Loading
Created by:elenaviunelenaviun
{"id":375185,"type":0,"block_id":"Elenaviun_1353744766","theme_id":31,"user_id":142031,"path":"ECONOMIA-MIXTA-89","title":"ECONOMIA MIXTA","pubtitle":"ECONOMIA MIXTA","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/Elenaviun_1353744766.jpg","width":700,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":14113765,"object_id":"3ff89923-ea5a-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"ECONOMIA MIXTA","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340426,"object_id":"Elenaviun_1353744766","particle_type":"quote","picture":null,"text":"QUÈ ÉS?","content_type":"","title":"És aquella economia en la que el mercat és el que assigna els recursos, però l&#39;estat intervé, en major o menor mesura, per a regular-ne el funcionament","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342349,"object_id":"Elenaviun1353862349","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Elenaviun1353862349.png"},{"type":"particle","particle_id":341159,"object_id":"Elenaviun1353780548","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"L&#39;economia mixta se situa a mig camí entre els sistemes d&#39;economia de lliure mercat i de planificació centralitzada.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340514,"object_id":"Elenaviun1353760702","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Elenaviun1353760702.png"},{"type":"particle","particle_id":340506,"object_id":"Elenaviun1353753141","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"FUNCIONS FUNDAMENTALS DE L&#39;ESTAT EN UNA ECONOMIA MIXTA","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340511,"object_id":"Elenaviun1353753627","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"- Subministrar béns públics. Hi ha una sèrie de béns que la societat creu que han de ser gaudits per tots de tal forma que són oferts per l&#39;Estat.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340513,"object_id":"Elenaviun1353753684","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"- Redistribuir la renda. El sector públic tracta de corregir les diferències socioeconòmiques per aconseguir un mínim nivell de benestar per a tots.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340505,"object_id":"Elenaviun1353753036","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"- Establir un marc jurídic-institucional. Sense unes normatives bàsiques no seria possible que les famílies i empreses poguessin desenvolupar les seves activitats sense que ningú es veiés perjudicat.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340516,"object_id":"Elenaviun1353753770","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"- Suavitzar la inestabilitat cíclica, és a dir, les anomenades crisi econòmiques.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342353,"object_id":"Elenaviun1353863285","particle_type":"quote","picture":null,"text":"constitució ..... ","content_type":"","title":"Quan es tracta de societats d&#39;economia mixta de l&#39;ordre nacional, es requereix una llei que autoritzi la seva creació. ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342370,"object_id":"Elenaviun1353863214","particle_type":"quote","picture":null,"text":"el paper de l&#39;estat...","content_type":"","title":"- L&#39;Estat mai podrà renunciar al seu deure de fer-se càrrec del compliment dels DRETS HUMANS, entre els quals estan la salut i l&#39;educació públiques.\n- Estat garantirà la igualtat d&#39;oportunitats i serà l&#39;eina de l&#39;organització so","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342365,"object_id":"Elenaviun1353863910","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"ELS SEUS INICIS...","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342382,"object_id":"Elenaviun1353863937","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Va aparèixer després de la crisi del 29, amb el \"New Deal\". El seu major ideòleg va ser J.M. Keynes qui va proposar la intervenció de l&#39;estat per així incrementar la renda, el consum , reduir la desocupació, fomentar la inversió i redistribuir la renda amb polítiques socials i industrials.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":340520,"object_id":"Elenaviun1353754644","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Com a exemple d&#39;aquest sistema: ESPANYA","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":342386,"object_id":"Elenaviun1353864321","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Elenaviun1353864321.jpg"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_ECONOMIA-MIXTA-89\" title=\"ECONOMIA MIXTA\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?ovO\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/ECONOMIA-MIXTA-89\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ECONOMIA MIXTA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/ECONOMIA-MIXTA-89?src=embed\" title=\"ECONOMIA MIXTA\" width=\"700\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/ECONOMIA-MIXTA-89\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ECONOMIA MIXTA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"ECONOMIA-MIXTA-89\" prefix=\"m8x\" format=\"interactive\" title=\"ECONOMIA MIXTA\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"ECONOMIA-MIXTA-89\" prefix=\"Ppx\" format=\"image\" title=\"ECONOMIA MIXTA\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"ECONOMIA-MIXTA-89\" data-type=\"interactive\" data-title=\"ECONOMIA MIXTA\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/ECONOMIA-MIXTA-89\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ECONOMIA MIXTA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"ECONOMIA-MIXTA-89\" data-type=\"image\" data-title=\"ECONOMIA MIXTA\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/ECONOMIA-MIXTA-89\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ECONOMIA MIXTA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}