Loading
Created by:piabrinkfeldtpiabrinkfeldt
{"id":1220688,"type":0,"block_id":"piabrinkfeldt_1370414750","theme_id":31,"user_id":425590,"path":"Digidel-i-Vsterbotten","title":"Digidel i Västerbotten","pubtitle":"Digidel i Västerbotten","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/piabrinkfeldt_1370414750.jpg","width":500,"copyright":"Länsbiblioteket i Västerbotten 2013","properties":{"social":"facebook","publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":16400170,"object_id":"6837e8d1-eabb-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Digidel i Västerbotten","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1503651,"object_id":"piabrinkfeldt_1370414750","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Nyhetsbrev 1","content_type":"","title":"Juni 2013","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1503968,"object_id":"piabrinkfeldt1370417170","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Länsbiblioteket i Västerbotten har fått medel från Internetfonden för att driva projektet Digidel i Västerbotten ytterligare ett år!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2011760,"object_id":"piabrinkfeldt_1370421966","chart_type_nr":23,"data":[[["1/6 2013 - 31/5 2014","Målgrupp: alla som bor i Västerbotten med särskilt fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning","starPath",""]]],"custom":{},"colors":["#77c300","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1504697,"object_id":"piabrinkfeldt1370422585","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Övergripande mål: ","content_type":"","title":"Att öka kunskapen om och intresset för Internetanvändning bland boende i Västerbottens län","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1504954,"object_id":"piabrinkfeldt1370424200","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Så här ska vi uppnå det","content_type":"","title":"Enter quote author","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1504853,"object_id":"piabrinkfeldt1370423515","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Genom att arbeta uppsökande och i samverkan med andra\n\nGenom att arbeta utifrån intressen och behov\n\nGenom öppna workshops och informationsträffar på bibliotek och andra tillgängliga platser\n\nGenom att arbeta med ambassadörer som kan fungera som mentorer för andra\n\nGenom att ge förutsättningar för ökad läsförståelse vilket är en förutsättning för digital delaktighet","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2012603,"object_id":"piabrinkfeldt_1370426719","chart_type_nr":23,"data":[[["Styrgrupp","Susanne Ljungström, chef för Länsbiblioteket i Västerbotten, Ann-Marie Lindgren, länsbildningskonsulent, Magnus Rudehäll, IT-strateg, Region Västerbotten","profilePath","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],["","",""]]],"custom":{},"colors":["#77c300","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1504961,"object_id":"piabrinkfeldt1370424281","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"BÄSTERBOTTEN","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2012173,"object_id":"piabrinkfeldt_1370424604","chart_type_nr":23,"data":[[["","Materialet &quot;Bästerbotten&quot; togs fram under slutet av projektets första år - i år kan vi använda det för att synliggöra det arbete som görs och som metod för att koppla ihop digidelaren med den digitala debutanten!","upPath",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1504984,"object_id":"piabrinkfeldt_1370424413","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/piabrinkfeldt_1370424413.png"},{"type":"particle","particle_id":1505093,"object_id":"piabrinkfeldt1370425134","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Bästerbotten innehåller:","content_type":"","title":"Enter quote author","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1504997,"object_id":"piabrinkfeldt1370424496","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Affischer\n\nPower point presentationer\n\n3-stegshandledning för grundläggande dator- och internetanvändning\n\nTips på arbetssätt\n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1503810,"object_id":"piabrinkfeldt1370415716","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Varför använder inte vi i Sverige Internet?","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1504036,"object_id":"piabrinkfeldt_1370417836","particle_type":"image","picture":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/piabrinkfeldt_1370417836.png"},{"type":"particle","particle_id":1504518,"object_id":"piabrinkfeldt1370421389","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Läget i den nationella kampanjen Digidel 2013: ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":2012442,"object_id":"piabrinkfeldt_1370425910","chart_type_nr":23,"data":[[["243 909","Antal deltagare som hittills tagit del av insatser i kampanjen","upPath",""],["","",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":2012507,"object_id":"piabrinkfeldt_1370426221","chart_type_nr":23,"data":[[["Årets modernaste pensionär?","http://www.aretsmodernastepensionar.se/nyheter/kjell-letar/","boyPath",""],["","",""]]],"custom":{},"colors":["#77c300","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":1505508,"object_id":"piabrinkfeldt1370427376","particle_type":"video","picture":null,"text":"//youtube.com/embed/QLTnuGvkMtw"},{"type":"chart","chart_id":2011881,"object_id":"piabrinkfeldt_1370422833","chart_type_nr":23,"data":[[["4/9 2013","Nästa Digimeet, ort bestäms senare","boyPath",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Digidel-i-Vsterbotten\" title=\"Digidel i Västerbotten\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?yOy\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Digidel-i-Vsterbotten\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Digidel i Västerbotten</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Digidel-i-Vsterbotten?src=embed\" title=\"Digidel i Västerbotten\" width=\"500\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Digidel-i-Vsterbotten\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Digidel i Västerbotten</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Digidel-i-Vsterbotten\" prefix=\"RjW\" format=\"interactive\" title=\"Digidel i Västerbotten\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Digidel-i-Vsterbotten\" prefix=\"AYs\" format=\"image\" title=\"Digidel i Västerbotten\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Digidel-i-Vsterbotten\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Digidel i Västerbotten\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Digidel-i-Vsterbotten\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Digidel i Västerbotten</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Digidel-i-Vsterbotten\" data-type=\"image\" data-title=\"Digidel i Västerbotten\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Digidel-i-Vsterbotten\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Digidel i Västerbotten</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}