Loading
{"id":929101,"type":0,"block_id":"bvweijen_1365968322","theme_id":30,"user_id":317685,"path":"Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk","title":"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk","pubtitle":"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/bvweijen_1365968322.jpg","width":700,"copyright":"Bastiaan van Weijen - 0825126 - MT2A","properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":13156744,"object_id":"a30132ce-ea32-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":909204,"object_id":"bvweijen_1365968322","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Tegenwoordig hangen overal camera's, Ook bij de RET. In trams, bussen, metro's en de andere vervoermiddelen zijn camera's te vinden die de reizigers \"scannen\".","content_type":"","title":" ","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1424843,"object_id":"bvweijen_1365968700","chart_type_nr":23,"data":[[["185,700,000","reizigers per jaar","starPath",""],["600,000","Dagelijks ruim 600.000 reizigers","profilePath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":909513,"object_id":"bvweijen1365970516","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Camera's in de openbare ruimte","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1425072,"object_id":"bvweijen_1365970492","chart_type_nr":2,"data":[[["","2013"],["Gemeenten, politiekorpsen en provincies","2700"],["Rijkswaterstaat en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)","2700"],["Schiphol","1400"],["vervoersbedrijven(o.a. NS en de RET)","18000"],["Overig (eigen terrein van bedrijven en particulieren)","175000"]]],"custom":{"showInLineValues":true},"colors":["#8c2c0e","#d85128","#f28a35","#71933b","#00668e","#6db8db","#9ad3e5","#c0dfe5","#3d3021","#534741","#77665b","#afa89e","#885242","#d18358","#da987c","#dbc2a9","#457588","#84aec2","#a5c5cf","#c5d4d6","#524f4b","#676462","#897c74","#c4c1be"],"dimensions":[],"modifier":2,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":909524,"object_id":"bvweijen1365970632","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"De openbare ruimte telt ruim 200.000 camera's voor toezicht. Ook de RET heeft de controle over een groot gedeelte van de camera's. ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":909749,"object_id":"bvweijen1365972685","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Privacy gegevens","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":909690,"object_id":"bvweijen1365972171","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Maximale bewaartermijnen","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1425200,"object_id":"bvweijen_1365971953","chart_type_nr":1,"data":[[["","2013"],["Uitvoering overeenkomst","18"],["Financiële administratie","18"],["Klantenservice","18"],["Fiscale bewaarplicht","2"],["Fraude management","18"],["Overige wettelijke verplichtingen","18"],["Fraude-maatregelen","60"],["Managementinformatie/rapportages/Verbetering dienstverlening","13"],["Uitoefening bedrijfsdoelstellingen","18"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":909696,"object_id":"bvweijen1365972239","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"De gegevens hierboven gaan over het maximale bewaartermijn voor direct of indirecte herleidbare persoongegevens die door middel van check-in/check-out (transactiegegevens) met de OV-chipkaart zijn verkregen. De getallen die je zien, zijn het aantal maanden dat ze de gegevens mogen bewaren.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":909755,"object_id":"bvweijen1365972725","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Welke gegevens worden opgeslagen op de OV-kaart?","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":909776,"object_id":"bvweijen1365972946","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Persoonsgegevens:\n\nNaam\nAdres\nPostcode en woonplaats\nGeslacht\nTelefoonnummer (optioneel)\nGeboortedatum (alleen bij een persoonlijke OV-chipkaart)\nBankrekeningnummer (eventueel)\nKaartnummer OV-chipkaart (16 cijfers)\nGebruikersnaam (als u zich aanmeldt voor Mijn OV-chipkaart op deze website)\nE-mail (optioneel)\n\nKaartgegevens:\n\nChipnummer (intern nummer)\nSaldo (dus geen bankrekeningnummer)\nLaatste 10 reistransacties en laatste 2 oplaadtransacties\nBedrag voor automatisch opladen (eventueel)\nReisproducten (eventueel)\nGeboortedatum (alleen bij een persoonlijke OV-chipkaart)","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":909867,"object_id":"bvweijen1365974077","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"START TOT FINISH","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":909870,"object_id":"bvweijen1365974130","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/bvweijen1365974130.jpg"},{"type":"particle","particle_id":909873,"object_id":"bvweijen1365974157","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"BRONNEN:\nhttp://www.werkenbijderet.nl/de-ret/cijfers-en-feiten.html\nhttp://www.deopenbareruimte.nu/nieuws/openbare-ruimte-telt-ruim-200-000-cameras-voor-toezicht/\nhttps://rejo.zenger.nl/vizier/ret-een-derde-van-de-ritten-met-ov-chipkaart/ \t\nhttps://www.ov-chipkaart.nl/algemeen/onderkant/privacy/\nhttp://www.ret.nl/service-en-verkoop/ov-chipkaart/ov-chipkaart-en-privacy.html\n","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:20.