Loading
Created by:how_uphow_up
{"id":812782,"type":0,"block_id":"How_Up_1364159356","theme_id":30,"user_id":143414,"path":"Historie---Matka-moudrosti","title":"Historie - Matka moudrosti","pubtitle":"Historie - Matka moudrosti","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/How_Up_1364159356.jpg","width":550,"copyright":"Copyright notice","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":14746750,"object_id":"2e2fe6bf-ea74-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Historie - Matka moudrosti","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":775895,"object_id":"How_Up1364159415","particle_type":"quote","picture":null,"text":"pro někoho je dějepis nudou, druhého láká svými tajemstvími, odpověďmi na vývoj lidského života. Hlavním úkolem dějepisu by mělo být poučení se z chyb. Kdo to ale v dějinách udělal?","content_type":"","title":"Enter quote author","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":775907,"object_id":"How_Up1364159622","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"BBC - Pravěk - Naši předkové - Homo erectus","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":775906,"object_id":"How_Up1364159605","particle_type":"video","picture":null,"text":"//youtube.com/embed/TUliLKSJ4bQ"},{"type":"particle","particle_id":775901,"object_id":"How_Up1364159726","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Starověk - nejvýznamnějším představitelem bylo Římské impérium a nejznámějším panovníkem byl Gaius Julius Cézar. Římská a řecká kultura ovlivnila svět na dlouhá desetiletí, obnovu našla v renesanci. Svými vědeckými poznatky dala základ i moderním vědám.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":775933,"object_id":"How_Up1364160129","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/How_Up1364160129.jpg"},{"type":"particle","particle_id":775939,"object_id":"How_Up1364160217","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Středověk - pro někoho barbarské období, temný středověk zmítaný nemocemi, válkami, avšak zároveň novou kulturou, novou společností, vzrůst moci evropských zemí a hlavně vytvoření českého státu. Nejvýznamnější postavou českých středověkých dějin je karel iv., zakladatel, šířitel kulturního života, dokonce zvolen za největšího čecha, autor vita caroli - vlastního životopisu","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":775454,"object_id":"How_Up1364160509","particle_type":"video","picture":null,"text":"//youtube.com/embed/KJ2EB7pamhk"},{"type":"particle","particle_id":775964,"object_id":"How_Up1364160524","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Kryštof kolumbus - námořník, mořeplavec, objevitel ameriky, který navždy změnil svět. I když ho pravděpodobně předběhli vikingové, den 12. 10. 1492 bude už navždy spojen s objevením ameriky","content_type":"","title":"Enter quote author","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":775962,"object_id":"How_Up1364160717","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/How_Up1364160717.jpg"},{"type":"particle","particle_id":775967,"object_id":"How_Up1364160799","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Moderní národy a občanská společnost se začaly tvořit až v 19. století, avšak během 200 let se svět změnil k nepoznání - vznikaly nové státy, padly dynastie, vznikaly republiky, přišla průmyslová revoluce, diktatury, dvě světové války až po dnešní konzumní svět. lidské chyby se však pořád opakují.","content_type":"","title":"Enter quote author","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:20.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#efede6","headerBackground":"#d7d5cf","cellColor":"#534741","headerColor":"#534741","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#efede6","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#534741"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Dosis","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":30,"title":"Squared-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/30/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/square.png","order":29,"public":0,"width":550,"fonts":"Dosis","colors":["#8c2c0e","#d85128","#f28a35","#f3d4b5","#00668e","#6db8db","#9ad3e5","#c0dfe5","#3d3021","#534741","#77665b","#afa89e","#885242","#d18358","#da987c","#dbc2a9","#457588","#84aec2","#a5c5cf","#c5d4d6","#524f4b","#676462","#897c74","#c4c1be"],"logocolor":"534741","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":30,"padding":0,"spacing":20,"shrinkMargin":0,"shrinkPadding":0,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #3e372b;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: white;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #3e372b;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #fffdf3;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: #efede6 url(/i/templates/30/pattern-square-new.png);\n}\n#footer {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmargin-top: 10px;\n\tmin-height: 45px !important;\n}\n.headline {\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-up.png) 0% 0% repeat-x;\n\tpadding-top: 10px;\n\tline-height: initial;\n}\n.headline .maintitle {\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 55px;\n\tcolor: #d94f25;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-down.png) 0% 100% repeat-x;\n}\n.headline