Loading
Created by:EKA ServissEKA Serviss
{"id":1190126,"type":0,"block_id":"EKAserviss_1369866825","theme_id":31,"user_id":413752,"path":"LVL--EUR-69176896","title":"LVL ➪ EUR","pubtitle":"LVL ➪ EUR","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/EKAserviss_1369866825.jpg","width":550,"copyright":"Info avoti: www.eiro.lv, www.ecb.int","properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":14106055,"object_id":"ef37650a-ea59-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"LVL ➪ EUR","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1438213,"object_id":"EKAserviss_1369866825","particle_type":"quote","picture":null,"text":"KĀ NOTIKS PĀREJA UZ EIRO","content_type":"","title":"KASES APARĀTU PIELĀGOŠANAS KONTEKSTĀ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1438229,"object_id":"EKAserviss1369866920","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"LĪDZ EIRO IEVIEŠANAI LATVIJĀ ATLICIS","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1948927,"object_id":"EKAserviss_1369866863","chart_type_nr":24,"data":[[["EIRO apgrozībā nonāks 2014. gada 1. javnārī!","2013","12","31","23","59","59","down","gadi","mēneši","dienas","stundas","minūtes","sekundes",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1438234,"object_id":"EKAserviss1369866938","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"EIRO IEVIEŠANAS SVARĪGIE DATUMI","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1948938,"object_id":"EKAserviss_1369866963","chart_type_nr":23,"data":[[["1. oktobris, 2013.","Diena, no kuras pirkuma kopējā summa čekā OBLIGĀTI jānorāda LVL un papildus EUR.","starPath",""],["1. līdz 14. janvāris, 2014.","Periods, kurā apgrozībā VIENLAICĪGI būs gan LVL, gan EUR. Maksājumi jāpieņem un jāreģistrē kases aparātā abās valūtās.","upPath"],["1. janvāris līdz 1. jūlijs, 2014.","Periods, kurā pirkuma kopsumma čekā papildus EUR vēl OBLIGĀTI jānorāda arī LVL.","circlePath"],["No 1. jūljs, 2014.","Pāreja uz EUR noslēgusies, taču nav aizliegts turpināt pirkuma kopsummu papildus norādīt arī LVL.","downPath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1438253,"object_id":"EKAserviss1369867051","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"u.c. INFO","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1948936,"object_id":"EKAserviss_1369866950","chart_type_nr":23,"data":[[["09.07.2013.","Sagaidāms, ka Eiropas Savienības (ES) Padome paziņos fiksēto maiņas kursu vienlaikus ar oficiālo Latvijas uzaicinājumu iestāties eirozonā.","starPath","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""],["Obligāti","Paralēla cenu atspoguļošana būs obligāta no 2013. gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam.","upPath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1438265,"object_id":"EKAserviss1369867122","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"EIRO BANKNOTES VISĀS EIROZONAS DALĪBVALSTĪS IR VIENĀDAS","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1438270,"object_id":"EKAserviss_1369867142","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/EKAserviss_1369867142.png"},{"type":"particle","particle_id":1438271,"object_id":"EKAserviss1369867149","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"EIRO MONĒTU REVERSA DIZAINS DAŽĀDĀS VALSTĪS IZDOTĀM MONĒTĀM IR ATŠĶIRĪGS","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1438277,"object_id":"EKAserviss_1369867169","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/EKAserviss_1369867169.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1444240,"object_id":"EKAserviss1369917595","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"KONTAKTI","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1444241,"object_id":"EKAserviss1369917610","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"EKA Serviss\nwww.ekaserviss.lv\nTērbatas iela 78, Rīga\ntel. 29425852\n\nwww.facebook.com/kasesaparati\nwww.twitter.com/ekaserviss\nwww.draugiem.lv/ekaserviss","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_LVL--EUR-69176896\" title=\"LVL ➪ EUR\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?TJp\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/LVL--EUR-69176896\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">LVL ➪ EUR</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/LVL--EUR-69176896?src=embed\" title=\"LVL ➪ EUR\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/LVL--EUR-69176896\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">LVL ➪ EUR</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"LVL--EUR-69176896\" prefix=\"CDg\" format=\"interactive\" title=\"LVL ➪ EUR\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"LVL--EUR-69176896\" prefix=\"iPq\" format=\"image\" title=\"LVL ➪ EUR\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"LVL--EUR-69176896\" data-type=\"interactive\" data-title=\"LVL ➪ EUR\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/LVL--EUR-69176896\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">LVL ➪ EUR</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"LVL--EUR-69176896\" data-type=\"image\" data-title=\"LVL ➪ EUR\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/LVL--EUR-69176896\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">LVL ➪ EUR</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}