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#efede6","headerBackground":"#d7d5cf","cellColor":"#534741","headerColor":"#534741","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#efede6","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#534741"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Dosis","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":30,"title":"Squared-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/30/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/square.png","order":29,"public":0,"width":550,"fonts":"Dosis","colors":["#8c2c0e","#d85128","#f28a35","#f3d4b5","#00668e","#6db8db","#9ad3e5","#c0dfe5","#3d3021","#534741","#77665b","#afa89e","#885242","#d18358","#da987c","#dbc2a9","#457588","#84aec2","#a5c5cf","#c5d4d6","#524f4b","#676462","#897c74","#c4c1be"],"logocolor":"534741","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":30,"padding":0,"spacing":20,"shrinkMargin":0,"shrinkPadding":0,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #3e372b;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: white;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #3e372b;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #fffdf3;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: #efede6 url(/i/templates/30/pattern-square-new.png);\n}\n#footer {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmargin-top: 10px;\n\tmin-height: 45px !important;\n}\n.headline {\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-up.png) 0% 0% repeat-x;\n\tpadding-top: 10px;\n\tline-height: initial;\n}\n.headline .maintitle {\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 55px;\n\tcolor: #d94f25;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-down.png) 0% 100% repeat-x;\n}\n.headline span,\n.headline .innertext {\n\tbackground: #Fffdf3;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tpadding-top: 5px;\n\tpadding-bottom: 5px;\n}\n.headline span + span {\n\tmargin-top: -20px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 32px;\n\tcolor: #d94f25;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-up.png) 0% 0% repeat-x;\n\tpadding-top: 10px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.bodytitle {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/title-shape-down.png) 0% 100% repeat-x;\n}\n.chart {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\n.bodytitle .innertext {\n\tbackground: #fffdf3;\n\ttext-align: center;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n\tpadding-top: 3px;\n\tpadding-bottom: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Dosis;\n\tpadding-left: 40px;\n\tpadding-right: 40px;\n\tfont-size: 17px;\n\tcolor: #534741;\n}\n.quote {\n\ttext-align: center;\n\tfont-family: Dosis;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 34px;\n\tcolor: #d94f25;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 70px;\n\tpadding-right: 70px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 27px;\n}\n.quote:before, .quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: 0;\n\twidth: 46px;\n\theight: 40px;\n\tbackground: url(/i/templates/30/quote.png) no-repeat;\n}\n.quote:after {\n\tright: 0;\n\tleft: auto;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #534741;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:active,\n#madewith a:link,\n#madewith a:visited {\n\tcolor: #534741 !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #8c2c0e;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #8c2c0e !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 6px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #8c2c0e;\n}\n.shrink .quotetext, .shrink .quotetitle {\n\tpadding-left: 50px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.shrink .quote:after {\n\tdisplay: none;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(83, 71, 65, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(239, 237, 230, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #534741;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(239, 237, 230, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #efede6;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"8c2c0e","shapeStyleEmpty":{"fill":"#fffdf3"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#fffdf3"}},"waterfall":{"colors":"00668e 534741 d85128"},"candle":{"colors":"534741 d85128 "},"gauge":{"_gaugeTextOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke":"transparent"},"labelFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":17,"text-anchor":"start","fill":"#534741","cursor":"default"}},"gaugeStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","fill":"#fffdf3"},"gaugeFillStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","fill":"#d94f25"},"gaugeNeedleStyle":{"stroke-width":0,"stroke-opacity":0,"fill":"#534741"}},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#fffdf3","countryFill":"#fffdf3","canvasFill":"transparent"},"common":{"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke-opacity":0,"stroke-width":0,"stroke":"none"},"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fffdf3"}},"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#534741"},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"none","stroke-opacity":0},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#534741","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#534741","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-weight":700,"text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-size":16,"text-anchor":"start","fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:20.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" title=\"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?rTZ\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk?src=embed\" title=\"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk\" width=\"700\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" prefix=\"ua0\" format=\"interactive\" title=\"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" prefix=\"9A4\" format=\"image\" title=\"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" data-type=\"image\" data-title=\"Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/Anoniem-reizen-met-de-RET-is-niet-meer-mogelijk\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Anoniem reizen met de RET is niet meer mogelijk</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}