span,\n.headline .innertext {\n\tbackground: #Fffdf3;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tpadding-top: 5px;\n\tpadding-bottom: 5px;\n}\n.headline span + span {\n\tmargin-top: -20px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 32px;\n\tcolor: #d94f25;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-up.png) 0% 0% repeat-x;\n\tpadding-top: 10px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.bodytitle {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-down.png) 0% 100% repeat-x;\n}\n.chart {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\n.bodytitle .innertext {\n\tbackground: #fffdf3;\n\ttext-align: center;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n\tpadding-top: 3px;\n\tpadding-bottom: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Dosis;\n\tpadding-left: 40px;\n\tpadding-right: 40px;\n\tfont-size: 17px;\n\tcolor: #534741;\n}\n.quote {\n\ttext-align: center;\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 34px;\n\tcolor: #d94f25;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 70px;\n\tpadding-right: 70px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 27px;\n}\n.quote:before, .quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: 0;\n\twidth: 46px;\n\theight: 40px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/quote.png) no-repeat;\n}\n.quote:after {\n\tright: 0;\n\tleft: auto;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #534741;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:active,\n#madewith a:link,\n#madewith a:visited {\n\tcolor: #534741 !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #8c2c0e;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #8c2c0e !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 6px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #8c2c0e;\n}\n.shrink .quotetext, .shrink .quotetitle {\n\tpadding-left: 50px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.shrink .quote:after {\n\tdisplay: none;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(83, 71, 65, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(239, 237, 230, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #534741;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(239, 237, 230, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #efede6;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"8c2c0e","shapeStyleEmpty":{"fill":"#fffdf3"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#fffdf3"}},"waterfall":{"colors":"00668e 534741 d85128"},"candle":{"colors":"534741 d85128 "},"gauge":{"_gaugeTextOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke":"transparent"},"labelFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":17,"text-anchor":"start","fill":"#534741","cursor":"default"}},"gaugeStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","fill":"#fffdf3"},"gaugeFillStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","fill":"#d94f25"},"gaugeNeedleStyle":{"stroke-width":0,"stroke-opacity":0,"fill":"#534741"}},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#fffdf3","countryFill":"#fffdf3","canvasFill":"transparent"},"common":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke-opacity":0,"stroke-width":0,"stroke":"none"},"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fffdf3"}},"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#534741"},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"none","stroke-opacity":0},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#534741","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-weight":700,"text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-size":16,"text-anchor":"start","fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:20.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Historie---Matka-moudrosti\" title=\"Historie - Matka moudrosti\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?i5d\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Historie---Matka-moudrosti\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Historie - Matka moudrosti</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Historie---Matka-moudrosti?src=embed\" title=\"Historie - Matka moudrosti\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Historie---Matka-moudrosti\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Historie - Matka moudrosti</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Historie---Matka-moudrosti\" prefix=\"p03\" format=\"interactive\" title=\"Historie - Matka moudrosti\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Historie---Matka-moudrosti\" prefix=\"wy1\" format=\"image\" title=\"Historie - Matka moudrosti\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Historie---Matka-moudrosti\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Historie - Matka moudrosti\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Historie---Matka-moudrosti\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Historie - Matka moudrosti</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Historie---Matka-moudrosti\" data-type=\"image\" data-title=\"Historie - Matka moudrosti\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Historie---Matka-moudrosti\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Historie - Matka moudrosti</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}