Loading
Created by:konkurencespadokonkurencespado
{"id":1172545,"type":0,"block_id":"konkurencespadome_1369635892","theme_id":20,"user_id":406665,"path":"Konkurences-uzraudz","title":"Konkurences uzraudzība 2012","pubtitle":"Konkurences uzraudzība 2012","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/konkurencespadome_1369635892.jpg","width":590,"copyright":"Informācija no Konkurences padomes 2012.gada publiskā pārskata","properties":{"publishType":0,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true,"ignoredDataSets":{}},"transparent":false,"rtl":false,"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":15373630,"object_id":"ccdac860-ea8d-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Konkurences uzraudzība 2012","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1912089,"object_id":"konkurencespadome_1369635947","chart_type_nr":2,"data":[[["","Aizliegtas vienošanās","Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana","Dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīga izmantošana","Apvienošanās kontrole","Administratīvie pārkāpumi"],["Konstatēts pārkāpums","6","4","1","1"],["Lieta izbeigta","8","1"],["Lieta nav ierosināta","3","8"],["Uzņēmuma apņemšanās izbeigt pārkāpumu","","2"],["Atļauja","","","","8"],["Atļauja ar nosacījumiem","","","","2"],["KP prasību nepildīšana","","","","","1"],["Informācijas (patiesas) nesniegšana","","","","","7"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1400006,"object_id":"konkurencespadome1369636044","particle_type":"quote","picture":null,"text":"KP darbam jāizraisa pozitīvs domino efekts - savu rīcību un tiesības pārvērtē ne vien sodītie un pārbaudītie uzņēmumi, bet arī citi tirgus dalībnieki. Rezultāts - godīgāka konkurences vide.","content_type":"","title":"Skaidrīte Ābrama, KP priekšsēdētāja","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1912108,"object_id":"konkurencespadome_1369636096","chart_type_nr":18,"data":[[["Tirgi, kuros konstatēti pārkāpumi","%"],["Sadzīves preču mazumtirdzniecība","0.88"],["Kuģu atkritumu savākšana","0.30"],["Pārtikas mazumtirdzniecība","1.60"],["Kinofilmu izplatīšana","0.60"],["Ūdens skaitītāju uzstādīšana","0.45"],["Būvniecība","1.11"],["Lidostas pakalpojumi","0.70"],["Atslēgu izgatavošana","0.50"],["Mājdzīvnieku pārtikas tirdzniecība","0.45"],["Mājdzīvnieku zāļu tirdzniecība","0.60"]],[["Tirgi, kuru normatīvajam regulējumam KP ieteica uzlabojums","%"],["Atkritumu apsaimniekošana","3"],["Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi","2.50"],["Maksātnespējas likums","2.30"],["Publisko iepirkumu procedūra","3"],["Farmācija","2.45"],["Lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperācija","1.67"],["Nebanku kreditēšana","1.11"],["Lidostas pakalpojumi","2"],["Namu apsaimniekošana","1.43"],["Aptieku izvietojums","1.76"],["Tirgus intervence augkopības un lopkopības produktu tirgū","1"],["Piena nozares kooperācija","1.26"],["Valsts statistiskā informācija","0.90"],["Nodokļi videi kaitīgām precēm","0.83"],["Dzelzceļa infrastruktūra","0.76"],["Lobēšanas atklātība","0.70"]],[["Tirgi, kuros KP noslēdza tirgus uzraudzības","%"],["Mājdzīvnieku barība","1.57"],["Augu aizsardzības ķīmiskie līdzekļi","0.97"],["Sadzīves tehnikas remonts","1.50"],["Autortiesību administrēšana","2"],["Meteoroloģija","0.94"],["Transportbetons","1.25"],["Nekustamā īpašuma pārvaldīšana","0.85"],["Pasažieru pārvadājumi","0.83"],["Izpētes pakalpojumi","0.80"],["Piena produkti","1.50"],["Rīgas sabiedriskā transporta e-biļešu tirdzniecība","1.11"],["Virszemes ciparu televīzija","1.76"]],[["Uzņēmumi, kas pārkāpuši Konkurences likmumu","%"],["AS &quot;Drogas&quot;","2"],["SIA &quot;Eko Osta&quot;","1.80"],["SIA &quot;Palink&quot;","1.60"],["SIA &quot;Pet Pro Service&quot;","0.60"],["SIA&quot;Forum Cinemas&quot;","1.70"],["PSIA &quot;Ūdeka&quot;","1.11"],["SIA &quot;Optimums&quot;","0.70"],["SIA &quot;Ozolu nams&quot;","0.50"],["Starptautiskā lidosta &quot;Rīga&quot;","1.50"],["SIA &quot;MAXIMA Latvija&quot;","2"],["SIA &quot;NDX Development&quot;","1"],["Latvijas Atslēgmeistaru brālība","1.45"],["SIA &quot;MN Īpašumi&quot;","1.35"],["SIA &quot;Info Būve&quot;","1.35"]],[["Konstatēto pārkāpumu veidi","%"],["Nepamatota preču atgriešana","2.10"],["Pārmērīgu atlaižu uzspiešana","2.30"],["Maksa par preču pārdošanu jaunā veikalā","1.25"],["Pārmērīgi līgumsodi","1"],["Nepamatota nesadarbošanās","1.60"],["Nepaziņota apvienošanās","1.11"],["Tālākpārdošanas cenas fiksēšana","2.70"],["Tirgus sadale","3"],["Konkurentu darbības ierobežošana","2.80"],["Diskriminēšana","1.50"],["Cenu līmeņa saskaņošana","3"]]],"custom":{"rotate":"[0]","height":"341"},"colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#383838"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":1912130,"object_id":"konkurencespadome_1369636266","chart_type_nr":23,"data":[[["260 405","tik Ls uzņēmumiem piemēroti soda naudās par 2012.gadā nodarītiem konkurences tiesību pārkāpumiem","","Naudas sodi"],["896 806","tik Ls pērn uzņēmumi ieskaitījuši valsts budžetā par iepriekšējo gadu laikā konstatētiem pārkāpumiem",""]],[["100%","tik no pērn izbeigtajām tiesvedībām atstāti spēkā pārsūdzētie KP lēmumi","","Tiesas"],["16","tik KP 2012.gada lēmumus uzņēmumi pārsūdzējuši. Starp tiem visi 12 lēmumi, ar kuriem konstatēti pārkāpumi",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1400037,"object_id":"konkurencespadome1369636402","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Zīmīgākie