Loading
Created by:FSOLFSOL
{"id":1309005,"type":0,"block_id":"andreash_1372240562","theme_id":31,"user_id":463376,"path":"FSOL-328352273132","title":"Resultat av marknadsundersökning","pubtitle":"FSOL","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/andreash_1372240562.jpg","width":700,"copyright":"Copyright 2013, FSOL - Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer","properties":{"exportsettings":"{\"CHART_2226930\":[],\"CHART_2251241\":[],\"CHART_2251504\":[],\"CHART_2251317\":[],\"CHART_2251298\":[]}","transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":1721751,"object_id":"andreash_1372754185","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/andreash_1372754185.png"},{"type":"particle","particle_id":12656041,"object_id":"cc364e34-ea1d-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Resultat av marknadsundersökning","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1679242,"object_id":"andreash_1372240562","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Syftet med enkäten var att..","content_type":"","title":"..undersöka leverantörers uppfattning om hur den offentliga marknaden kan förbättras.\n","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1680292,"object_id":"andreash1372248140","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Fördelning av deltagande företags omsättning inom offentlig sektor","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2226930,"object_id":"andreash_1372686656","chart_type_nr":2,"data":[[[],[">50 MSEK","22%"],["10-50 MSEK","18%"],["0-10 MSEK","48%"],["Vet ej","12%"]]],"custom":{"showInLineValues":true,"height":"348"},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":2,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1737666,"object_id":"andreash1372922519","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Direktupphandlingsgränsen","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1737670,"object_id":"andreash1372922553","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"En majoritet av respondenterna anser att direktupphandlingsgränsen bör höjas eller bibehållas på dagens nivåer. Dock är det en större andel av de leverantörer som omsätter över 10MSEK inom offentlig sektor som anser att gränsen bör höjas jämfört med de andra grupperna.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2251241,"object_id":"andreash_1372922701","chart_type_nr":10,"data":[[["","Höjas","Sänkas","Bibehållas"],["0-10 MSEK","28%","6%","20%"],["10-50 MSEK","12%","2%","7%"],[">50 MSEK","16%","1%","8%"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1737689,"object_id":"andreash1372922889","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Inköpscentralernas roll","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1737691,"object_id":"andreash1372922910","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"På fråganhuruvida inköpscentraler i dess nuvarande form bidrar till en bättre offentlig affär svarar hela 57% att de inte vet eller inte har någon uppfatting. Endast 10% svarar ja på frågan, medan 32% inte tycker att inköpscentralerna bidrar.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2251504,"object_id":"andreash_1372925454","chart_type_nr":3,"data":[[["","Svar"],["Ja","10%"],["Nej","32%"],["Vet ej/ingen uppfattning","57%"]]],"custom":{"absoluteDistribution":true},"colors":["#71933b","#ff737c","#bfbfbf","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1737726,"object_id":"andreash1372923406","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Den offentliga affärens status i den egna organisationen","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1737742,"object_id":"andreash1372923626","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Drygt hälften av leverantörerna (57%) tycker att den offentliga affären får tillräckligt med uppmärksamhet och status i den egna organisationen. De leverantörer som omsätter >10 MSEK/år (inom offentlig sektor) är tydligt mer nöjda med uppmärksamhet och status jämfört med övriga leverantörer.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2251317,"object_id":"andreash_1372923471","chart_type_nr":4,"data":[[["Svar","%"],["Ja","57%"],["Nej","28%"],["Vet ej/ingen uppfattning","15%"]]],"custom":{"grid":false},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1737739,"object_id":"andreash1372923612","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"This is a dummy text","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1737721,"object_id":"andreash1372923332","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Transparens","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2251298,"object_id":"andreash_1372923246","chart_type_nr":23,"data":[[["69%","Tycker att de skulle gynnas av en ökad transparens i den offentliga affären","profilePath",""],["","",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1737724,"object_id":"andreash1372923356","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Är du leverantör till offentlig sektor? Vill du vara med och påverka?","content_type":"","title":"bli medlem! mer info på Fsol.se/medlemmar","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_FSOL-328352273132\" title=\"Resultat av marknadsundersökning\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?tZa\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/FSOL-328352273132\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Resultat av marknadsundersökning</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/FSOL-328352273132?src=embed\" title=\"Resultat av marknadsundersökning\" width=\"700\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/FSOL-328352273132\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Resultat av marknadsundersökning</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"FSOL-328352273132\" prefix=\"s5h\" format=\"interactive\" title=\"Resultat av marknadsundersökning\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"FSOL-328352273132\" prefix=\"936\" format=\"image\" title=\"Resultat av marknadsundersökning\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"FSOL-328352273132\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Resultat av marknadsundersökning\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/FSOL-328352273132\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Resultat av marknadsundersökning</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"FSOL-328352273132\" data-type=\"image\" data-title=\"Resultat av marknadsundersökning\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/FSOL-328352273132\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Resultat av marknadsundersökning</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}