Loading
Created by:wookiewookie
{"id":749819,"type":0,"block_id":"wookie_1363175780","theme_id":32,"user_id":258721,"path":"Lionfish-Pterois","title":"Lionfish (Pterois)","pubtitle":"Lionfish (Pterois)","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/wookie_1363175780.jpg","width":700,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":17485276,"object_id":"17ccc976-eae8-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Lionfish (Pterois)","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":723535,"object_id":"wookie_1363175780","particle_type":"quote","picture":null,"text":"SaveTheReef.wordpress.com","content_type":"","title":"For the Reef","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":723526,"object_id":"wookie1363175896","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/wookie1363175896.jpg"},{"type":"particle","particle_id":723527,"object_id":"wookie1363175926","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Vi skiljer på nio olika arter av drakfisken, som väldigt lätt förväxlas med varandra. Dessa är: \n- Red Lionfish (Pterois Volitans),\n- Devil Firefish (Pterois Miles) \n- Pterois andover\n- Spotfin Lionfish (Pterois Antennata)\n- Hawaiian Turkeyfish (Pterois Sphex)\n- Soldier Lionfish (Pterois Russelii)\n- Clearfin Lionfish (Pterois Radiata)\n- Frillfin Turkeyfish (Pterois Mombasae)\n- Luna Lionfish (Pterois Lunulata)","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":723752,"object_id":"wookie1363179243","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Invasiv art? Javisst!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1125338,"object_id":"wookie_1363176058","chart_type_nr":23,"data":[[["80,0%","Enligt forskar rapporter, visar det sig att ett kort tid efter en Drakfisk införs i ett nytt område, minskar överlevnaden av infödda arter med ca 80%","",""],["","",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":723630,"object_id":"wookie1363177923","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Drakfisks Buffé","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1125393,"object_id":"wookie_1363176623","chart_type_nr":5,"data":[[["title","Drakfiskens kost"],["MIN","0%"],["MAX","100%"],["Value","40"],["Label","Drakfiskens kost består av 40% av fisk arter!"]]],"custom":{"innerRadiusKoeficient":"0.15"},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":723695,"object_id":"wookie1363178816","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Då kosten för drakfisken består av över 40 arter av fisk och kräftdjur, tyder detta breda diet på att denna invasiva arten kan, och är ett verklig hot mot många av ursprung arten genom direkt predation samt stor konkurrens om föda med lokala havsdjur. Drakfiskens matvanor påverka förekomsten av viktiga fisk arter som papegojfiskar (lat. Scarinae) och andra växtätande fiskar som håller sjögräs och makroalger från igenväxning av koraler.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":691619,"object_id":"wookie1363178965","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Drakfisk på bordet....","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":723723,"object_id":"wookie1363179009","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Trotts den stora faran som drakfisken bär med sig, uppges den vara ett utmärkt rätt och deras konsumtion främjas i hela Karibien som uppehälle fiske. Giftet finns bara i ryggtaggar så köttet förblir inte infekterad. Genom att på ett speciellt sätt tar man bort taggar, blir tillagning säker och eventuella kvarvarande gifter försvinner vid lagnin","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":723699,"object_id":"wookie1363179055","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/wookie1363179055.jpg"},{"type":"particle","particle_id":723618,"object_id":"wookie1363177809","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"P.Volitans vs. P.Miles i Atlanten","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1125422,"object_id":"wookie_1363176873","chart_type_nr":2,"data":[[[],["P. Volitans","93%"],["P. Miles","7%"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":723712,"object_id":"wookie1363178932","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Tjäna på Drakfisk,\noch bidra med nytta?","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1125579,"object_id":"wookie_1363178247","chart_type_nr":23,"data":[[["3,000 $$","pris erbjudande från The Environment Education Foundation i tävlingen där högsta antal fångad drakfisk skulle belönas ","starPath",""],["3000-4000","Statistiskt antal dödade drakfiskar av en professionell dykare under ett år. ","upPath"],["27,0%","Så många av drakfiskar skulle behövas döda för att upprätthålla balansen i havet","downPath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":723751,"object_id":"wookie1363179178","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Statliga och lokala partners, dykare, offentliga akvarier och utländska fiske