Loading
{"id":377048,"type":0,"block_id":"100001073604954_1353859883","theme_id":29,"user_id":142601,"path":"Maistrava--732168","title":"Maistrāva.","pubtitle":"Maistrāva.","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100001073604954_1353859883.jpg","width":550,"copyright":"Copyright notice","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10019089,"object_id":"82e3e559-e9ab-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Maistrāva.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342235,"object_id":"100001073604954_1353859883","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Sindija Terēze Pildiņa ","content_type":"","title":"12.b klase","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342268,"object_id":"1000010736049541353860033","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maiņstrāvas ražošana- kā darbojas ģenerātors?","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342264,"object_id":"1000010736049541353859957","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Maiņstrāvas virziens un lielums periodiski mainās \nlaikā pretējos virzienos. Lai elektriskajā ķēdē plūstu maiņstrāva, tajā jādarbojas periodiski mainīgam elektrodzinējspēkam. Tad elektriskā lauka \nintensitāte vadītājā periodiski maina virzienu un tā kustas arī \nvadītājā esošie un strāvu veidojošie brīvie elektroni.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":333234,"object_id":"1000010736049541353860093","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1000010736049541353860093.jpg"},{"type":"particle","particle_id":342270,"object_id":"1000010736049541353860099","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maiņstrāvas raksturlielumi- kas raksturo maiņstrāvu?","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342274,"object_id":"1000010736049541353860174","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Maiņstrāvas galvenie raksturlielumi ir elektrodzinējspēka, strāvas stipruma un sprieguma momentānās vērtības, kuras laikā mainās atbilstoši vienādojumiem:\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":312023,"object_id":"1000010736049541353860515","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1000010736049541353860515.jpg"},{"type":"particle","particle_id":312005,"object_id":"1000010736049541353860521","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maiņstrāvas ražošanas vietas Latvijā- kur izvieto ģeneratorus?","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342284,"object_id":"1000010736049541353860647","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Tajā brīdi, kad Ķegumā sāka darboties pirmais ģenerators, \nvisā valstī bija reģistrēti 64 vispārējās nozīmes elektrības ra-\nžošanas uzņēmumi un 500 atsevišķās rūpnīcu elektrostacijas. \nBet tikai 3,4 % no visas saražotās elektroenerģijas tika iegū-\nta, izmantojot ūdens enerģiju. HES kaskādi \nveido Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES. Šīs trīs Daugavas HES spēj saražot nozīmīgu daļu no valstij nepieciešamās elektroenerģijas.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342287,"object_id":"1000010736049541353860700","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1000010736049541353860700.jpg"},{"type":"particle","particle_id":342288,"object_id":"1000010736049541353860790","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maiņstrāvas pārvade- kādas problēmas, kā tās risina?","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342292,"object_id":"1000010736049541353860935","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Elektrotraumas gadījumā galvenie cilvēkam bīstamie \nfaktori ir caur ķermeni plūstošās strāvas stiprums un \nstrāvas iedarbības laiks.Atrodot pārtrūkušu vai nokarājušos gaisvadu līnijas \nvadu, jāorganizē tās vietas apsardzība, jābrīdina pā­\nrējie par bīstamību un nekavējoties jāziņo glābšanas \ndienestam vai elektrisko tīklu dežurantam.Neatkarīgi no cietušā stāvokļa visos gadījumos obligāti ir jāizsauc ārsts.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342295,"object_id":"1000010736049541353861025","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1000010736049541353861025.jpg"},{"type":"particle","particle_id":342297,"object_id":"1000010736049541353861035","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Latvijas energo- bilance- cik saražo un cik patērē?","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342301,"object_id":"1000010736049541353861194","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1000010736049541353861194.jpg"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:06.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#444444","headerColor":"#444444","shapeFill":"307d99"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","PT Sans","Open Sans"],"id":29,"title":"infogr.am default","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/29/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/infogram.png","order":16,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.heatmap-legend-item {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 48px;\n\tline-height: 60px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted,\ndiv.body-text,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart,\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart,\n.shrink .headline,\n.shrink .bodytext,\n.shrink div.quoted,\n.shrink div.body-text,\n.shrink div.picture,\n.shrink div.video {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n\ttop: 0!important;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n#madewith.active a:hover,\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #cc3635 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #cc3635;\n}\n.headline a {\n\tcolor: #cc3535;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #6c6c6c;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: 500;\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"cc3635","shapeStyleEmpty":{"fill":"#e1e1e1"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"candle":{"blankfill":"url(https://cdn.jifo.co/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"206b79 ffd145 d13439"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{}},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:06.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Maistrava--732168\" title=\"Maistrāva.\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?gPU\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Maistrava--732168\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Maistrāva.</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Maistrava--732168?src=embed\" title=\"Maistrāva.\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Maistrava--732168\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Maistrāva.</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Maistrava--732168\" prefix=\"9BZ\" format=\"interactive\" title=\"Maistrāva.\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Maistrava--732168\" prefix=\"zlR\" format=\"image\" title=\"Maistrāva.\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Maistrava--732168\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Maistrāva.\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Maistrava--732168\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Maistrāva.</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Maistrava--732168\" data-type=\"image\" data-title=\"Maistrāva.\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Maistrava--732168\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Maistrāva.</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}