Loading
Created by:AgitaAgita
{"id":580069,"type":0,"block_id":"Zekites_1360228876","theme_id":20,"user_id":206285,"path":"Lielie--Svetie--Neatkarigie","title":"Lielie, Svētie, Neatkarīgie","pubtitle":"Lielie, Svētie, Neatkarīgie","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/Zekites_1360228876.jpg","width":550,"copyright":"Marjana un Agita","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":17582374,"object_id":"15ff4a18-eaec-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Lielie, Svētie, Neatkarīgie","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":560648,"object_id":"Zekites1360228969","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Valstī, kas ir neatkarīga\nArmija nav vajadzīga!\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":540099,"object_id":"Zekites1360229256","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"1.Valsti veido firstu un bīskapu valstiņas, kuru iedzīvotāji runā dažādās valodās.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":560668,"object_id":"Zekites1360229376","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"2.Tronis nav mantojams Karali izraugās kūrfirsti (ievērojamākie augstmaņi).","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":560684,"object_id":"Zekites1360229630","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"3.Karalis iegūst ķeizara titulu, tikai kad viņu kronē pāvests (ne visi karaļi tiek kronēti). ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":560697,"object_id":"Zekites1360229780","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"4.Neizdodas izveidot centralizētu valsti. Nav ne savas kases, ne karaspēka, nav kopīgu likumu.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":560710,"object_id":"Zekites1360229938","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"5.Robežas ir ārkārtīgi nenoteiktas, savstarpējie sakari ir vāji, tāpat nav kopēja centra.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579701,"object_id":"Zekites1360674292","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Zekites1360674292.jpg"},{"type":"particle","particle_id":579683,"object_id":"Zekites1360674359","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Svētās Romas impērijas ķeizara kronis. Karalis iegūst ķeizara titulu tad, kad viņu kronē pāvests.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579723,"object_id":"Zekites1360674682","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Zekites1360674682.jpg"},{"type":"particle","particle_id":579746,"object_id":"Zekites1360674979","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Lai novērstu valstiņu valdnieku savstarpējās ķildas, 14. gadsimtā impērijas ķeizars Kārlis IV izdeva dokumentu, ar kuru noteica karaļa ievēlēšanas kārtību. Šo dokumentu dēvē par Zelta bullu.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579438,"object_id":"Zekites1360672961","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Zekites1360672961.jpg"},{"type":"particle","particle_id":579742,"object_id":"Zekites1360674948","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579750,"object_id":"Zekites1360675020","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Zekites1360675020.jpg"},{"type":"particle","particle_id":579761,"object_id":"Zekites1360675179","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579765,"object_id":"Zekites1360675191","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Iedzīvotāji runāja dažādās valodās. Tas veicina attīstību, jo tā varēja attīstīties dažādas kultūras.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579760,"object_id":"Zekites1360675175","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579766,"object_id":"Zekites1360675195","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Tronis nebija mantojams. Tas veicina attīstību, jo troni nevarēja iemantot tā necienīgi cilvēki. (Karali izraudzījās kūrfirsti).","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579777,"object_id":"Zekites1360675519","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"3 Secinājumi, kas veicināja Svētās Romas Impērijas attīstību.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":585035,"object_id":"Zekites1360751607","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Katrs ir pilnīgi neatkarīgs savā zemē. Tas veicina Svētās Romas impērijas attīstību, jo viņu nav atkarīgi no pārvaldes un tas viņiem pavēra daudz ceļošanas un citas iespējas.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579771,"object_id":"Zekites1360675253","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Robežas ir ārkārtīgi nenoteiktas. Tas kavē Svētās Romas impērijas attīstību, jo tādējādi varēja rasties konflikti par zemes īpašumu, kā arī nevarēja noteikt šīs valsts apjomu.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579763,"object_id":"Zekites1360675187","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579787,"object_id":"Zekites1360675647","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Zekites1360675647.jpg"},{"type":"particle","particle_id":579727,"object_id":"Zekites1360674735","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579752,"object_id":"Zekites1360675068","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Svētās Romas impērijas karte. Šī ir lielākā valsts Eiropas centrālajā daļā.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579689,"object_id":"Zekites1360674200","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Zekites1360674200.jpg"},{"type":"particle","particle_id":579762,"object_id":"Zekites1360675183","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Savstarpējie sakari ir vāji. Tas kavē attīstību, jo nevar sazināties ārkārtas situācijā, kā arī ietekmē tirdzniecību.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579768,"object_id":"Zekites1360675256","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Valstī nav ne kopēja centra, ne savas kases, ne karaspēka. Tas kavē attīstību, jo tādējādi nevar izveidot centralizētu valsti.