förvaltningar, har samarbetat för att dokumentera iakttagelser av situationen och ta bort fisken när det är möjligt. Dykare uppmuntras att rapportera varje drakfisk de upptäcker, så väl som fiskare som bidrar till minskad antal av förekommande drakfisk.","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:53.000Z","logoImages":[""],"charts":{"table":{"shapeFill":"e84f2c","headerColor":"#6f6f6f","cellColor":"#6f6f6f","headerBackground":"#eeeeee","cellBackground":"#ffffff"},"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","Verdana","PT Serif","PT Sans"],"id":32,"title":"Asketic-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/32/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/asketic.png","order":25,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700;PT+Sans:400,700;PT+Serif:400italic","colors":["#e84f2c","#e31307","#e37900","#e4ba51","#e3b786","#825846","#59392a","#564c30","#897d6e","#627c82","#93af8a","#a0ba5e","#63ba5e","#5ebab2","#6596b7","#b477ba","#473057","#bc416e","#c896af"],"logocolor":"000","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":50,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #000;\n}\n.sep {\n\twidth: 100%;\n\tbackground-image: url(/i/asketic01/sturis-2.png), url(/i/asketic01/sturis-3.png);\n\tbackground-position: 0 0%, right 0%;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\theight: 24px;\n}\n.sep .inner {\n\theight: 11px;\n\tborder-bottom: 1px dashed #464646;\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/32/background-light.png);\n}\n.ig-items {\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmargin: 20px;\n\tbackground: #fff;\n}\n.ig-items:before {\n\tcontent: '';\n\theight: 8px;\n\twidth: 100%;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0px;\n\ttop: 0px;\n\tbackground: #e8e5da url(/i/templates/32/curve-fff.svg) center top repeat-x;\n}\n.ig-items:after,\n.ig-container:after {\n\tcontent: '' !important;\n\tdisplay: block !important;\n\tposition: absolute;\n\tright: 21px;\n\ttop: 26px;\n\tbackground: #e8e5da;\n\twidth: 15px;\n\theight: 15px;\n\tborder-radius: 20px;\n}\n.ig-container:after {\n\tleft: 41px;\n\ttop: 47px;\n\tright: auto;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 55px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #000000;\n\tborder-bottom: 8px solid #000;\n\tline-height: 65px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #000000;\n\tborder-bottom: 4px solid #000;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.quote {\n\tpadding: 20px;\n\tfont-family: PT Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: center;\n\tbackground: #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tbackground: url(/i/templates/32/left-fff.svg);\n}\n.quote:before {\n\tcontent: '';\n\tbackground: url(/i/templates/32/right-fff.svg);\n\tposition: absolute;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tright: 0%;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #e84f2c;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #e84f2c !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #e84f2c;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"candle":{"colors":"e31307 63ba5e","blankfill":"url(https://infogr.am/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"6596b7 5ebab2 e84f2c"},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#7d7d7d","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#7d7d7d","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow","font-weight":300},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:53.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Lionfish-Pterois\" title=\"Lionfish (Pterois)\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?AeP\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Lionfish-Pterois\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Lionfish (Pterois)</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Lionfish-Pterois?src=embed\" title=\"Lionfish (Pterois)\" width=\"700\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Lionfish-Pterois\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Lionfish (Pterois)</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Lionfish-Pterois\" prefix=\"BhQ\" format=\"interactive\" title=\"Lionfish (Pterois)\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Lionfish-Pterois\" prefix=\"A0N\" format=\"image\" title=\"Lionfish (Pterois)\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Lionfish-Pterois\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Lionfish (Pterois)\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Lionfish-Pterois\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Lionfish (Pterois)</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Lionfish-Pterois\" data-type=\"image\" data-title=\"Lionfish (Pterois)\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Lionfish-Pterois\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Lionfish (Pterois)</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}