Loading
Created by:ua-produktionsua-produktions
{"id":914113,"type":0,"block_id":"urkoazpiroz_1365675754","theme_id":31,"user_id":280498,"path":"COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA","title":"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA","pubtitle":"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/urkoazpiroz_1365675754.jpg","width":613,"copyright":"Copyright notice","properties":{"publishType":0,"exportsettings":"{\"CHART_1429250\":[],\"CHART_1429015\":[0],\"CHART_1399160\":[0],\"CHART_1399019\":[0],\"CHART_1428744\":[],\"CHART_1428813\":[],\"CHART_1429761\":[]}","transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":17329657,"object_id":"ae626c8c-eae1-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":882113,"object_id":"urkoazpiroz1365675797","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Hementxe daukazue, martxoan betetako galdetegietatik lortutako emaitzen aurkezpena. Datuak ikusteko, mugitu sagua grafikoen gainean. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":913896,"object_id":"urkoazpiroz1366017634","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"PARTE HARTZEA","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1429250,"object_id":"urkoazpiroz_1366017518","chart_type_nr":21,"data":[[["","Group A"],["Value","40"],["From","100"],["Title","267 erantzun jaso genituen, beraz, Copreciko %40ak erantzun du"],["Hover text","%40"]]],"custom":{"path":"profilePath","showLabels":true},"colors":["#77c300","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":1429015,"object_id":"urkoazpiroz_1366015491","chart_type_nr":11,"data":[[["Adina","%"],["-35","%39,7"],["35-45","%28,1"],["45-55","%19,1"],["+55","%13,1"]],[["Ezagutza","%"],["Badakit","%72,3"],["Ulertzen dut","%18"],["No entiendo","%9,7"]]],"custom":{"height":"327"},"colors":["#71933b","#77c300","#ff9000","#ffc700","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":883444,"object_id":"urkoazpiroz1365685383","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"HELBURU ESTRATEGIKOA","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":916393,"object_id":"urkoazpiroz1366034623","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Copreciko Euskara Planaren misioa da: euskara ere lan hizkuntza bihurtzea, ekintza plan ireki, integratzaile eta motibatzaile baten bidez. Jarraian, kolektiboak honekiko duen adostasun maila eta helburu hori lortze bidean, euskara gehiago egiteko aukeraren gaineko pertzepzioa. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1399160,"object_id":"urkoazpiroz_1365685578","chart_type_nr":7,"data":[[["","Helburu estrategikoa egokia da","Oraindik, euskara gehiago egiteko aukera dago"],["Erabat ados","%36,8","%41,3"],["Ados","%41,0","%35,6"],["Ez ados","%17,2","%18,2"],["Erabat ez ados","%5,0","%4,9"]]],"custom":{},"colors":["#71933b","#77c300","#ff9000","#ffd542","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":883434,"object_id":"urkoazpiroz1365685317","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Helburua lortzeko, guztiok gara beharrezkoak Coprecin. Hori kontuan hartuta, honako kolektibo hauen inplikazio mailaren inguruan galdetutakoan honako iritziak jaso genituen. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1399019,"object_id":"urkoazpiroz_1365684619","chart_type_nr":3,"data":[[["Arloen inplikazioa","Organo sozialak","Organo exekutiboak","Langileak","Ni neu"],["Erabat ados","%18,4","%11,6","%14,7","%18,7"],["Ados","%46,1","%44,6","%41,9","%42,4"],["Ez ados","%28,1","%36,4","%40,0","%30,9"],["Erabat ez ados","%7,4","%7,4","%3,4","%8,0"]]],"custom":{"defaultPath":"girlPath"},"colors":["#71933b","#77c300","#ff9000","#ffd542","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":916422,"object_id":"urkoazpiroz1366034858","particle_type":"quote","picture":null,"text":"ALDEKO IRITZIA NAGUSI","content_type":"","title":"lehenengo ataleko emaitzetan, helburu estrategikoarekiko adostasun maila da nagusi. Gainera, bide horretan, kolektiboen inplikazio maila egokia dela uste da","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":883712,"object_id":"urkoazpiroz1365686984","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"EUSKARA EGUNEROKO LANEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":916522,"object_id":"urkoazpiroz1366035336","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Niretzat garrantzitsua da euskara izatea kooperatibako gure eguneroko lanean erabiltzen dugun hizkuntza.