Loading
Created by:ankebergmansankebergmans
{"id":306168,"type":0,"block_id":"41a5ffc0c10f7a374af140f012d438dbed3b117f","theme_id":29,"user_id":120721,"path":"41a5ffc0c10f-6138","title":"Ervaringen DRIP","pubtitle":"Ervaringen DRIP&#39;s","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/41a5ffc0c10f7a374af140f012d438dbed3b117f.jpg","width":684,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":11273725,"object_id":"3bbbf003-e9e4-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Ervaringen DRIP","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":270209,"object_id":"72abda801e408098ffbf8ecf92d705fa771fa8ad","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"In oktober 2012 is er op www.verkeersnet.nl een artikel gepubliceerd waarin de effectiviteit van Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP) ter discussie staat. Tegelijkertijd ontstond er op de ANWB-community een discussie over deze panelen. Dit was de aanleiding voor de ANWB om een &#39;spoedreparatie&#39; te starten. Door middel van een vragenlijst en discussies op het forum zijn de ervaringen met de DRIP in kaart gebracht. Ook hebben we de leden gevraagd naar verbeterpunten voor de DRIP. Lees onze bevindingen in deze infographic. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":270359,"object_id":"Ankebergmans1351617084","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/Ankebergmans1351617084.png"},{"type":"particle","particle_id":270212,"object_id":"b28d39881b7eb0d8a22e39b885f92aed65615da0","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Wat zijn de ervaringen met DRIP en hoe kunnen de DRIP verbeterd worden?","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":270213,"object_id":"f163ead269bc40d63fa28d916c027c20ef0d7622","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"DRIP worden in het algemeen ervaren als handig en nuttig, met name als men goed bekend is op de betreffende snelwegen. De panelen worden door het merendeel van de leden gebruikt en een deel van de leden past naar aanleiding van de getoonde informatie zijn route wel eens aan. Men geeft aan dat er vooral voor Berm DRIP ruimte voor verbetering is: dit zit vooral in het overzichtelijker en efficienter tonen van de informatie. Daarnaast geeft men aan dat er nu veel informatie wordt getoond, maar dat de informatie niet volledig is. Een ander verbeterpunt is het duidelijk maken over hoeveel km de automobilist een keuze moet maken. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":270215,"object_id":"c54ff100559700180c2c13c86c6453160ad8efa6","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Gebruik DRIP","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":427024,"object_id":"fa32b07b0eecba256d246d84df28ffcd48ac13c8","chart_type_nr":2,"data":[[["q Maakt u gebruik van de informatie op deze dynamische route-informatiepanelen?","%"],[" ja, vaak","24%"],[" ja, soms","58%"],[" nee, nooit","16%"]]],"custom":{"height":"292"},"colors":["#339bd6","#a7dfff","#f2b036","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":270216,"object_id":"3a516a3bcefa2dea585a7dcfee763ef92b8be809","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Route aangepast na informatie op DRIP","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":427025,"object_id":"3822d17a21c76eb72c563bcd8396282da4df87ff","chart_type_nr":3,"data":[[["q Heeft u naar aanleiding van de getoonde informatie op de dynamische route-informatiepanelen wel eens uw route aangepast?","%"],[" ja, vaak","3%"],[" ja, regelmatig","19%"],[" ja, een enkele keer","47%"],[" nee, nog nooit","26%"]]],"custom":{},"colors":["#01c4f8","#a7dfff","#c5c5c5","#f2b036","#b02c20","#444444","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":270217,"object_id":"ea4043f690a191225de88e8b3c804b678fc1025c","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Oordeel DRIP","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":427026,"object_id":"ad62ac9bc2dd75a9bfded3254b3f1830ef7e6c25","chart_type_nr":17,"data":[[["Oordeel","Percentage"],[" zeer positief","20%"],[" positief","53%"],[" niet positief, maar ook niet negatief","23%"],[" negatief","4%"],[" zeer negatief","0%"],[" weet niet","1%"]]],"custom":{"height":"287","legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#339bd6","#a7dfff","#c5c5c5","#f2b036","#b02c20","#444444","#f28a35","#852b33","#339bd6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":270218,"object_id":"8a902a50e7e3bd2485c09989e5c7de20afa05be6","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"De meeste community-leden zijn positief over de DRIP. Wel zijn er kritische kanttekeningen; de informtatie is soms moeilijk te begrijpen en er is weinig tijd om een beslissing te nemen om de route te wijzigen. Community-leden zijn beduidend positiever over de Standaard DRIP dan over de Berm DRIP.