Loading
Created by:unicef_eduunicef_edu
{"id":959826,"type":0,"block_id":"8116f35f735194421b9996d4ff97461389f252d4","theme_id":32,"user_id":283187,"path":"8116f35f7351-0453","title":"NIGERRERAKO TANTAK","pubtitle":"NIGERRERAKO TANTAK","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/8116f35f735194421b9996d4ff97461389f252d4.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":12016060,"object_id":"287541ef-ea03-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"NIGERRERAKO TANTAK","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":964118,"object_id":"e6ef597b8170d2408797292316e7eb06c8c5d1b9","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"Nahiz eta herri industrializatuen ikuspegitik hezkuntza eskubide eta uraren eskubidea lotuta ez egon, egia da, uraren eta saneamendu instalazioen gabezia eskoletan, Nigerreko eskolaren goiz ustearekin erlazionatuta dagoela, gehien bat nesken kasuan.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":964119,"object_id":"0418df0c9b01a7b7268e497670a722523c9617dd","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"URA ETA SANEAMENDUEN SARBIDEA NIGERREN","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":964120,"object_id":"e555e47fe7e76d42ed2cabe8b3f913632b062ad5","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"Niger klima lehorreko herri bat da, Saharako basamortuaz eraginda, `prezipitazio gutxiekin eta urtaroko ibaiekin (wadis). Klima gogor honek, eraikinen gabeziari lotuta, eragiten du biztanleri gehienak edateko urari eta saneamendu instalazioei sarbidea ez edukitzea. Arazo hau bereziki oso latza da landa gunetan.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1480599,"object_id":"732e30cc2aa5ae7a7c5599c3ee1770aa0c8c01ec","chart_type_nr":1,"data":[[["Past GDP","Acceso a fuentes mejoradas de agua","Acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento"],["Total","48","9"],["Ciudades","96","34"],["Zonas rurales","39","4"]]],"custom":{"grid":true,"absoluteDistribution":true,"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#339bd6","#01c4f5","#a7dfff","#e4ba51","#e3b786","#825846","#59392a","#564c30","#897d6e","#627c82","#93af8a","#a0ba5e","#63ba5e","#5ebab2","#6596b7","#b477ba","#473057","#bc416e","#c896af"],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":964121,"object_id":"98a24bc2985a55fc2712b8aadc04da296bc98ce6","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Nigerreko eskolatzea","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":964122,"object_id":"8a2e5afbcc62a0fd3296e61bc77feaf7282a048f","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"Lehen hezkuntza oso garrantzitsua da haurrek gaitasunak eta oinarrizko ezagupenak lortzeko eta horrela garatu ahal izateko eta komunitatearen ongintzari laguntzeko. Nigerren, eskolatze tasa baxuak, herriaren garapena atzeratzen dute eta pobreziaren zikloa betikotu egiten dute.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1480600,"object_id":"3cd2cfedbbca34556332337d66dcf780628998c5","chart_type_nr":3,"data":[[["Past GDP"],["Van a la escuela","66"],["No van a la escuela","34"]]],"custom":{"defaultPath":"boyPath"},"colors":["#339bd6","#e31307","#e37900","#e4ba51","#e3b786","#825846","#59392a","#564c30","#897d6e","#627c82","#93af8a","#a0ba5e","#63ba5e","#5ebab2","#6596b7","#b477ba","#473057","#bc416e","#c896af"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":964123,"object_id":"fdd3ecaa78c9953b35592e1f1d59827c0b7f03ac","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/fdd3ecaa78c9953b35592e1f1d59827c0b7f03ac.jpg"},{"type":"particle","particle_id":964124,"object_id":"6200a62966af8c1ef01216ede9b12e7a6b2159bc","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"Emakumeen egoera txarragoa da: bakarrik bi nesketatik bat joaten da lehen hezkuntzara, hamar nesketatik batek bigarren hezkuntza egiten du eta batxilergoari dagokionez berrogei eta hamar nesketatik batek bakarrik lortzen du batxilergoa bukatzea.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1480601,"object_id":"191f11ea6bf3fb416429ae133117257240a5ffc3","chart_type_nr":21,"data":[[["","Primaria","Secundaria","Bachillerato"],["Value","1","9","49"],["From","2","10","50"],["Title","Niñas que no van a la escuela primaria","Niñas que no van a la escuela secundaria","Chicas que no llegan a bachillerato"],["Hover text","50%","90%","98%"]]],"custom":{"path":"girlPath"},"colors":["#e84f2c","#e31307","#e37900","#e4ba51","#e3b786","#825846","#59392a","#564c30","#897d6e","#627c82","#93af8a","#a0ba5e","#63ba5e","#5ebab2","#6596b7","#b477ba","#473057","#bc416e","#c896af"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":964125,"object_id":"c9a8f2d5327d348795027a2473ab389b3e937cd3","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Jar ezazu zure tanta!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":964126,"object_id":"feaeeb705bc686d097b71bc0dd710974796bb126","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"Zure ikastetxean tanten lasterketa bat eginez gero, Nigerreko milioi haurrentzat hezkuntza errealitate bat izatea egin dezakezu.