Loading
{"id":944794,"type":0,"block_id":"9f0591dcd6fd0c8534c5386fee0faef8482957d8","theme_id":1,"user_id":299772,"path":"9f0591dcd6fd-7151","title":"Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: ","pubtitle":"resultaten enquête: Heden","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/9f0591dcd6fd0c8534c5386fee0faef8482957d8.jpg","width":640,"copyright":null,"properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":937447,"object_id":"8f3ca51f23628b425b1c4faeefba796f9954ea1e","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"WEGWIJZER HEDEN","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":939004,"object_id":"1000050174143981366195706","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Welke info vind je belangrijk?","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1454737,"object_id":"100005017414398_1366195106","chart_type_nr":4,"data":[[["","belangrijkst","belangrijk","weinig belang","geen belang"],["praktische info","155","70","0","1"],["achtergrond","16","154","37","3"],["persoonlijke ervaring","139","81","3","0"],["logies","56","141","15","6"],["transport","56","153","10","1"],["info voor jongeren","44","78","20","20"],["doorverwijzing","24","113","34","5"],["andere","2","12","5","42"]]],"custom":{"height":"250","legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":937452,"object_id":"ec150227dfbc1a7544a2da522af0eba2e48a579a","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Wat is uw oordeel over over de dienstverlening van Wegwijzer?","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1453147,"object_id":"ac19e52ea017465d29ef0261851e7892d33ff7d5","chart_type_nr":1,"data":[[["","erg goed","goed","kan beter","kan veel beter"],["reisbib","52","55","2","0"],["Reiskrant","54","106","12","1"],["ledenvoordeel","18","80","16","1"],["website","74","93","19","0"],["vragenservice","57","105","4","0"],["reisverslagen","115","69","3","1"],["Reismarkt","129","70","4","0"],["nieuwsbrief","23","100","6","0"],["workshops en vormingen","14","44","9","0"],["klantvriendelijkheid","83","69","0","1"]]],"custom":{"height":"350","absoluteDistribution":true,"grid":true,"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":938456,"object_id":"1000050174143981366190920","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"8 Mensen ","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":939831,"object_id":"1000050174143981366202776","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Hoe kunnen we de service nog verbeteren?","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1455828,"object_id":"100005017414398_1366202866","chart_type_nr":2,"data":[[[],["website","61"],["Reiskrant","10"],["lidmaatschap","9"],["in heel Vlaanderen","9"],["focus van werking","5"],["activiteiten","19"],["inhoud","14"],["PR","20"],["Reisbib","20"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":2,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":938451,"object_id":"1000050174143981366190899","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Website is soms niet echt gemakkelijk\"","content_type":"","title":" ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":937453,"object_id":"53d35501ff822d3cece11c5f56ebc19d5cc1a737","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"Veruit de meeste tips komen er rond de website. \nEr zijn heel wat technische kleinigheden, maar ook wat opmerkingen over de toegankelijkheid en de zoekfunctie. De details komen terug bij het onderdeel Website.\n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":940131,"object_id":"1000050174143981366204266","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Duidelijk aantonen wat de meerwaarde is ten opzichte van gratis forums/sites\"","content_type":"","title":" ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":937448,"object_id":"736fe1068782e974af069c9a39f5ffc791ac0773","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"Een tiental mensen vragen duidelijker voordelen van lidmaatschap of een goedkoper (proef) lidmaatschap.\n\nOver de focus van de werking komen enkele specifieke opmerkingen:\n- Iemand stelt voor de werking op te splitsen in een jeugdwerkingen een andere.\n- Iemand anders stelt voor dat we pro-actief mensen met reisplannen gaan aanspreken om dan info op maat te geven.\n- Iemand anders vind het de kerntaak van de werking om interactie tussen reizigers te coördineren (\"info vind je via andere media\"), o.a. door contactgegevens te delen.\n- Twee mensen stellen voor om meer vrijwilligers in te schakelen.\n\n\n\n\n\n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":940175,"object_id":"1000050174143981366204414","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Meer workshops en opleidingen, een ruimer aanbod\"","content_type":"","title":" ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":938532,"object_id":"1000050174143981366191545","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"20 mensen vragen meer workshop en activiteiten. O.a. over het opstellen van een reisverslag, papierwerk rond reizen, gadgets, afzetters-trucs...\n\nEnkele mensen willen meer ruimte op de Reismarkt en minder lange wachttijden.\n\n\n\n\n\n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":940193,"object_id":"1000050174143981366204512","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Je moet geluk hebben dat er recente, informatieve reisverslagen beschikbaar zijn\"","content_type":"","title":" ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":940203,"object_id":"1000050174143981366204529","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Veertien mensen zien kansen om de inhoud te verbeteren. \n\nNaast een aantal thema's, komen enkele specifieke opmerkingen:\n- recente reisverslagen sneller online plaatsen\n- aparte rubriek over autoverhuur\n- iemand vraagt een tool om reizigers te helpen een timing/planning op te maken, aan de hand van enkele parameters. \n-meer blogs van medereizigers (niet enkel lang op reis)\n\n","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":940201,"object_id":"1000050174143981366204524","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Persoonlijk ken ik de organisatie niet, behalve de reismarkt. Dus het eerste werkpunt lijkt me de bekendheid verbreden\"","content_type":"","title":" ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":940198,"object_id":"1000050174143981366204518","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Twintig mensen vinden de promotie en communicatie van de organisatie belangrijk..\n\nZes respondenten kennen de organisatie enkel van de Reismarkt.\n\nEnkele leden willen nog meer nieuwsbrieven en mails. Twee mensen willen ook graag meer info via de post.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":940418,"object_id":"1000050174143981366205191","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Voor je goed en wel aan de slag bent is het al middag\"","content_type":"","title":" ","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":940420,"object_id":"1000050174143981366205197","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Twintig mensen hebben tips over de Reisbib.\n\nDe meerderheid pleit voor meer openingsuren.\n\nEnkelen vragen om de gidsen te kunnen uitlenen (samenwerking met openbare bibliotheken)\n\nTwee mensen vinden dat er meer recent materiaal moet zijn en verouderd materiaal moet worden verwijderd.\n\n","content_type":"","title":"","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:11.000Z","updatedAt":"2016-12-12T12:47:10.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{},"value":{}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans","Arial","PT Sans Narrow"],"id":1,"title":"Chart template","usergroup":"","picture":"","thumb":"/i/covers/n/preview-infogram.png","order":1,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted .innertext,\ndiv.body-text .innertext,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tmargin-right: 0px;\n\tmargin-left: 0px;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #464646;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-family: Arial;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"pie":{},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":null,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:11.000Z","updated_at":"2016-12-12T12:47:10.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_9f0591dcd6fd-7151\" title=\"Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: \" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?o3T\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/9f0591dcd6fd-7151\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: </a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/9f0591dcd6fd-7151?src=embed\" title=\"Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: \" width=\"640\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/9f0591dcd6fd-7151\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: </a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"9f0591dcd6fd-7151\" prefix=\"I8C\" format=\"interactive\" title=\"Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: \"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"9f0591dcd6fd-7151\" prefix=\"uZ7\" format=\"image\" title=\"Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: \"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"9f0591dcd6fd-7151\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: \"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/9f0591dcd6fd-7151\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: </a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"9f0591dcd6fd-7151\" data-type=\"image\" data-title=\"Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: \"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/9f0591dcd6fd-7151\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Copy: Copy: Copy: Copy: Copy: </a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}