Loading
Created by:zealanddenmarkzealanddenmark
{"id":815251,"type":0,"block_id":"fkirkegrd_1364211815","theme_id":1,"user_id":70771,"path":"Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for","title":"","pubtitle":"Danske regioners BNP i fht. EU-gennemsnittet - udvikling i fht. året før","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/fkirkegrd_1364211815.jpg","width":450,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":784080,"object_id":"fkirkegrd1364304296","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Region Sjælland i Europa","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":784073,"object_id":"fkirkegrd1364304346","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Hvor stor velstand skabes i Region Sjælland sammenlignet med resten af Europa? Eurostat har offentliggjort de seneste, sammenlignelige tal - der nu går frem til 2010.\n\nBemærk, at farverne for hver region skifter fra tabel til tabel.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":783584,"object_id":"fkirkegrd1364294687","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"BNP for danske regioner, reguleret i fht. købekraften","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1238254,"object_id":"fkirkegrd_1364294507","chart_type_nr":6,"data":[[["Regioners BNP PPS","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010"],["DANMARK","19.300","20.400","21.600","22.400","23.300","25.100","25.300","26.300","25.700","27.200","27.800","29.300","30.600","31.100","29.000","31.300"],["DANMARK eksl. olieindtægter","19.100","20.100","21.300","22.100","22.900","24.300","24.600","25.600","25.000","26.400","26.700","28.100","29.400","29.800","28.100","30.300"],["HOVEDSTADEN","23.600","24.800","26.500","27.300","28.300","30.200","30.300","30.900","30.700","32.600","33.900","34.800","36.300","36.800","34.800","38.400"],["MIDTJYLLAND","18.100","19.000","19.900","21.100","22.000","23.300","23.700","25.000","24.000","25.300","25.100","27.000","28.200","28.800","27.200","28.500"],["SYDDANMARK","17.900","19.000","20.100","20.600","21.400","22.500","22.800","23.900","23.300","24.500","24.300","26.100","27.500","28.000","26.100","27.900"],["NORDJYLLAND","17.000","18.000","18.600","19.600","20.400","21.800","22.200","23.600","23.000","23.600","23.700","25.500","26.800","27.400","26.000","26.800"],["SJÆLLAND","15.100","15.800","16.600","17.300","17.400","18.200","18.600","19.500","19.000","20.100","20.300","21.200","21.900","21.800","20.500","22.200"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":783595,"object_id":"fkirkegrd1364294866","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Ovenstående tal er opgjort i forhold til købekraften, purchasing power standard (PPS). Det betyder, at Eurostat tager højde for, at en dansk husholdning måske har flere penge, men også betaler mere for varer i supermarkedet ol.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":784072,"object_id":"fkirkegrd1364304553","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Bemærk, at Region Sjælland i ovenstående tabel ligger lavt i fht. de øvrige danske regioner. Dette skyldes til dels, at Eurostat beregner BNP på baggrund af arbejdssted. Eftersom mange i Region Sjælland pendler ind til København, så giver det et relativt højt BNP til Region Hovedstaden og relativt lavt BNP til Region Sjælland. Samme tendens ses fra andre europæiske metropoler, der er arbejdssted for mange pendlere, påpeger Eurostat.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":784232,"object_id":"fkirkegrd1364305381","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Udvikling i BNP, reguleret i fht. købekraften","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1239603,"object_id":"fkirkegrd_1364304670","chart_type_nr":6,"data":[[["Udvikling - Regioners BNP PPS","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010"],["DANMARK","5,699481865","5,882352941","3,703703704","4,017857143","7,725321888","0,796812749","3,95256917","-2,281368821","5,836575875","2,205882353","5,395683453","4,436860068","1,633986928","-6,752411576","7,931034483"],["DANMARK eksl. olieindtægter","5,235602094","5,970149254","3,755868545","3,619909502","6,113537118","1,234567901","4,06504065","-2,34375","5,6","1,136363636","5,243445693","4,62633452","1,360544218","-5,704697987","7,829181495"],["HOVEDSTADEN","5,084745763","6,85483871","3,018867925","3,663003663","6,713780919","0,331125828","1,98019802","-0,647249191","6,188925081","3,987730061","2,654867257","4,310344828","1,377410468","-5,434782609","10,34482759"],["MIDTJYLLAND","4,972375691","4,736842105","6,030150754","4,265402844","5,909090909","1,716738197","5,485232068","-4","5,416666667","-0,790513834","7,569721116","4,444444444","2,127659574","-5,555555556","4,779411765"],["SYDDANMARK","6,145251397","5,789473684","2,487562189","3,883495146","5,140186916","1,333333333","4,824561404","-2,510460251","5,150214592","-0,816326531","7,407407407","5,363984674","1,818181818","-6,785714286","6,896551724"],["NORDJYLLAND","5,882352941","3,333333333","5,376344086","4,081632653","6,862745098","1,834862385","6,306306306","-2,542372881","2,608695652","0,423728814","7,594936709","5,098039216","2,23880597","-5,109489051","3,076923077"],["SJÆLLAND","4,635761589","5,063291139","4,21686747","0,578034682","4,597701149","2,197802198","4,838709677","-2,564102564","5,789473684","0,995024876","4,433497537","3,301886792","-0,456621005","-5,963302752","8,292682927"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":778439,"object_id":"fkirkegrd1364213261","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"BNP sammenholdt med EU-gennemsnittet, reguleret i fht. købekraften.