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":964127,"object_id":"5961f3f61ee2b8b04e018559c92d2399930b7ab1","particle_type":"video","picture":"","text":"//player.vimeo.com/video/61702025"},{"type":"particle","particle_id":964128,"object_id":"13f89790dd121f705a23f4afa11fe85f239367da","particle_type":"quote","picture":"","text":"www.enredate.org/gotas","content_type":"","title":"Jar ezazu zure tanta!","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:53.000Z","logoImages":[""],"charts":{"table":{"shapeFill":"e84f2c","headerColor":"#6f6f6f","cellColor":"#6f6f6f","headerBackground":"#eeeeee","cellBackground":"#ffffff"},"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","Verdana","PT Serif","PT Sans"],"id":32,"title":"Asketic-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/32/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/asketic.png","order":25,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700;PT+Sans:400,700;PT+Serif:400italic","colors":["#e84f2c","#e31307","#e37900","#e4ba51","#e3b786","#825846","#59392a","#564c30","#897d6e","#627c82","#93af8a","#a0ba5e","#63ba5e","#5ebab2","#6596b7","#b477ba","#473057","#bc416e","#c896af"],"logocolor":"000","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":50,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #000;\n}\n.sep {\n\twidth: 100%;\n\tbackground-image: url(/i/asketic01/sturis-2.png), url(/i/asketic01/sturis-3.png);\n\tbackground-position: 0 0%, right 0%;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\theight: 24px;\n}\n.sep .inner {\n\theight: 11px;\n\tborder-bottom: 1px dashed #464646;\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/32/background-light.png);\n}\n.ig-items {\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmargin: 20px;\n\tbackground: #fff;\n}\n.ig-items:before {\n\tcontent: '';\n\theight: 8px;\n\twidth: 100%;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0px;\n\ttop: 0px;\n\tbackground: #e8e5da url(/i/templates/32/curve-fff.svg) center top repeat-x;\n}\n.ig-items:after,\n.ig-container:after {\n\tcontent: '' !important;\n\tdisplay: block !important;\n\tposition: absolute;\n\tright: 21px;\n\ttop: 26px;\n\tbackground: #e8e5da;\n\twidth: 15px;\n\theight: 15px;\n\tborder-radius: 20px;\n}\n.ig-container:after {\n\tleft: 41px;\n\ttop: 47px;\n\tright: auto;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 55px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #000000;\n\tborder-bottom: 8px solid #000;\n\tline-height: 65px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #000000;\n\tborder-bottom: 4px solid #000;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.quote {\n\tpadding: 20px;\n\tfont-family: PT Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: center;\n\tbackground: #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.quote:after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tbackground: url(/i/templates/32/left-fff.svg);\n}\n.quote:before {\n\tcontent: '';\n\tbackground: url(/i/templates/32/right-fff.svg);\n\tposition: absolute;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n\tright: 0%;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #e84f2c;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #e84f2c !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #e84f2c;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"candle":{"colors":"e31307 63ba5e","blankfill":"url(https://jifo.co/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"6596b7 5ebab2 e84f2c"},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#7d7d7d","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#7d7d7d","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow","font-weight":300},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:53.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_8116f35f7351-0453\" title=\"NIGERRERAKO TANTAK\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?Oav\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/8116f35f7351-0453\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NIGERRERAKO TANTAK</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/8116f35f7351-0453?src=embed\" title=\"NIGERRERAKO TANTAK\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/8116f35f7351-0453\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NIGERRERAKO TANTAK</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"8116f35f7351-0453\" prefix=\"pBZ\" format=\"interactive\" title=\"NIGERRERAKO TANTAK\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"8116f35f7351-0453\" prefix=\"b06\" format=\"image\" title=\"NIGERRERAKO TANTAK\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"8116f35f7351-0453\" data-type=\"interactive\" data-title=\"NIGERRERAKO TANTAK\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/8116f35f7351-0453\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NIGERRERAKO TANTAK</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"8116f35f7351-0453\" data-type=\"image\" data-title=\"NIGERRERAKO TANTAK\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/8116f35f7351-0453\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NIGERRERAKO TANTAK</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}