Loading
Created by:Inga DalibaInga Daliba
{"id":804790,"type":0,"block_id":"100001089921327_1363961549","theme_id":33,"user_id":247838,"path":"Darbinieku-meklesanas-process","title":"Darbinieku meklēšanas process","pubtitle":"Darbinieku meklēšanas process","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100001089921327_1363961549.jpg","width":549,"copyright":"www.cvmarket.lv","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","decimal_separator":"."},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10080001,"object_id":"261e4c2b-e9af-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Darbinieku meklēšanas process","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":768945,"object_id":"100001089921327_1363961549","particle_type":"quote","picture":null,"text":"CV Market Latvia 2013.gada martā veiktās darba devēju aptaujas rezultāti","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":769005,"object_id":"1000010899213271363962049","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Biežākie jaunu darbinieku meklēšanas iemesli","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1210580,"object_id":"100001089921327_1363961682","chart_type_nr":4,"data":[[[],["Uzņēmuma ienākumu palielināšana","30"],["Jaunu darba vietu radīšana","50"],["Esošā darbinieka aiziešana","90"],["Darbinieka nomaiņa, rotācija","40"],["Meklēšana pēc klienta pasūtījuma","10"]]],"custom":{"absoluteDistribution":false,"grid":false,"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":769074,"object_id":"1000010899213271363963095","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Efektīvākais darbinieku meklēšanas veids","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1210752,"object_id":"100001089921327_1363962536","chart_type_nr":2,"data":[[[],["Darba sludinājuma publicēšana internetā","45%"],["Atlases procesa uzticēšana personāla atlases uzņēmumam","5%"],["CV datu bāzes caurskatīšana un kandidātu uzrunāšana","15%"],["Jauno speciālistu piesaistīšana sadarbībā ar augstskolām, profesionālajām skolām","5%"],["Drukāts darba sludinājums sabiedriskās vietās (veikalos, pieturās u.tml.)","5%"],["Informācija sociālajos tīklos","10%"],["Ar paziņu starpniecību","5%"],["Informācija uzņēmuma mājas lapā","5%"],["Head Hunting","5%"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":767667,"object_id":"1000010899213271363963794","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Vai šogad plānots pieņemt darbā jaunus darbiniekus?","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1210953,"object_id":"100001089921327_1363963613","chart_type_nr":7,"data":[[[],["Jā","63%"],["Nē","31%"],["Nav informācijas","6%"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:34:04.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#e2d8bf","cellColor":"#433f39","headerColor":"#433f39","shapeFill":"a8271c"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#433f39"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","Verdana","PT Serif","PT Sans"],"id":33,"title":"Asketic-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/33/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/asketic-brown.png","order":24,"public":0,"width":null,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700;PT+Sans:400,700;PT+Serif:400italic","colors":["#433f39","#c99842","#e37900","#a8271c","#b15027","#7d4c29","#c6a88b","#7b736a","#6f5449","#4b372d","#364056","#607572","#909e86","#9da76c","#76a268","#68a28c","#6c9da0","#578d9d","#433049","#96475f","#af8f9c"],"logocolor":"61594d","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":50,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #433f39;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #433f39;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #433f39;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #e2d8bf;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #f2ede1 !important;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #f2ede1;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/33/brown-bckgrnd.png);\n}\n.ig-items {\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tbackground: #f2ede1 url(/i/templates/33/brown-top-curve.png) 0 0 repeat-x;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-size: 55px;\n\tcolor: #433f39;\n\tborder-bottom: 8px solid #433f39;\n\tline-height: 65px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #433f39;\n\tborder-bottom: 4px solid #433f39;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #433f39;\n}\n.quote {\n\tpadding: 20px;\n\tfont-family: PT Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: center;\n\tbackground: #433f39;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.quote:after, .quote:before {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n}\n.quote:after {\n\tleft: 0%;\n\tbackground: url(/i/templates/218/left.svg);\n}\n.quote:before {\n\tbackground: url(/i/templates/218/right.svg);\n\tright: 0%;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #e37900;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #e37900 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #e37900;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.ig-items:after,\n.ig-container:after {\n\tcontent: '' !important;\n\tdisplay: block !important;\n\tposition: absolute;\n\tright: 21px;\n\ttop: 26px;\n\tbackground: #433f39;\n\twidth: 15px;\n\theight: 15px;\n\tborder-radius: 20px;\n}\n.ig-container:after {\n\tleft: 41px;\n\ttop: 47px;\n\tright: auto;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(67, 63, 57, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #433f39;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"shapeStyleEmpty":{"fill":"#d9ccae"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#d9ccae"}},"waterfall":{"colors":"433f39 76a268 a8271c"},"candle":{"colors":"a8271c 76a268","blankfill":"url(https://cdn.jifo.co/i/templates/33/bckgrnd_dots-brown2.png)"},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#d9ccae","countryFill":"#d9ccae","canvasFill":"transparent"},"common":{"circleStyle":{"fill":"url(https://cdn.jifo.co/i/templates/33/bckgrnd_dots-brown2.png)"},"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#e2d8bf"}},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#433f39","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#433f39","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:34:04.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Darbinieku-meklesanas-process\" title=\"Darbinieku meklēšanas process\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?UYh\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Darbinieku-meklesanas-process\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Darbinieku meklēšanas process</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Darbinieku-meklesanas-process?src=embed\" title=\"Darbinieku meklēšanas process\" width=\"549\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Darbinieku-meklesanas-process\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Darbinieku meklēšanas process</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Darbinieku-meklesanas-process\" prefix=\"Xxl\" format=\"interactive\" title=\"Darbinieku meklēšanas process\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Darbinieku-meklesanas-process\" prefix=\"zSX\" format=\"image\" title=\"Darbinieku meklēšanas process\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Darbinieku-meklesanas-process\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Darbinieku meklēšanas process\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Darbinieku-meklesanas-process\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Darbinieku meklēšanas process</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Darbinieku-meklesanas-process\" data-type=\"image\" data-title=\"Darbinieku meklēšanas process\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Darbinieku-meklesanas-process\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Darbinieku meklēšanas process</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}