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579772,"object_id":"Zekites1360675258","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":579670,"object_id":"Zekites1360675804","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"3 Secinājumi, kas Kavēja svētās romas impērijas attīstību.","content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:32:12.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#fff","cellColor":"#3e372b","headerColor":"#3e372b","shapeFill":"35b099"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Open Sans Condensed","Verdana","PT Sans","PT Sans Narrow"],"id":20,"title":"Cardboard-updated","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/20/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/cardboard.png","order":27,"public":0,"width":550,"fonts":"Open+Sans+Condensed:300,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"logocolor":"35b099","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"","top":35,"padding":0,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #3e372b;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: white;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #3e372b;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #fff;\n}\ndiv[id^='table_'] {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-width: 0px;\n}\n#footer {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmin-height: 50px;\n\tmargin-top: 10px;\n}\n.picture .p1 {\n\tposition: absolute;\n\ttop: 1px;\n\tleft: 0;\n\twidth: 100%;\n\theight: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/20/photo-bckgrnd-up.png) repeat-x;\n}\n.picture .p2 {\n\tposition: absolute;\n\tbottom: 4px;\n\tleft: 0;\n\twidth: 100%;\n\theight: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/20/photo-bckgrnd-down.png) repeat-x;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #534741;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #534741 !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/20/cardboard-bckgrnd.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: 'Open Sans Condensed';\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 60px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: left;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.headline .innertext {\n\tbackground: #35b099;\n\tline-height: 70px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tpadding: 10px;\n\tpadding-top: 2px;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: 'Open Sans Condensed';\n\tfont-weight: 300;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-size: 40px;\n\tline-height: 50px;\n\tcolor: #3e372b;\n\ttext-align: left;\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.headline span + span {\n\tmargin-top: 0px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 17px;\n\tcolor: #3e372b;\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\n.quote {\n\tborder-left: 3px solid #35b099;\n\tpadding-left: 15px;\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #3e372b;\n}\n.quotetitle {\n\tmargin-top: 10px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n.chart {\n\tbackground: url(/i/templates/20/chart-bckgrnd-down.png) 0 0 repeat-x, url(/i/templates/20/chart-bckgrnd-up.png) 0% 100% repeat-x;\n\tpadding-top: 12px;\n\tpadding-bottom: 12px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.3);\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\n.picture {\n\tpadding-top: 8px;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #49ffdd;\n}\n.headline.active:hover span {\n\tpadding-right: 22px;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #49ffdd !important;\n}\n.titlepopup {\n\tleft: 2px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #49ffdd;\n}\n.shrink .headline,\n.shrink .chart-title {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(62, 55, 43, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #3e372b;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"shapeStyleEmpty":{"fill":"#ffffff","opacity":0.5}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#fff","opacity":0.5}},"candle":{"colors":"3e372b 35b099"},"waterfall":{"colors":"ffffff 35b099 3e372b"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#ffffff","countryFill":"#ffffff","canvasFill":"transparent","fillOpacity":0.5},"pie":{"type":"pie"},"common":{"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fff","fill-opacity":0.5}},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#3e372b","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#3e372b","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#3e372b","fill":"#3e372b"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:32:12.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Lielie--Svetie--Neatkarigie\" title=\"Lielie, Svētie, Neatkarīgie\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?Z0c\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Lielie--Svetie--Neatkarigie\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Lielie, Svētie, Neatkarīgie</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Lielie--Svetie--Neatkarigie?src=embed\" title=\"Lielie, Svētie, Neatkarīgie\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Lielie--Svetie--Neatkarigie\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Lielie, Svētie, Neatkarīgie</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Lielie--Svetie--Neatkarigie\" prefix=\"sVM\" format=\"interactive\" title=\"Lielie, Svētie, Neatkarīgie\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Lielie--Svetie--Neatkarigie\" prefix=\"fk8\" format=\"image\" title=\"Lielie, Svētie, Neatkarīgie\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Lielie--Svetie--Neatkarigie\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Lielie, Svētie, Neatkarīgie\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Lielie--Svetie--Neatkarigie\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Lielie, Svētie, Neatkarīgie</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Lielie--Svetie--Neatkarigie\" data-type=\"image\" data-title=\"Lielie, Svētie, Neatkarīgie\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Lielie--Svetie--Neatkarigie\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Lielie, Svētie, Neatkarīgie</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}