik pats gribu\"","content_type":"","title":"Ričards, 8.kl.","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1139568,"object_id":"1000031202731241367757987","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Es šodien atradu video \"JŪTŪBĒ\" kuros skaidroja gramatiku, man ļoti patika un tas ir ļoti noderīgi!\"","content_type":"","title":"Agita, 8.kl.","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1139569,"object_id":"1000031202731241367758080","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Secinājums:","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1139586,"object_id":"1000031202731241367758482","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":" Bieži vienīgais veids kā skolēni izmanto internetu ir: \"nokačāt referātu\", bet liekot skolēniem \"rakt dziļāk\" ir iespējams parādīt to, ka internets ir kaut kas vairāk par \"Vikipēdiju\" un \"Atlants.lv\".","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" title=\"Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?I3P\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis?src=embed\" title=\"Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)\" width=\"496\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" prefix=\"Kp8\" format=\"interactive\" title=\"Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" prefix=\"Hl3\" format=\"image\" title=\"Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" data-type=\"image\" data-title=\"Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Mcbu-iespju-paplainana2-lmenis\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Mācību iespēju paplašināšana\n(2. līmenis)</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}