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1428744,"object_id":"urkoazpiroz_1366013522","chart_type_nr":2,"data":[[[],["Erabat ados","%41,9"],["Ados","%29,4"],["Ez ados","%18,1"],["Erabat ez ados","%10,6"]]],"custom":{"distribution":"radial","height":"527"},"colors":["#71933b","#77c300","#ff9000","#ffc700","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":916421,"object_id":"urkoazpiroz1366034840","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Beraz, gehiengoarentzat (%70) garrantzitsua da euskara izatea lanean erabiltzen den eguneroko hizkuntza.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":883753,"object_id":"urkoazpiroz1365687237","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"HELBURU ESTRATEGIKOA LORTZEKO, HONAKO ARLOAK LANTZEA GARRANTZITSUA DA:","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1428813,"object_id":"urkoazpiroz_1366013870","chart_type_nr":17,"data":[[["","Bilerak","Euskarriak","Formazioa","Hizkuntza eskakizunak"],["Erabat garrantzitsua","%32,1","%30,4","%40,0","%38,6"],["Garrantzitsua","%38,9","%39,9","%36,6","%30,3"],["Ez da garrantzitsua","%23,0","%22,4","%17,4","%21,2"],["Ez dauka inongo garrantziarik","%6,0","%7,2","%6,0","%9,8"]]],"custom":{"grid":true,"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#71933b","#77c300","#ff9000","#ffc700","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":913461,"object_id":"urkoazpiroz1366014201","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Bilerak: bileretan euskararen erabilera areagotzeko neurriak adostea. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":913471,"object_id":"urkoazpiroz1366014261","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Euskarriak: Erabiltzen ditugun dokumentu, tresna informatiko eta bestelako euskarriak euskaraz erabiltzeko aukera sortzea.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":913473,"object_id":"urkoazpiroz1366014293","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Formazioa: Eskaintzen den formazioa euskaraz jasotzeko aukera izatea.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":913482,"object_id":"urkoazpiroz1366014315","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Hizkuntza eskakizunak: kontratazio berrietan euskara eskakizunak betetzea. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":914295,"object_id":"urkoazpiroz1366021129","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"KONPROMISOAK","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1429761,"object_id":"urkoazpiroz_1366021592","chart_type_nr":23,"data":[[["%75","Galdetegia erantzun duten pertsonetatik %75a prest agertu da konpromisoren bat hartzeko.","profilePath",""],["Euskara badakitenen artean...","oharrak euskaraz idazteko eta lan tresnak euskaraz erabiltzeko konpromisoa izan da gehien errepikatu dena.","circlePath"],["Ulermen maila txikia dutenek","dakiten apurra erabiltzeko konpromiso zabala erakutsi dute.","starPath"]]],"custom":{},"colors":["#77c300","#ff9000","#ffd542","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":916476,"object_id":"urkoazpiroz1366035096","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"ESKERRIK ASKO","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":916481,"object_id":"urkoazpiroz1366035113","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizuegu galdetegia erantzun duzuen eta erantzuteko bitartekoak jarri dituzuen guztioi. Guztion lanarekin lortuko dugu Copreci mailan euskararen normalizazioan urratsak ematen jarraitzea. ","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" title=\"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?2dk\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA?src=embed\" title=\"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA\" width=\"613\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" prefix=\"lUJ\" format=\"interactive\" title=\"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" prefix=\"Tf0\" format=\"image\" title=\"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" data-type=\"interactive\" data-title=\"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" data-type=\"image\" data-title=\"COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/COPRECI-ETA-EUSKARAREN-NORMALIZAZIOA\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">COPRECI ETA EUSKARAREN NORMALIZAZIOA</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}