no 51 KP 2012.gada lēmuma","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1400038,"object_id":"konkurencespadome1369636424","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Pirmo reizi - lielās tirgus varas mazumtirdzniecībā ļaunprātīga izmantošana konstatēta nepārtikas segmentā. Likumu pārkāpa AS \"Drogas\". http://bit.ly/12SkcDM","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1400039,"object_id":"konkurencespadome1369636450","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Recidīvs - dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana kinofilmu izplatīšanas tirgū. Likumu pārkāpa SIA \"Forum Cinemas\". http://bit.ly/12rh8hA ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1400048,"object_id":"konkurencespadome1369636493","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Būtiska apvienošanās - KP paredzēja plašus nosacījumus MTG Broadcasting AB un AS \"Latvijas Neatkarīgā Televīzija\" apvienošanās darījumam. http://bit.ly/11UMqlT","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1400051,"object_id":"konkurencespadome1369636522","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Simptomātiski - aizliegtu vienošanos, kuras mērķis ir kontrolēt un vajadzības gadījumā nepieļaut mazo, specializēto veikalu ienākšanu tirdzniecības centros, īstenoja arī SIA \"Maxima Latvija\" un SIA \"Palink\". http://bit.ly/1657eZk","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1400054,"object_id":"konkurencespadome1369636554","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Konkurences padome","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1912153,"object_id":"konkurencespadome_1369636585","chart_type_nr":7,"data":[[["Darbinieki","38"],["Eksperti","21"],["Juristi","6"],["Padomes locekļi","3"],["Vecākais ekonomists","1"],["Preses sekretārs","1"],["Atbalsta funkcijas","6"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1400058,"object_id":"konkurencespadome1369636643","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Citi darbi un notikumi","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1912161,"object_id":"konkurencespadome_1369636665","chart_type_nr":18,"data":[[["Notikumi","%"],["Jauna mājas lapa","3"],["Novērotāja statuss OECD","2"],["Skaidrīte Ābrama - jauna vadītāja","2"],["Priekšlikumi Konkurences likuma uzlabošanai","1.50"],["Starptautiska konkurences konference Rīgā","1.35"],["20. gadskārta konkurences uzraudzībai Latvijā","1.30"],["Mentori jaunajiem darbiniekiem","1"],["Veiksmīgs Twinning projekts Moldovā","2.4"],["Uzņēmēju aptauja","1"],["Semināri pašvaldībām","1.25"],["Semināri uzņēmumiem","1.45"],["Priekšlikumi vieglākai zaudējumu piedziņai","2.30"],["Dalība Eiropas konkurences tīkla darba grupās","1.56"]]],"custom":{"rotate":"[0]"},"colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#383838"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":28686741,"object_id":"0de86a2c-a1d5-4474-a4c9-ccbf5d04c9f7","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"IECIETĪBAS PROGRAMMAS PIETEIKUMI","content_type":"text/html","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":18225757,"object_id":"846a910b-7d8b-44c6-9e23-3465938ae2d0","chart_type_nr":10,"data":[[["Past GDP","2013","2015"],["Pilns atbrīvojums","2","2"],["Par naudas soda samazināšanu",null,"7"],["Netika pieņemts",null,"2"]]],"custom":{"shrink":2,"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":18226713,"object_id":"932c018b-6708-4638-8d39-1566a59bf876","chart_type_nr":2,"data":[[["Past GDP","Pilns atbrīvojums"],["Par naudas soda samazinājumu","7"],["Netika pieņemts","2"]]],"custom":{"showLabels":true,"showInLineValues":true,"showInLinePercent":false,"showInLineName":false},"colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":18386909,"object_id":"7860ea03-6abd-4005-8331-ea26e3dfc65e","chart_type_nr":11,"data":[[["","USA"],["Datori","0.88"],["Johnson","0.69"],["Williams","asd"]]],"custom":{"singleSheet":true,"labelPosition":"north-west"},"colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":18387109,"object_id":"04318121-20de-446a-a6a4-5632c7e28ef9","chart_type_nr":2,"data":[[["Past GDP","1870","1913","1950","1973","2003"],["Europe","367","902","1396","4096","7857"],["USA","98","517","1455","3536","8430"],["Japan","25","71","160","1242","2699"],["China","189","241","244","739","6187"],["India","134","204","222","494","2267"],["Africa","45","79","203","549","1322"]]],"custom":{},"colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"dimensions":[],"modifier":2,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":18387117,"object_id":"7d9a6acf-05f1-4593-a4e7-79b420e5eab7","chart_type_nr":18,"data":[[["","USA"],["Datori","0.50"],["Portatīvie datori","0.50"],["Ārējie diski","0.50"],["USB","0.50"],["CD/DVD diski","0.50"],["Atmiņas kartes","0.50"],["Mobilie telefonu","0.50"],["Plaukstdatori","0.50"],["Jaunie faksa aparāti","0.50"]]],"custom":{"singleSheet":true},"colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]}],"embed_image_data":{"height":7501},"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:32:12.