Loading
Created by:Sand(R)aSand(R)a
{"id":1358178,"type":0,"block_id":"bittersweetsan_1373448654","theme_id":32,"user_id":484481,"path":"KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM","title":"","pubtitle":"KOPDZĪVES PARTNERU IZVĒLE LAUKOS UN PILSĒTĀS DZĪVOJOŠU DAŽĀDA VECUMA SIEVIEŠU SKATĪJUMĀ","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/bittersweetsan_1373448654.jpg","width":550,"copyright":"Sanda Eglīte","properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":1800514,"object_id":"bittersweetsan_1373880006","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/bittersweetsan_1373880006.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1772829,"object_id":"bittersweetsan_1373448654","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Mūsu dzīve sastāv no izvēlēm. Kuram cilvēkam uzticēt savu gredzena pirkstu un kuram uzticēt vidējo.","content_type":"","title":"Autors nezināms","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1772882,"object_id":"bittersweetsan_1373449284","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/bittersweetsan_1373449284.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1772885,"object_id":"bittersweetsan1373449329","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Kopdzīves partnera izvēli nosaka dažādi kritēriji. Ņemot vērā, ka izvēle ir indivīda subjektīvs skatījums, tad izvēles kritēriji var atšķirties. Kopdzīves partnera izvēles pamatā var būt indivīda dzīvesvieta un tai raksturīgās iezīmes; indivīda rīcība un tās motīvi; tāpat arī indivīda vecums. Piemērotai partnera izvēlei un kopdzīves veidošanai būtu jābūt gan indivīda, gan sabiedrības interešu lokā. Indivīdam ir svarīgi, lai tiktu apmierinātas pamatvajadzība, savukārt sabiedrībai ir nepieciešams stabils pamats, ko veidotu stipras ģimenes. Aizvien sabiedrībā stabilais šķiršanās rādītājs liek secināt, ka partneru izvēle netiek izvērtēta racionāli. \n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1772916,"object_id":"bittersweetsan1373449692","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Galvenie pētījuma rezultāti","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1773128,"object_id":"bittersweetsan1373452031","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Empīriskajā daļā tika veikts kvantitatīvs pētījums, lai noskaidrotu atšķirības starp laukos un pilsētā dzīvojošām dažāda vecuma sievietēm un viņu skatījumu par kopdzīves partneru izvēli. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2289264,"object_id":"bittersweetsan_1373450036","chart_type_nr":23,"data":[[["110","Kopējais respondentu skaits","profilePath",""],["66 % ","no aptaujātajiem respondentiem dzīvo pilsētā","girlPath"],["34 % ","respondentu dzīvo laukos","girlPath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1800562,"object_id":"bittersweetsan1373880590","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Respondentu procentuāls sadalījums laukos un pilsētā pēc vecuma grupām","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2319735,"object_id":"bittersweetsan_1373880435","chart_type_nr":22,"data":[[["Respondentu procentuāls sadalījums laukos pēc vecuma grupas","%"],["Laukos dzīvojoši respondenti vecumā no 16 līdz 25","43"],["Laukos dzīvojoši respondenti vecumā no 26 līdz 40","30"],["Laukos dzīvojoši respondenti vecumā no 41 un vairāk","27"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":2319753,"object_id":"bittersweetsan_1373880717","chart_type_nr":22,"data":[[["Pilsēta","%"],["Pilsētā dzīvojoši respondenti vecumā no 16 līdz 25","77"],["Pilsētā dzīvojoši respondenti vecumā no 26 līdz 40","16"],["Pilsētā dzīvojoši respondenti vecumā no 41 un vairāk","7"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":2289346,"object_id":"bittersweetsan_1373450742","chart_type_nr":11,"data":[[["Svarīgākie kritēriji laukos (16-25)","%"],["Fiziskā pievilcība","7"],["Partnera finansiālais stāvoklis","6"],["Partneru saderība ","5"],["Izglītības līmenis","4"],["Izpalīdzība un nesavtība","3"],["Sociāli aktīvs","2"],["Iepriekšējo attiecību pieredze (t.sk.bērns)","1"]],[["Svarīgākie kritēriji pilsētā (16 - 25)","%"],["Fiziskā pievilcība","7"],["Partnera finansiālais stāvoklis","6"],["Partneru saderība "],["Izglītības līmenis","4"],["Izpalīdzība un nesavtība","3"],["Sociāli aktīvs","2"],["Iepriekšējo attiecību pieredze (t.sk.bērns)","1"]]],"custom":{},"colors":["#e84f2c","#e31307","#e37900","#e4ba51","#e3b786","#825846","#59392a","#564c30","#897d6e","#627c82","#93af8a","#a0ba5e","#63ba5e","#5ebab2","#6596b7","#473057","#bc416e","#c896af"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":2289367,"object_id":"bittersweetsan_1373450960","chart_type_nr":11,"data":[[["Svarīgākie kritēriji laukos (26 - 40)","%"],["Fiziskā pievilcība","7"],["Partnera finansiālais stāvoklis","6"],["Izglītības līmenis","5"],["Izpalīdzība un nesavtība","4"],["Partneru saderība","3"],["Sociāli aktīvs","2"],["Iepriekšējo attiecību pieredze (t.sk.bērns)","1"]],[["Svarīgākie kritēriji pilsētā (26 - 40)","%"],["Fiziskā pievilcība","7"],["Partnera finansiālais stāvoklis","6"],["Izglītības līmenis","5"],["Izpalīdzība un nesavtība","4"],["Partneru saderība","3"],["Sociāli aktīvs","2"],["Iepriekšējo attiecību pieredze (t.sk.bērns)","1"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":2289393,"object_id":"bittersweetsan_1373451096","chart_type_nr":11,"data":[[["Svarīgākie kritēriji laukos (41 - vairāk)","%"],["Partnera