Loading
{"id":772673,"type":0,"block_id":"100001054427929_1363594635","theme_id":30,"user_id":249232,"path":"Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu","title":"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā<br>\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n","pubtitle":"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100001054427929_1363594635.jpg","width":600,"copyright":"Sagatavoja Finanšu ministrija, 18.03.2013.","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10078228,"object_id":"0b53612b-e9af-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":713726,"object_id":"1000010544279291363595010","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Eiropas Sociālā fonda ieviešanā Latvijai ir pirmā vietā starp visām dalībvalstīm. Jauno dalībvalstu vidū Latvija ieņem trešo vietu visu ES fondu (Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds) ieviešanā.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1160711,"object_id":"100001054427929_1363597055","chart_type_nr":2,"data":[[["ES fondu sadalījums pa nozarēm","LVL","%"],["Transports/Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas","950 477 129","29.9%"],["Vide","552 563 821","17.4%"],["Uzņēmējdarbība un inovācijas","370 456 229","11.6%"],["Izglītība","312 894 470","9.8%"],["Nodarbinātība un sociālā iekļaušana","203 617 460","6.4%"],["Pilsētvide","192 923 990","6.1%"],["Zinātne","188 199 785","5.9%"],["Veselība","159 446 957","5.0%"],["Enerģētika","117 955 786","3.7%"],["Atbalsts ES fondu vadībai","78 064 529","2.5%"],["Kultūra","23 335 214","0.7%"],["Administratīvās kapacitātes stiprināšana","18 619 661","0.6%"],["Tūrisms","15 461 688","0.5%"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":650684,"object_id":"1000010544279291363595788","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Vairāk nekā 5000 atbalstītu projektu","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":742130,"object_id":"1000010544279291363596098","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Kopš 2007. gada ES fondu atbalstu Latvijā ir saņēmuši 5180 projekti. Lielākie ieguldījumi veikti transporta infrastruktūrā, vides projektos, uzņēmējdarbībā un inovācijās, izglītībā, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanā, zinātnē, veselības jomā, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā. Īstenotie projekti ir devuši būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā.","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:20.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#efede6","headerBackground":"#d7d5cf","cellColor":"#534741","headerColor":"#534741","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#efede6","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#534741"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Dosis","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":30,"title":"Squared-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/30/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/square.png","order":29,"public":0,"width":550,"fonts":"Dosis","colors":["#8c2c0e","#d85128","#f28a35","#f3d4b5","#00668e","#6db8db","#9ad3e5","#c0dfe5","#3d3021","#534741","#77665b","#afa89e","#885242","#d18358","#da987c","#dbc2a9","#457588","#84aec2","#a5c5cf","#c5d4d6","#524f4b","#676462","#897c74","#c4c1be"],"logocolor":"534741","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":30,"padding":0,"spacing":20,"shrinkMargin":0,"shrinkPadding":0,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #3e372b;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: white;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #3e372b;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #fffdf3;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: #efede6 url(/i/templates/30/pattern-square-new.png);\n}\n#footer {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmargin-top: 10px;\n\tmin-height: 45px !important;\n}\n.headline {\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-up.png) 0% 0% repeat-x;\n\tpadding-top: 10px;\n\tline-height: initial;\n}\n.headline .maintitle {\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 55px;\n\tcolor: #d94f25;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-down.png) 0% 100% repeat-x;\n}\n.headline span,\n.headline .innertext {\n\tbackground: #Fffdf3;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tpadding-top: 5px;\n\tpadding-bottom: 5px;\n}\n.headline span + span {\n\tmargin-top: -20px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 32px;\n\tcolor: #d94f25;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-up.png) 0% 0% repeat-x;\n\tpadding-top: 10px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.bodytitle {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-down.png) 0% 100% repeat-x;\n}\n.chart {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\n.bodytitle .innertext {\n\tbackground: #fffdf3;\n\ttext-align: center;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n\tpadding-top: 3px;\n\tpadding-bottom: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Dosis;\n\tpadding-left: 40px;\n\tpadding-right: 40px;\n\tfont-size: 17px;\n\tcolor: #534741;\n}\n.quote {\n\ttext-align: center;\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 34px;\n\tcolor: #d94f25;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 70px;\n\tpadding-right: 70px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 27px;\n}\n.quote:before, .quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: 0;\n\twidth: 46px;\n\theight: 40px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/quote.png) no-repeat;\n}\n.quote:after {\n\tright: 0;\n\tleft: auto;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #534741;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:active,\n#madewith a:link,\n#madewith a:visited {\n\tcolor: #534741 !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #8c2c0e;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #8c2c0e !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 6px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #8c2c0e;\n}\n.shrink .quotetext, .shrink .quotetitle {\n\tpadding-left: 50px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.shrink .quote:after {\n\tdisplay: none;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(83, 71, 65, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(239, 237, 230, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #534741;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(239, 237, 230, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #efede6;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"8c2c0e","shapeStyleEmpty":{"fill":"#fffdf3"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#fffdf3"}},"waterfall":{"colors":"00668e 534741 d85128"},"candle":{"colors":"534741 d85128 "},"gauge":{"_gaugeTextOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke":"transparent"},"labelFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":17,"text-anchor":"start","fill":"#534741","cursor":"default"}},"gaugeStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","fill":"#fffdf3"},"gaugeFillStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","fill":"#d94f25"},"gaugeNeedleStyle":{"stroke-width":0,"stroke-opacity":0,"fill":"#534741"}},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#fffdf3","countryFill":"#fffdf3","canvasFill":"transparent"},"common":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke-opacity":0,"stroke-width":0,"stroke":"none"},"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fffdf3"}},"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#534741"},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"none","stroke-opacity":0},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#534741","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-weight":700,"text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-size":16,"text-anchor":"start","fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:20.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" title=\"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?YsC\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu?src=embed\" title=\"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n\" width=\"600\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" prefix=\"NW3\" format=\"interactive\" title=\"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" prefix=\"0nP\" format=\"image\" title=\"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" data-type=\"image\" data-title=\"Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Latvija-starp-lderiem-ES-fondu-ieguldjumu-veikanVairk-nek-5000-atbalsttu-projektu\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Latvija starp līderiem ES fondu ieguldījumu veikšanā\n\tVairāk nekā 5000 atbalstītu projektu\n</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}