Loading
Created by:czrestartczrestart
{"id":454485,"type":0,"block_id":"czrestart_1356003738","theme_id":31,"user_id":77784,"path":"Cesky-eGovernment-v-cislech","title":"Český eGovernment v číslech","pubtitle":"Český eGovernment v číslech","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/czrestart_1356003738.jpg","width":550,"copyright":"Copyright notice: www.czrestart.cz","properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":13581472,"object_id":"3af214e7-ea44-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Český eGovernment v číslech","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":426387,"object_id":"czrestart1356005693","particle_type":"quote","picture":null,"text":"G2G","content_type":"","title":"Výměna dat s jinými organizacemi veřejné správy, k 31.12. 2011","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":429457,"object_id":"czrestart1356081172","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/czrestart1356081172.jpg"},{"type":"chart","chart_id":654101,"object_id":"czrestart_1356004142","chart_type_nr":4,"data":[[["","Organizační složky státu ","Kraje","Obce","Celkem"],["informační systémy veřejné správy","86,6%","84,6%","69,6%","72,7%"],["existující registry veřejné správy","74,8%","84,6%","71,7%","72,4%"],["extranet","52%","46,2%","11,5%","18,9%"],["elektronická pošta","97,0%","92,3%","97,1%","97,0%"],["elektronické nosiče","74,8%","84,6%","70,7%","71,5%"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#a7e14c","#a7dfff","#71933b","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":426389,"object_id":"czrestart1356005729","particle_type":"quote","picture":null,"text":"B2G","content_type":"","title":"Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě, 2011","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":429491,"object_id":"czrestart1356083035","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/czrestart1356083035.jpg"},{"type":"chart","chart_id":654140,"object_id":"czrestart_1356004986","chart_type_nr":4,"data":[[["","Celkem"],["Zpracovatelský průmysl","94,2%"],["Výroba a rozvod energie, plynu, vody, tepla a činn. související s odpady","96,8%"],["Stavebnictví","93,6%"],["Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel","92,1%"],["Doprava a skladování","92,0%"],["Ubytování, stravování a pohostinství","82,3%"],["Informační a komunikační činnosti","98,1%"],["Peněžnictví a pojišťovnictví","97,1%"],["Činnosti v oblasti nemovitostí","97,9%"],["Profesní, vědecké a technické činnosti","99,0%"],["Administrativní a podpůrné činnosti","87,4%"],["Celkem","93,0%"]]],"custom":{"absoluteDistribution":false,"grid":true},"colors":["#a7dfff","#a7dfff","#a7dfff","#a7dfff","#a7dfff","#ff414d","#a7dfff","#a7dfff","#a7dfff","#77c300","#a7dfff","#a7dfff"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":426448,"object_id":"czrestart1356007944","particle_type":"quote","picture":null,"text":"C2G","content_type":"","title":"Jednotlivci používající internet ve vztahu k veřejné správě pro soukromé účely - v posledních 12 měsících, 2. Čtvrtletí 2012","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":656978,"object_id":"czrestart_1356077831","chart_type_nr":5,"data":[[["title","Použití internetu ve vztahu k veřejné správě celkem","vyhledávání informací na www stránkách úřadů","komunikace s úřady e-mailem","stáhnutí formuláře z www stránek úřadu","on-line vyplnění formulářů na www stránkách úřadu"],["MIN","0","0","0","0","0"],["MAX","100","100","100","100","100"],["Value","29,4%","25,6%","13,3%","14,1%","12,5%"],["Label","29,4 % obyvatel ve věku 16+","25,6 % obyvatel ve věku 16+","13,3 % obyvatel ve věku 16+","14,1 % obyvatel ve věku 16+","12,5 % obyvatel ve věku 16+"]]],"custom":{"innerRadiusKoeficient":"0.7"},"colors":["#287f8a","#f340a9","#a7e14c","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":429402,"object_id":"czrestart1356079161","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Použití internetu ve vztahu k veřejné správě dle pohlaví:","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":657024,"object_id":"czrestart_1356079059","chart_type_nr":7,"data":[[["","Použití internetu ve vztahu k veřejné správě"],["muži","30,2%"],["ženy","28,7%"]]],"custom":{"defaultPath":"boyPath"},"colors":["#34a6b5","#ffacdd","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":429496,"object_id":"czrestart1356083172","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Použita data Českého statistického úřadu publikovaná 5. 12. 2012. Online dostupná na: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/9703-12","content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Cesky-eGovernment-v-cislech\" title=\"Český eGovernment v číslech\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?UVj\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Cesky-eGovernment-v-cislech\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Český eGovernment v číslech</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Cesky-eGovernment-v-cislech?src=embed\" title=\"Český eGovernment v číslech\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Cesky-eGovernment-v-cislech\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Český eGovernment v číslech</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Cesky-eGovernment-v-cislech\" prefix=\"fsc\" format=\"interactive\" title=\"Český eGovernment v číslech\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Cesky-eGovernment-v-cislech\" prefix=\"boz\" format=\"image\" title=\"Český eGovernment v číslech\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Cesky-eGovernment-v-cislech\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Český eGovernment v číslech\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Cesky-eGovernment-v-cislech\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Český eGovernment v číslech</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Cesky-eGovernment-v-cislech\" data-type=\"image\" data-title=\"Český eGovernment v číslech\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Cesky-eGovernment-v-cislech\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Český eGovernment v číslech</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}