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#fff","cellColor":"#3e372b","headerColor":"#3e372b","shapeFill":"35b099"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Open Sans Condensed","Verdana","PT Sans","PT Sans Narrow"],"id":20,"title":"Cardboard-updated","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/20/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/cardboard.png","order":27,"public":0,"width":550,"fonts":"Open+Sans+Condensed:300,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"logocolor":"35b099","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"","top":35,"padding":0,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #3e372b;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: white;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #3e372b;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #fff;\n}\ndiv[id^='table_'] {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-width: 0px;\n}\n#footer {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmin-height: 50px;\n\tmargin-top: 10px;\n}\n.picture .p1 {\n\tposition: absolute;\n\ttop: 1px;\n\tleft: 0;\n\twidth: 100%;\n\theight: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/20/photo-bckgrnd-up.png) repeat-x;\n}\n.picture .p2 {\n\tposition: absolute;\n\tbottom: 4px;\n\tleft: 0;\n\twidth: 100%;\n\theight: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/20/photo-bckgrnd-down.png) repeat-x;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #534741;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #534741 !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/20/cardboard-bckgrnd.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: 'Open Sans Condensed';\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 60px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: left;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.headline .innertext {\n\tbackground: #35b099;\n\tline-height: 70px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tpadding: 10px;\n\tpadding-top: 2px;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: 'Open Sans Condensed';\n\tfont-weight: 300;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-size: 40px;\n\tline-height: 50px;\n\tcolor: #3e372b;\n\ttext-align: left;\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.headline span + span {\n\tmargin-top: 0px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 17px;\n\tcolor: #3e372b;\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\n.quote {\n\tborder-left: 3px solid #35b099;\n\tpadding-left: 15px;\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #3e372b;\n}\n.quotetitle {\n\tmargin-top: 10px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n.chart {\n\tbackground: url(/i/templates/20/chart-bckgrnd-down.png) 0 0 repeat-x, url(/i/templates/20/chart-bckgrnd-up.png) 0% 100% repeat-x;\n\tpadding-top: 12px;\n\tpadding-bottom: 12px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.3);\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\n.picture {\n\tpadding-top: 8px;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #49ffdd;\n}\n.headline.active:hover span {\n\tpadding-right: 22px;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #49ffdd !important;\n}\n.titlepopup {\n\tleft: 2px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #49ffdd;\n}\n.shrink .headline,\n.shrink .chart-title {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(62, 55, 43, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #3e372b;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"shapeStyleEmpty":{"fill":"#ffffff","opacity":0.5}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#fff","opacity":0.5}},"candle":{"colors":"3e372b 35b099"},"waterfall":{"colors":"ffffff 35b099 3e372b"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#ffffff","countryFill":"#ffffff","canvasFill":"transparent","fillOpacity":0.5},"pie":{"type":"pie"},"common":{"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fff","fill-opacity":0.5}},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#3e372b","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#3e372b","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#3e372b","fill":"#3e372b"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:32:12.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Konkurences-uzraudz\" title=\"Konkurences uzraudzība 2012\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?Zg0\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Konkurences-uzraudz\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Konkurences uzraudzība 2012</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Konkurences-uzraudz?src=embed\" title=\"Konkurences uzraudzība 2012\" width=\"590\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Konkurences-uzraudz\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Konkurences uzraudzība 2012</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Konkurences-uzraudz\" prefix=\"ZqE\" format=\"interactive\" title=\"Konkurences uzraudzība 2012\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Konkurences-uzraudz\" prefix=\"Luq\" format=\"image\" title=\"Konkurences uzraudzība 2012\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Konkurences-uzraudz\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Konkurences uzraudzība 2012\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Konkurences-uzraudz\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Konkurences uzraudzība 2012</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Konkurences-uzraudz\" data-type=\"image\" data-title=\"Konkurences uzraudzība 2012\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Konkurences-uzraudz\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Konkurences uzraudzība 2012</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}