Loading
Created by:Martin MajercakMartin Majercak
{"id":66583,"type":0,"block_id":"1338396819","theme_id":34,"user_id":24279,"path":"Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete","title":"Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete","pubtitle":null,"tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1338396819.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"none","user_embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10498222,"object_id":"8d8d18f4-e9c4-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50164,"object_id":"1338396819","particle_type":"quote","picture":null,"text":"„Voda je hnacou silou celej prírody.“","content_type":"","title":"Leonardo da Vinci","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50170,"object_id":"1338396860","particle_type":"bodytext","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1338396860.gif","text":null,"content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50171,"object_id":"1338396884","particle_type":"bodytext","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1338396884.JPG","text":null,"content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50172,"object_id":"1338396889","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"1.Objavenie suroviny \n2. ↑D→↑P→↑Efektívnosť→↓TC\n3.↑D→↓Q→↑P→Približovanie sa k vrcholu\n T->závislá premenná od->D, alt. surovín, pol. a ek. faktorov\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50176,"object_id":"1338396953","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Tradičná cesta","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50174,"object_id":"1338396963","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Dopad na živ. Prostredie\nCentralizovaná infraštruktúra\nVyužívaná dodnes\nPresmerovanie tokov->degradácia pôdy, znižovanie biodiverzity\nAralské jazero, S. Amerika\nPrehlbovanie nerovnosti medzi regiónmi sveta\nV minulosti význam pri budovaní zavlažovacích systémov, kanálov(najprv poľnohospodárstvo neskôr konzumácia)\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50179,"object_id":"1338396974","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Nežná Cesta","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50180,"object_id":"1338396987","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Pôvod-> 70. roky ->Amory Lovins ->zameranie na znižovanie neefektívneho využívania E21.st -> P. Gleick-> aplikovanie na H2O Decentralizovaný systémSpolupráca vlád, MO, verejnosti, firiemRozlišovanie závažnosti jednotlivých potriebRôzna kvalita H2O pre rôzne použitie","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50181,"object_id":"1338397010","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Veľká umelá rieka v líbyi","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50184,"object_id":"1338397049","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"5 fáz budovania potrubí z predpätého železobetónu\n1. 1984->najzložitejšia fáza->budovanie ťažobných polí, hĺbenie studní (234) budovanie zásobníkov a kladenie potrubia (1900km)\n2.obl. Marzug ->484 nových studní, 99-2001 -> 5poškodení\n3. ďalších 383km\n4. spojenie V. a Z. oblasti\n5Finálna etapa\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50185,"object_id":"1338397070","particle_type":"bodytext","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1338397070.JPG","text":null,"content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50187,"object_id":"1338397086","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"výCHODISKá, STRATéGIE, PROGNÓZY","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50193,"object_id":"1338397151","particle_type":"bodytext","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1338397151.jpg","text":null,"content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50197,"object_id":"1338397207","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"1. viac vody -> strana ponuky\n\n2. znižovanie množstva vody potrebného na určité činnosti\n\n3. riadený rast populácie\n\n4. kradnutie vody a vojny\n","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50195,"object_id":"1338397194","particle_type":"bodytext","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1338397194.jpg","text":null,"content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":50200,"object_id":"1338397222","particle_type":"bodytext","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1338397222.png","text":null,"content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22 07:54:07","updatedAt":"2016-09-02 09:19:10","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#585858","cellColor":"#fff","headerColor":"#edf2f3","shapeFill":"a8271c"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#edf2f3"},"element":{"bg":"#ffffff","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","Verdana","PT Serif","PT Sans"],"id":34,"title":"Asketic-new","usergroup":"archived","picture":"/i/templates/L/asketic-black.png","thumb":"/i/templates/S/asketic-black.png","order":23,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700;PT+Sans:400,700;PT+Serif:400italic","colors":["#84cee0","#95e04f","#ff4543","#f7830f","#fcc869","#e2cf25","#c9e739","#dbe090","#8fde8b","#42ed80","#95e04f","#5970e3","#8c9fff","#9a82ff","#dfbd9b","#84cee0","#f0746f","#9753f5","#e368b3","#f59dd2","#70645c","#9ca0a1"],"logocolor":"84cee0","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":50,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #C9C9C9;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #C9C9C9;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #edf2f3;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #f2ede1 !important;\n}\n.particle {\n\tposition: relative;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #f2ede1;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/34/background-black.png);\n}\n.ig-items {\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tbackground: #323232;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.ig-items:before {\n\tcontent: '';\n\theight: 8px;\n\twidth: 100%;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0px;\n\ttop: 0px;\n\tbackground: #202020 url(/i/templates/32/curve-323232.svg) center top repeat-x;\n}\n.ig-items:after,\n.ig-container:after {\n\tcontent: '' !important;\n\tdisplay: block !important;\n\tposition: absolute;\n\tright: 21px;\n\ttop: 26px;\n\tbackground: #202020;\n\twidth: 15px;\n\theight: 15px;\n\tborder-radius: 20px;\n}\n.ig-container:after {\n\tleft: 41px;\n\ttop: 47px;\n\tright: auto;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 55px;\n\tcolor: #edf2f3;\n\tborder-bottom: 8px solid #edf2f3;\n\tline-height: 65px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #edf2f3;\n\tborder-bottom: 4px solid #edf2f3;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #edf2f3;\n}\n.quote {\n\tpadding: 20px;\n\tfont-family: PT Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #323232;\n\ttext-align: center;\n\tbackground: #84cee0;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tbackground: url(/i/templates/32/left-323232.svg);\n}\n.quote:before {\n\tcontent: '';\n\tbackground: url(/i/templates/32/right-323232.svg);\n\tposition: absolute;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tright: 0%;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #84cee0;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #84cee0 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #84cee0;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(237, 242, 243, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\r\n.heatmap-label {\n\tcolor: #edf2f3;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }","chartOptions":{"pictobar":{"shapeStyleEmpty":{"fill":"#585858"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#585858"}},"waterfall":{"colors":"84cee0 95e04f ff4543"},"candle":{"colors":"ff4543 95e04f","blankfill":"url(//jifo.co/i/templates/34/bckgrnd_dots-black2.png)"},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#d9ccae","countryFill":"#d9ccae","canvasFill":"transparent"},"common":{"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#585858"}},"circleStyle":{"fill":"url(//jifo.co/i/templates/34/bckgrnd_dots-black2.png)"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#edf2f3","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#edf2f3","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#272727","fill":"#272727"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":null,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22 07:54:07","updated_at":"2016-09-02 09:19:10"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" title=\"Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete\" src=\"//e.infogr.am/js/embed.js?Ei7\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete?src=embed\" title=\"Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" data-type=\"image\" data-title=\"Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" prefix=\"DpH\" format=\"interactive\" title=\"Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Kriza-dostupnosti-vodnych-zdrojov-vo-svete\" prefix=\"HaV\" format=\"image\" title=\"Kríza dostupnosti vodných zdrojov vo svete\"]"}