Loading
Created by:Čisté nebeČisté nebe
{"id":1308700,"type":0,"block_id":"cistenebe_1372236256","theme_id":1,"user_id":17973,"path":"Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku","title":"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku","pubtitle":"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/cistenebe_1372236256.jpg","width":550,"copyright":"Čisté nebe o.p.s.","properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":13463350,"object_id":"55ad6948-ea3f-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1678739,"object_id":"cistenebe_1372236684","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/cistenebe_1372236684.jpg"},{"type":"particle","particle_id":1678796,"object_id":"cistenebe1372237304","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Zapojení veřejnosti do řešení problematiky špatné kvality ovzduší","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1678899,"object_id":"cistenebe1372237943","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Snaha občanských iniciativ o zapojení do pracovní skupiny ministra byla demonstrována již od počátku vzniku specializované pracovní skupiny. Bohužel za téměř 2,5 roku úřadování ministra (ministr nastoupil do úřadu 17. 1. 2011) nebylo veřejnosti umožněno aktivně se účastnit jednání skupiny. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2189887,"object_id":"cistenebe_1372236256","chart_type_nr":5,"data":[[["title"],["MIN","0%",-500],["MAX","100%",500],["Value","20",-100],["Label","Míra zapojení"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1678858,"object_id":"cistenebe1372237625","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Vytvoření Akčního plánu MŽP pro Moravskoslezský kraj ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1678869,"object_id":"cistenebe1372237717","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Pozitivně vnímáme snahu o vznik koncepčního strategického dokumentu, který by řešil problematiku ovzduší v celém regionu. Bohužel Akční plán z pera ministerstva životního prostředí považujeme za vágní dokument bez jasného cíle, harmogramu, rozpočtu a určení odpovědnosti za jednotlivé aktivity. Z našeho pohledu se spíš jedná o marketingový text, který nemá ambici se stát skutečným jízdním řádem pro zlepšení ovzuduší v Moravskoslezském kraji. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2190000,"object_id":"cistenebe_1372237097","chart_type_nr":5,"data":[[["title"],["MIN","0%",-500],["MAX","100%",500],["Value","30",-100],["Label","Akční plán","Akční plán"]]],"custom":{"innerRadiusKoeficient":"0.7"},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1683945,"object_id":"cistenebe1372271482","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Finance na řešení problematiky ovzduší","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1684122,"object_id":"cistenebe1372272347","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Pod jeho vedením získal region více jak 5 miliard Kč z Evropské unie na snížení emisí z průmyslu. Dodnes není zcela jasné, jak se tyto alokované finance projeví na ovzduší, resp. o kolik tun prachu méně budou dýchat lidé v Moravskoslezském kraji a jaké byly náklady na jednu \"odprášenou\" tunu. Podle MŽP \"by se tak mělo začít lépe dýchat už na přelomu roku 2013/2014. Ovzduší na Ostravsku by se mělo zlepšit ještě výrazněji v zimním období roku 2014/2015.\" Uvidíme nebo spíš ucítíme...","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2196022,"object_id":"cistenebe_1372273713","chart_type_nr":5,"data":[[["title"],["MIN","0%",-500],["MAX","100%",500],["Value","50",-100],["Label","Finance","Finance"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1684198,"object_id":"cistenebe1372272691","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Jednání s Polskem","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1684399,"object_id":"cistenebe1372273778","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Ministr se zasadil o restart mezinárodního jednání s Polskem. Spolupráce je nadále velmi slabá bez konkrétních výstupů a efektů na kvalitu ovzduší.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2196067,"object_id":"cistenebe_1372274159","chart_type_nr":5,"data":[[["title"],["MIN","0%",-500],["MAX","100%",500],["Value","20",-100],["Label","Jednání s Polskem","Jednání s Polskem"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1684182,"object_id":"cistenebe1372272645","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Krásný obal, neuspokojivý obsah","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1684197,"object_id":"cistenebe1372272682","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Tomáš Chalupa byl mistrem PR. Dokázal přesvědčit veřejnost, že problém ovzduší vidí jako svou prioritu a že ho skutečně řeší. Opak byl pravdou. Pod vedením ministra Chalupy ministerstvo propustilo stovky expertů a masivně škrtalo, což se dotklo například i sítě měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Naopak ministr investoval miliony na propagaci a PR.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2196185,"object_id":"cistenebe_1372274902","chart_type_nr":5,"data":[[["title"],["MIN","0%",-500],["MAX","100%",500],["Value","100",-100],["Label","Propagace kroků ministra"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:11.000Z","updatedAt":"2016-12-12T12:47:10.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{},"value":{}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans","Arial","PT Sans Narrow"],"id":1,"title":"Chart template","usergroup":"","picture":"","thumb":"/i/covers/n/preview-infogram.png","order":1,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted .innertext,\ndiv.body-text .innertext,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tmargin-right: 0px;\n\tmargin-left: 0px;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #464646;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-family: Arial;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"pie":{},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":null,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:11.000Z","updated_at":"2016-12-12T12:47:10.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" title=\"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?Uxk\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku?src=embed\" title=\"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" prefix=\"X0n\" format=\"interactive\" title=\"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" prefix=\"GKO\" format=\"image\" title=\"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" data-type=\"image\" data-title=\"Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Hodnocen-aktivit-ministra-Chalupy-pi-een-problematiky-ovzdu-na-Ostravsku\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Hodnocení aktivit ministra Chalupy při řešení problematiky ovzduší na Ostravsku</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}