finansiālais stāvoklis","8"],["Izglītības līmenis","7"],["Izpalīdzība un nesavtība","6"],["Fiziskā pievilcība","5"],["Partneru saderība","4"],["Sociāli aktīvs ","3"],["Reliģija","2"],["Tautība","1"]],[["Svarīgākie kritēriji pilsētā (41 - vairāk)","%"],["Partnera finansiālais stāvoklis","6"],["Fiziskā pievilcība","5"],["Izglītības līmenis","4"],["Izpalīdzība un nesavtība","3"],["Partneru saderība","2"],["Sociāli aktīvs","1"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1800615,"object_id":"bittersweetsan1373881258","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Un kas Tev ir svarīgākais partnera izvēlē? :) ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1800722,"object_id":"bittersweetsan_1373882114","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/bittersweetsan_1373882114.jpg"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:53.000Z","logoImages":[""],"charts":{"table":{"shapeFill":"e84f2c","headerColor":"#6f6f6f","cellColor":"#6f6f6f","headerBackground":"#eeeeee","cellBackground":"#ffffff"},"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","Verdana","PT Serif","PT Sans"],"id":32,"title":"Asketic-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/32/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/asketic.png","order":25,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700;PT+Sans:400,700;PT+Serif:400italic","colors":["#e84f2c","#e31307","#e37900","#e4ba51","#e3b786","#825846","#59392a","#564c30","#897d6e","#627c82","#93af8a","#a0ba5e","#63ba5e","#5ebab2","#6596b7","#b477ba","#473057","#bc416e","#c896af"],"logocolor":"000","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":50,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #000;\n}\n.sep {\n\twidth: 100%;\n\tbackground-image: url(/i/asketic01/sturis-2.png), url(/i/asketic01/sturis-3.png);\n\tbackground-position: 0 0%, right 0%;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\theight: 24px;\n}\n.sep .inner {\n\theight: 11px;\n\tborder-bottom: 1px dashed #464646;\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/32/background-light.png);\n}\n.ig-items {\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmargin: 20px;\n\tbackground: #fff;\n}\n.ig-items:before {\n\tcontent: '';\n\theight: 8px;\n\twidth: 100%;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0px;\n\ttop: 0px;\n\tbackground: #e8e5da url(/i/templates/32/curve-fff.svg) center top repeat-x;\n}\n.ig-items:after,\n.ig-container:after {\n\tcontent: '' !important;\n\tdisplay: block !important;\n\tposition: absolute;\n\tright: 21px;\n\ttop: 26px;\n\tbackground: #e8e5da;\n\twidth: 15px;\n\theight: 15px;\n\tborder-radius: 20px;\n}\n.ig-container:after {\n\tleft: 41px;\n\ttop: 47px;\n\tright: auto;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 55px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #000000;\n\tborder-bottom: 8px solid #000;\n\tline-height: 65px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #000000;\n\tborder-bottom: 4px solid #000;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.quote {\n\tpadding: 20px;\n\tfont-family: PT Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: center;\n\tbackground: #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tbackground: url(/i/templates/32/left-fff.svg);\n}\n.quote:before {\n\tcontent: '';\n\tbackground: url(/i/templates/32/right-fff.svg);\n\tposition: absolute;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tright: 0%;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #e84f2c;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #e84f2c !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #e84f2c;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"candle":{"colors":"e31307 63ba5e","blankfill":"url(https://jifo.co/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"6596b7 5ebab2 e84f2c"},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#7d7d7d","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#7d7d7d","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow","font-weight":300},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:53.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" title=\"\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?zGC\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">KOPDZĪVES PARTNERU IZVĒLE LAUKOS UN PILSĒTĀS DZĪVOJOŠU DAŽĀDA VECUMA SIEVIEŠU SKATĪJUMĀ</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM?src=embed\" title=\"\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">KOPDZĪVES PARTNERU IZVĒLE LAUKOS UN PILSĒTĀS DZĪVOJOŠU DAŽĀDA VECUMA SIEVIEŠU SKATĪJUMĀ</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" prefix=\"r8R\" format=\"interactive\" title=\"\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" prefix=\"rI1\" format=\"image\" title=\"\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" data-type=\"interactive\" data-title=\"\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">KOPDZĪVES PARTNERU IZVĒLE LAUKOS UN PILSĒTĀS DZĪVOJOŠU DAŽĀDA VECUMA SIEVIEŠU SKATĪJUMĀ</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" data-type=\"image\" data-title=\"\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/KOPDZVES-PARTNERU-IZVLE-LAUKOS-UN-PILSTS-DZVOJOU-DADA-VECUMA-SIEVIEU-SKATJUM\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">KOPDZĪVES PARTNERU IZVĒLE LAUKOS UN PILSĒTĀS DZĪVOJOŠU DAŽĀDA VECUMA SIEVIEŠU SKATĪJUMĀ</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}