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":270220,"object_id":"49fac864c5d69f8b3f22fc78baabb03e0451d53e","particle_type":"quote","picture":"","text":"","content_type":"","title":"\"Er zit veel verschil in of je één keer langs de DRIP komt of vaker. Als je er één keer langs rijdt dan staat er voor je gevoel te veel info op, als je er vaker rijdt wens je meer specifieke info.\"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":270219,"object_id":"f86c91ebc7f2ed7de54a91193a64a0de2a5f83f7","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"De meeste community-leden vinden dat de informatie op de DRIP helpt bij de reis. Zij geven aan dat de panelen een meerwaarde bieden. De helft van de leden zou de DRIP missen als ze er niet meer zouden zijn. Een deel van de leden vindt echter dat de borden voor verwarring zorgen en dat er te weinig tijd is om de informatie te verwerken en om de beslissing te nemen. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":427027,"object_id":"7be11774a5043aba74ac1e91afe7961d9f966e49","chart_type_nr":17,"data":[[["Oordeel DRIP","DRIP`s bieden reiziger meerwaarde","Helpt bij mijn reis","Zorgt voor betere doorstroming","Ik begrijp wat de beste keuze is voor mij","Zou de DRIP`s missen","Zorgt voor verwarring","Te weinig tijd om info te verwerken","Te weinig tijd om beslissing te nemen"],["helemaal mee eens ","17%","13%","6%","13%","8%","10%","12%","10%"],["mee eens ","52%","50%","40%","45%","39%","36%","24%","27%"],["niet mee eens, maar ook niet mee oneens ","23%","27%","26%","24%","19%","27%","23%","27%"],["mee oneens ","3%","5%","12%","8%","21%","18%","27%","24%"],["helemaal mee oneens ","3%","3%","2%","7%","10%","5%","12%","10%"],["weet niet ","3%","3%","14%","3%","3%","4%","2%","3%"]]],"custom":{"height":"682","legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#01c4f5","#a7dfff","#c5c5c5","#f2b036","#b02c20","#444444","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":270222,"object_id":"05d8c9c609f9f61d834ebb65120a084e003bd77c","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Standaard DRIP","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":270223,"object_id":"2256084bb541418911f370c9722ea228d0aaaa19","particle_type":"bodytext","picture":"","text":" De Standaard DRIP ervaart men als handig. De informatie over hoeveel vertraging is op een route vinden leden handig en overzichtelijk. Over overige boodschappen, zoals het promoten van vanAnaarBeter.nl en een kerstgroet zijn de meningen verdeeld. De één vindt dat ze afleiden en ziet het liefst alleen nuttige actuele informatie. De ander vindt het wel sympathiek. Wel ergeren leden zich aan de &#39;buitenwerking&#39; melding. Leden zien liever een zwart scherm als er niks te melden is. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":427028,"object_id":"a8b622c34a136b8ca9558d2dd1c6b6fd2a5943c7","chart_type_nr":17,"data":[[["Oordeel DRIP","duidelijk","volledig","begrijpelijk","over- zichtelijk","nuttig","op juiste moment getoond"],["helemaal mee eens ","11%","5%","11%","11%","20%","10%"],["mee eens ","69%","47%","68%","66%","55%","51%"],["niet mee eens, maar ook niet mee oneens ","11%","27%","9%","14%","18%","20%"],["mee oneens ","6%","14%","7%","7%","3%","10%"],["helemaal mee oneens ","1%","1%","3%","1%","1%","2%"],["weet niet ","2%","5%","2%","2%","3%","8%"]]],"custom":{"height":"499","legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#339bd6","#a7dfff","#c5c5c5","#f2b036","#b02c20","#444444","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":270224,"object_id":"cba44c42537038f37caf3eb261adfda9f8e03c91","particle_type":"bodytitle","picture":"","text":"Berm DRIP","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":270225,"object_id":"598aaa9316b99c165ef9c6e5adb63efe26a5a30a","particle_type":"bodytext","picture":"","text":"De Berm DRIP is voor een deel van de community-leden niet te begrijpen. Deze leden geven aan dat er te veel kennis over wegennet nodig is om de afbeeldingen te begrijpen en dat het te veel tijd in beslag neemt om de informatie (op een onbekende route) te begrijpen. De geroutineerde reizigers geven aan dat de informatie soms juist onvolledig is. Zij zien bijvoorbeeld wel dat er ergens een vertraging is (d.m.v. de rode aanduiding op de panelen), maar daarmee is de ernst van de vertraging nog onbekend. Dit maakt het lastig om een &#39;juiste&#39; beslissing te maken. Daarnaast geeft men aan informatie te missen over het moment dat men de definitieve keuze voor een route moet maken. ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":427029,"object_id":"5614696113954d9b71dde0f5b72417fa8eb6ea28","chart_type_nr":17,"data":[[["Oordeel DRIP","duidelijk","volledig","begrijpelijk","over- zichtelijk","nuttig","op juiste moment getoond"],["helemaal mee eens ","12%","9%","13%","12%","15%","13%"],["mee eens ","38%","46%","41%","33%","46%","37%"],["niet mee eens, maar ook niet mee oneens ","21%","22%","16%","21%","22%","24%"],["mee oneens ","15%","8%","14%","17%","5%","9%"],["helemaal mee oneens ","10%","4%","11%","12%","4%","4%"],["weet niet ","4%","11%","4%","4%","8%","13%"]]],"custom":{"height":"499","legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#339bd6","#a7dfff","#c5c5c5","#f2b036","#b02c20","#444444","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":270237,"object_id":"Ankebergmans1351616794","particle_type":"quote","picture":null,"text":"\"Wat ik &#39;t liefst zou zien is, NIET een plattegrond van de wegen om me heen, maar wat ik op de weg vóór me kan verwachten, liefst in simpele tekst of één enkel plaatje.\"","content_type":"","title":" ","shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:06.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#444444","headerColor":"#444444","shapeFill":"307d99"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","PT Sans","Open Sans"],"id":29,"title":"infogr.am default","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/29/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/infogram.png","order":16,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.heatmap-legend-item {\n\tcolor: #000 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 48px;\n\tline-height: 60px;\n\tcolor: #000000;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted,\ndiv.body-text,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart,\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart,\n.shrink .headline,\n.shrink .bodytext,\n.shrink div.quoted,\n.shrink div.body-text,\n.shrink div.picture,\n.shrink div.video {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tpadding-left: 0px;\n\tpadding-right: 0px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n\ttop: 0!important;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n#madewith.active a:hover,\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #cc3635 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #cc3635;\n}\n.headline a {\n\tcolor: #cc3535;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #6c6c6c;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: 500;\n\tfont-family: Open Sans;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"fill":"cc3635","shapeStyleEmpty":{"fill":"#e1e1e1"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#e1e1e1"}},"candle":{"blankfill":"url(https://jifo.co/i/templates/29/chart-background.png)"},"waterfall":{"colors":"206b79 ffd145 d13439"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{}},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:06.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_41a5ffc0c10f-6138\" title=\"Ervaringen DRIP\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?Tkb\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/41a5ffc0c10f-6138\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Ervaringen DRIP</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/41a5ffc0c10f-6138?src=embed\" title=\"Ervaringen DRIP\" width=\"684\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/41a5ffc0c10f-6138\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Ervaringen DRIP</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"41a5ffc0c10f-6138\" prefix=\"NPP\" format=\"interactive\" title=\"Ervaringen DRIP\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"41a5ffc0c10f-6138\" prefix=\"rZ0\" format=\"image\" title=\"Ervaringen DRIP\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"41a5ffc0c10f-6138\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Ervaringen DRIP\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/41a5ffc0c10f-6138\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Ervaringen DRIP</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"41a5ffc0c10f-6138\" data-type=\"image\" data-title=\"Ervaringen DRIP\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/41a5ffc0c10f-6138\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Ervaringen DRIP</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}