Loading
Created by:Aiga BunkšeAiga Bunkše
{"id":375654,"type":0,"block_id":"1645940596_1353772224","theme_id":31,"user_id":132596,"path":"Mainstrava-901677","title":"Maiņstrāva","pubtitle":"Maiņstrāva","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1645940596_1353772224.jpg","width":552,"copyright":"Copyright notice","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10867201,"object_id":"75e4ff80-e9d3-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Maiņstrāva","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":333865,"object_id":"16459405961353772291","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maiņstrāvas ražošana","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":304585,"object_id":"16459405961353772824","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353772824.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340897,"object_id":"16459405961353772842","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Rāmītim rotējot magnētiskajā laukā, rāmīša malās, kas šķeļ magnētiskās indukcijas līnijas, rodas indukcijas elektro dzinējspēks (EDS). Šī EDS rašanās cēlonis ir Lorenca spēks, kas darbojas uz kustīgajā rāmīša malā esošajiem elektroniem.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340910,"object_id":"16459405961353773110","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maiņstrāvas raksturlielumi","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340898,"object_id":"16459405961353773386","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353773386.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340916,"object_id":"16459405961353773400","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Rūpnieciskās maiņstrāvas trīs galvenie raksturlielumi ir momentānais elektrodzinējspēks e, momentānais spriegums u un momentānais maiņstrāvas stiprums i .","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340930,"object_id":"16459405961353773750","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maiņstrāvas ražošanas vietas Latvijā","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340940,"object_id":"16459405961353774446","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Latvijā nav citu organiskā kurināmā resursu, izņemot koksni un kūdru, kuru var izmantot termisko elektrostaciju darbināšanai. Taču kūdras īpatnējais sadegšanas siltums nav liels, bet ogļu ievešana valstī lielos daudzumos ir dārga. Bija jārada lielāki elektroenerģijas ražotāji, kas izmantotu lēto ūdens enerģiju. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340938,"object_id":"16459405961353774013","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353774013.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340937,"object_id":"16459405961353774003","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353774003.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340926,"object_id":"16459405961353774023","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353774023.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340948,"object_id":"16459405961353774231","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Ģeneratorus izvieto uz Daugavas, kuras kritums un ūdens krājumi ir pietiekami, lai uz tās būvētu hidroelektrostacijas.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340951,"object_id":"16459405961353774675","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353774675.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340924,"object_id":"16459405961353774694","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Šobrīd Daugavas HES kaskādi veido Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES. Šīs trīs Daugavas HES spēj saražot nozīmīgu daļu no valstij nepieciešamās elektroenerģijas.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":330759,"object_id":"16459405961353774885","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maiņstrāvas pārvade","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340953,"object_id":"16459405961353775184","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Kāpēc elektroenerģiju pārvada pa tik augsta sprieguma elektrolīnijām?\nTā kā vadiem piemīt elektriskā pretestība, tad daļa elektroenerģijas neizbēgami pārvēršas siltumā, un tie ir enerģijas zudumi. Vadam ir jo mazāka pretestība, jo tas ir resnāks. Bet metāls, no kā izgatavo vadus (varš, alumīnijs) ir gan dārgs, gan arī resns vads būtu ļoti smags. Un tad izrādās, ka, palielinot elektroenerģijas pārvades spriegumu, piemēram, 1000 reižu, vada materiālu var ietaupīt miljons reižu, paliekot tādiem pašiem neizbēgamajiem enerģijas zudumiem.\n\nKāpēc tad neizmantot pārvadei vēl lielāku spriegumu?\n\nLielās valstīs lieliem attālumiem tiešām izmanto pat 1150kV, 750kV un 500kV līnijas. Bet tad atkal rodas citas problēmas. Līnijas nākas pacelt augstu gaisā un vadus izvietot pietiekami tālu vienu no otra, lai starp vadiem vai vadiem un zemi “nespertu zibens”, t.i., nenotiktu izolācijas caursite.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":333720,"object_id":"16459405961353775655","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Latvijas energobilance","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":333697,"object_id":"16459405961353775709","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353775709.jpg"},{"type":"particle","particle_id":333722,"object_id":"16459405961353775716","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Latvijas energobilances \"ražošanas puse\", tūkst. toe\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340957,"object_id":"16459405961353775815","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353775815.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340958,"object_id":"16459405961353775820","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Latvijas energobilances patēriņa puse, tūkst. toe","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340963,"object_id":"16459405961353775858","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353775858.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340964,"object_id":"16459405961353775864","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Latvijas energobilances galapatēriņa sadalījums, tūkst. toe","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340968,"object_id":"16459405961353775977","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/16459405961353775977.jpg"},{"type":"particle","particle_id":340969,"object_id":"16459405961353775985","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Latvijas energobilances galapatēriņa sadalījums transportā, tūkst. toe\nLatvijas energobilances galapatēriņa sadalījums rūpniecībā, tūkst. toe","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340977,"object_id":"16459405961353776092","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Aiga Bunkše 12.a klase","content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Mainstrava-901677\" title=\"Maiņstrāva\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?dBY\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Mainstrava-901677\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Maiņstrāva</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Mainstrava-901677?src=embed\" title=\"Maiņstrāva\" width=\"552\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Mainstrava-901677\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Maiņstrāva</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Mainstrava-901677\" prefix=\"zA8\" format=\"interactive\" title=\"Maiņstrāva\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Mainstrava-901677\" prefix=\"DsB\" format=\"image\" title=\"Maiņstrāva\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Mainstrava-901677\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Maiņstrāva\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Mainstrava-901677\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Maiņstrāva</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Mainstrava-901677\" data-type=\"image\" data-title=\"Maiņstrāva\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Mainstrava-901677\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Maiņstrāva</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}