Loading
Created by:Michal KudrnaMichal Kudrna
{"id":662803,"type":0,"block_id":"1594792587_1361882968","theme_id":29,"user_id":63613,"path":"Jarni-udrzba-travniku","title":"Jarní údržba trávníku","pubtitle":"Jarní údržba trávníku","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1594792587_1361882968.jpg","width":580,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10848187,"object_id":"ae982da8-e9d2-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Jarní údržba trávníku","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":647329,"object_id":"1594792587_1361882968","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Začínáme","content_type":"","title":"s jarní údržbou trávníku začneme až když roztaje poslední sníh a trávník rozmrzne a oschne","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":987095,"object_id":"1594792587_1361883284","chart_type_nr":23,"data":[[["úklid","shrabeme listí, větvičky, pokud je trávník vysoký posečeme na cca 3-4 cm","circlePath",""],["vertikutace","zbavíme trávník plsti a stařiny. provzdušní vrchní vrstvu půdního profilu","circlePath"],["výživa a dosev","trávníku dodáme živiny trávníkovým hnojivem. dosevem opravíme holá místa","circlePath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":647374,"object_id":"15947925871361883635","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Pískování trávníku","content_type":"","title":"pokud potřebujeme zlepšit půdní profil provedeme po vertikutaci pískování","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":647583,"object_id":"15947925871361886834","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Vertikutace trávníku","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":669608,"object_id":"15947925871362169873","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/15947925871362169873.jpg"},{"type":"chart","chart_id":1026646,"object_id":"1594792587_1362169888","chart_type_nr":23,"data":[[["před vertikutací","Trávník je zanesem plstí, stařinou a mechem. Nedýchá, špatný přístup světla a vody.","circlePath",""],["po vertikutaci","Trávník má ideální podmínky pro příjem živin, vláhy, vzduchu a světla. ","circlePath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":669780,"object_id":"15947925871362171162","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"více info o vertikutaci na: www.travnik-vertikutace.cz","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":647666,"object_id":"15947925871361886791","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Jarní výživa trávníku","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":647646,"object_id":"15947925871361886477","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Jarní x startovací hnojivo","content_type":"","title":"Starovací hnojiva ( Start ) se používají pro nové výsevy, mají více fosforu. Hnojiva pro první jarní hnojení mají více dusíku, pro rychlý počáteční růst.","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":987360,"object_id":"1594792587_1361884976","chart_type_nr":1,"data":[[["Past GDP","Jarní ( Spring P56 )","Startovací ( New Grass )"],["dusík","25%","20%"],["fosfor","5%","20%"],["draslík","8%","8%"]]],"custom":{"absoluteDistribution":true,"height":"427","legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":647524,"object_id":"15947925871361886680","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"porovnání: graf ukazuje poměr živin u speciálního jarního hnojiva a u hnojiva pro nové výsevy","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":553958,"object_id":"15947925871362170181","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Osivo pro dosev poničeného trávníku","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1026690,"object_id":"1594792587_1362170213","chart_type_nr":23,"data":[[["Jílek","Travní směsi pro dosev obsahují více jílku vytrvalého. Má rychlý počáteční růst a ryche klíčí","downPath",""],["Jméno směsi","Směsi pro dosev mají většinou v názvu: Obnova, Regenerace, Repair","upPath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":669766,"object_id":"15947925871362170883","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Ukázka složení dvou travních směsí pro obnovu trávníku.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1026723,"object_id":"1594792587_1362170496","chart_type_nr":1,"data":[[["Past GDP","Obnova (Aros)","Regenerace ( GardenBoom)"],["jílek vytrvalý","85%","85%"],["kostřava červená","15%","10%"],["lipnice luční","0","5%"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":8939135,"object_id":"e574aabf-1ad7-4dd8-b5fc-7d345c59f0db","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"  www.svet-travniku.cz","content_type":"text/html","title":null,"shrink":null}],"embed_image_data":{"height":3672},"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:06.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#444444","headerColor":"#444444","shapeFill":"307d99"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","PT Sans","Open Sans"],"id":29,"title":"infogr.am default","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/29/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/infogram.png","order":16,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.heatmap-legend-item {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 48px;\n\tline-height: 60px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted,\ndiv.body-text,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart,\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart,\n.shrink .headline,\n.shrink .bodytext,\n.shrink div.quoted,\n.shrink div.body-text,\n.shrink div.picture,\n.shrink div.video {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n\ttop: 0!important;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n#madewith.active a:hover,\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #cc3635 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #cc3635;\n}\n.headline a {\n\tcolor: #cc3535;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #6c6c6c;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: 500;\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"cc3635","shapeStyleEmpty":{"fill":"#e1e1e1"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"candle":{"blankfill":"url(https://cdn.jifo.co/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"206b79 ffd145 d13439"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{}},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:06.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Jarni-udrzba-travniku\" title=\"Jarní údržba trávníku\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?m9f\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Jarni-udrzba-travniku\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Jarní údržba trávníku</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Jarni-udrzba-travniku?src=embed\" title=\"Jarní údržba trávníku\" width=\"580\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Jarni-udrzba-travniku\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Jarní údržba trávníku</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Jarni-udrzba-travniku\" prefix=\"6B4\" format=\"interactive\" title=\"Jarní údržba trávníku\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Jarni-udrzba-travniku\" prefix=\"0Tl\" format=\"image\" title=\"Jarní údržba trávníku\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Jarni-udrzba-travniku\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Jarní údržba trávníku\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Jarni-udrzba-travniku\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Jarní údržba trávníku</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Jarni-udrzba-travniku\" data-type=\"image\" data-title=\"Jarní údržba trávníku\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Jarni-udrzba-travniku\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Jarní údržba trávníku</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}