Loading
Created by:Kitija SerzaneKitija Serzane
{"id":408134,"type":0,"block_id":"100001446427673_1354567227","theme_id":1,"user_id":150966,"path":"Jaunais-Valmieras-tilts","title":"Jaunais Valmieras tilts","pubtitle":"Jaunais Valmieras tilts","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100001446427673_1354567227.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10024216,"object_id":"d0a7a741-e9ab-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Jaunais Valmieras tilts","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":583299,"object_id":"100001446427673_1354567227","chart_type_nr":11,"data":[[["Tilta rekonstrulkcija"],["tilta asu nospraušana","1KS"],["mobilizācija","1KS"],["atbalsts būvinžinieriem","1KS"],["objekta arheologiskā uzraudzība","1KS"],["koku ciršana","13gab."],["krūmu ciršana","0,05ha"],["papildus projektēšanas darbi","1KS"],["pagaidu tilta izbūve, uzturēšana un nojaukšana","1KS"],["satiksmes organizācija tilta rekonstrukcijas laikā","1KS"],["tērauda margu demontāža","215m"],["Tērauda barjēru dmeontāža","240m"],["Apgaismes stabu demontāža","4gab."],["brauktuves segas konstrukcijas nojaukšana","640m2"],["ietvju segas konstrukciju nojaukšana","370m2"],["dzelzsbetona laiduma konstrukcijas demontāža","170m3"],["betona sabiezinājuma demontāža","45m3"],["tērauda siju demontāža","230t"],["kāpņu demontāža tilta pieejās","3m3"]],[["Tilta pieeju rekonstrukcija"],["asfaltbetona brauktuve","307m2/m3"],["asfaltbetona ietves","35m2/m3"],["cementa bruģis","392m2"],["200grupas ceļa zīmju demontāža","1gab."],["300 grupas ceļa zīmju demontāža","4gab."],["esošo ceļa zīmju stabu demontāža","7gab."],["betonu apmaļu demontaža","270m"],["trases nospraušana","100m"],["atsevišku punktu nospraušana","24gab."],["augsnes zemes noņemšana aizvešana un izlīdzināšana"],["zemes klātnes ierakuma izbūve","996m2"],["brauktuves asfaltbetona remontāža","85m2"],["betona bruģakmens 19,8x9,8x6","85m2"],["sausā betona maisījuma izlīdzinošā starpkārtas izbūve h=3,5cm","727m2"],["salturīgā slāņa izbūve, h=30cm","126m3"],["karstā pamata maisījuma ACb32 izbūve h=12cm","906m2"],["pamata nesošās kārtas no maisījuma (0/45ps) izbūve h=30cm","1056m2"],["100x30x15 (izcelts 15xm)","214m"],["V4 tipa drošības barjēru uzstādīšana","132m"],["ceļa zīmju uzstādīšana","7gab."]],[["Apgaismes un elektro tīklu rekonstrukcija"],["El.kabelis AXPK-1-4x35","250m"],["gala apdare EPKT-0031","12kompl."],["PVC caurule diam.75mm, DVK - 75","180m"],["Kronšteins","2kompl."],["El.kabelis NYY- 3x1,5mm2","60m"],["gaismeklis SGS-102(150W) IP-65","6gab."],["automātslēdzis C4A","6gab."],["apgaismes konsule uz 1 pusi","6gab."],["tranšejas rakša 1 caurulei","120m"],["Kabelis caurulē","70m"],["gaismekļa ar spuldzi montāža","6kompl."],["apgaismes stabu demontāža","5gab"],["El. kabeļa demontāža","35m"],["gaisa piekarkabeļa demontaža","100m"],["Impulsa kabelis","210m"],["nozarojuma uzmava BMHM-1001-4B1-4874","1kompl."],["LED apgaismojum virtene","168m"],["gaismekļa ar LED spuldzi montaža","15kompl."],["VS 3 dzīslu kabeļa savienošanas uzmavas demontāža","2gab."]],[["Sakaru kanalizācijasrekonstrukcija"],["pazemes kab.30x0,5 želejas pildījums","540m"],["Opt.kabelis FYOVD2PMU4x6","935m"],["kabeļu dzīslu savienotājs 8C","0,12/1000gab."],["konektors 557TG","0,1/500gab."],["uzmavas komplekts JCSA140","6gab."],["caurule HDPE 40x33","650m"],["kab.kanalizācijas aka Nr.3-80","3gab."],["kabeļu konsules 3-vietīgas","12gab"],["kabeļu konsules skrūve","12gab"],["strēmelēs plīstošā brīdn.lenta 50mx500m","1,2rullis"],["caurule PEH, PN6, 110x6,6mm 100m","1008m"],["kabeļu ieguldīšana kabeļu kanalizācijā","5,985km"],["kabeļu izvilkšana no caurulēm, kanāliem","98,15/100m"],["kabeļu akas demontāža","5gab."],["kabeļu PEH akas uzstādīšana","2gab."],["optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļa kanalizācijā","4,23km"],["kabeļu akas KKC3 uzstādīšana","3gab."],["optisko kabeļu iestrādāšana savienojuma skapī","5 kabelis"],["uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā"]],[["Lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada rekonstrukcija"],["esošo lietus ūdens gūltņu demontāža","2gab."],["esošā ūdensvada cauruļvada DN 150 demontāža","290m"],["pagaidu ūdensvada De160mm demontāža","40m"],["esošo ūdensvada dz/b aku demontāža","1gab."],["betona balstu montāža tranšejā","7gab."],["dzelzbetona akas DN1000mm montāža h=2,20m","2gab."],["aizsargcaurules Hobas SN10000 caurule DA427x9,9mm montāža","36m"],["Plastmasu gūlijas Dn400 montāža tranšejā","5gab."],["Dzelzsbetona akas DN1000mm montāža h<3,00m","4gab."],["esošo kanalizācijas vāku noregulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam","2vietas"],["esošās dzelzsbetona akas DN1000mm pārsedzes nomaiņa","1gab."],["īscaurule ar atloku DN150","2gab."],["sediu ar atloku DN150/50","1gab."],["aizbīdnis ar atloku DN50","2gab."],["aizbīdnis ar atloku DN150","7gab."],["cinkota skārda apvalks siltinātās ūdensapgādes caurules aizsārdzībai","187m2"],["lēcveida kompensātors TEGUFLEX W BL150, DN150","4gab."],["termonosēdošās uzmavas DN300","4gab."],["centrējošs gredzens, DN300 Hawle tips F/G","32gab"]],[["Varbūtējie papilddarbi objekta realizācijas laikā"],["drenējošā smilts balstu izbūvei","200m3"],["šķembas zem konusa nostiprinājumiem un nostiprinājuma balstiem","10m3"],["stiegrojums laiduma konstrukcijas plātnei","10t"],["laiduma konstrukcijas","10t"],["betons laiduma konstrukcijas plātnei"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":365820,"object_id":"100001446427673_1354567227","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Description","content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:11.000Z","updatedAt":"2016-12-12T12:47:10.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{},"value":{}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans","Arial","PT Sans Narrow"],"id":1,"title":"Chart template","usergroup":"","picture":"","thumb":"/i/covers/n/preview-infogram.png","order":1,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted .innertext,\ndiv.body-text .innertext,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tmargin-right: 0px;\n\tmargin-left: 0px;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #464646;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-family: Arial;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"pie":{},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":null,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:11.000Z","updated_at":"2016-12-12T12:47:10.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Jaunais-Valmieras-tilts\" title=\"Jaunais Valmieras tilts\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?Q2O\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Jaunais-Valmieras-tilts\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Jaunais Valmieras tilts</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Jaunais-Valmieras-tilts?src=embed\" title=\"Jaunais Valmieras tilts\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Jaunais-Valmieras-tilts\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Jaunais Valmieras tilts</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Jaunais-Valmieras-tilts\" prefix=\"83I\" format=\"interactive\" title=\"Jaunais Valmieras tilts\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Jaunais-Valmieras-tilts\" prefix=\"knA\" format=\"image\" title=\"Jaunais Valmieras tilts\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Jaunais-Valmieras-tilts\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Jaunais Valmieras tilts\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Jaunais-Valmieras-tilts\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Jaunais Valmieras tilts</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Jaunais-Valmieras-tilts\" data-type=\"image\" data-title=\"Jaunais Valmieras tilts\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Jaunais-Valmieras-tilts\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Jaunais Valmieras tilts</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}