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1228226,"object_id":"fkirkegrd_1364213181","chart_type_nr":6,"data":[[["","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010"],["HOVEDSTADEN","159","153","151","148","151","151","147","145","147","148","157"],["MIDTJYLLAND","122","120","122","116","117","111","114","113","115","116","116"],["SYDDANMARK","118","115","117","112","113","108","110","110","112","111","114"],["NORDJYLLAND","114","112","115","111","109","105","108","107","109","111","110"],["SJÆLLAND","95","94","95","92","93","90","89","88","87","87","91"],["Danmark","132","128","128","124","126","123","124","122","124","123","128"],["Danmark eksl. olieindtægter","128","124","125","121","122","119","119","117","119","120","124"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":784455,"object_id":"fkirkegrd1364306014","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Udvikling i BNP sammenholdt med EU-gennemsnit, reguleret i forhold til købekraften","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1239852,"object_id":"fkirkegrd_1364305998","chart_type_nr":6,"data":[[["Udvikling i BNP i fht. EU-gennemsnittet i fht. købekraften","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010"],["HOVEDSTADEN","-3,773584906","-1,307189542","-1,986754967","2,027027027","0","-2,649006623","-1,360544218","1,379310345","0,680272109","6,081081081"],["MIDTJYLLAND","-1,639344262","1,666666667","-4,918032787","0,862068966","-5,128205128","2,702702703","-0,877192982","1,769911504","0,869565217","0"],["SYDDANMARK","-2,542372881","1,739130435","-4,273504274","0,892857143","-4,424778761","1,851851852","0","1,818181818","-0,892857143","2,702702703"],["NORDJYLLAND","-1,754385965","2,678571429","-3,47826087","-1,801801802","-3,669724771","2,857142857","-0,925925926","1,869158879","1,834862385","-0,900900901"],["SJÆLLAND","-1,052631579","1,063829787","-3,157894737","1,086956522","-3,225806452","-1,111111111","-1,123595506","-1,136363636","0","4,597701149"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":784083,"object_id":"fkirkegrd1364304271","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/fkirkegrd1364304271.jpg"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:11.000Z","updatedAt":"2016-12-12T12:47:10.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{},"value":{}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans","Arial","PT Sans Narrow"],"id":1,"title":"Chart template","usergroup":"","picture":"","thumb":"/i/covers/n/preview-infogram.png","order":1,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted .innertext,\ndiv.body-text .innertext,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tmargin-right: 0px;\n\tmargin-left: 0px;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #464646;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-family: Arial;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"pie":{},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":null,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:11.000Z","updated_at":"2016-12-12T12:47:10.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" title=\"\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?qck\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Danske regioners BNP i fht. EU-gennemsnittet - udvikling i fht. året før</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for?src=embed\" title=\"\" width=\"450\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Danske regioners BNP i fht. EU-gennemsnittet - udvikling i fht. året før</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" prefix=\"lpq\" format=\"interactive\" title=\"\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" prefix=\"0ZC\" format=\"image\" title=\"\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" data-type=\"interactive\" data-title=\"\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Danske regioners BNP i fht. EU-gennemsnittet - udvikling i fht. året før</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" data-type=\"image\" data-title=\"\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Danske-regioners-BNP-i-fht--EU-gennemsnittet---udvikling-i-fht--aret-for\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Danske regioners BNP i fht. EU-gennemsnittet - udvikling i fht. året før</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}