Loading
Created by:pbgpbg
{"id":861616,"type":0,"block_id":"pbg_1364910909","theme_id":31,"user_id":294297,"path":"2013-YGS---ne-kanlar","title":"2013 YGS - Öne Çıkanlar","pubtitle":"2013 YGS - Öne Çıkanlar","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/pbg_1364910909.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":16359238,"object_id":"b80af4f5-eab9-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"2013 YGS - Öne Çıkanlar","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101865,"object_id":"pbg1364910919","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"24 Mart Pazar günü 1.805.125 adayın katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı yapıldı. ÖSYM hızlı çalışması ile bu sene 8 günde sınav sonuçlarını açıkladı. Parlakbirgelecek.com olarak bu seneki sınavda ön plana çıkan noktaları özetleyen bir infografik hazırladık.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101647,"object_id":"pbg1364910932","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"YGS&#39;ye Giren Aday Sayısı","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1305011,"object_id":"pbg_1364913597","chart_type_nr":1,"data":[[["Sınava Giren Aday Sayısı (milyon)","Sınava Giren Aday Sayısı (milyon)"],["2010","1.512519"],["2011","1.692144"],["2012","1.895479"],["2013","1.924563"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":101572,"object_id":"pbg1364910966","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"2010 senesinden beri YGS&#39;ye giren aday sayısında %27’lik bir artış gözlemlenmekte. Dikkati çeken önemli bir nokta ise sınava giren üniversite öğrencilerinin ve üniversite mezunlarının sayısının son 4 senede %47 büyüme göstermesi. Bu da son 4 senede fazladan 146 bin adayın sınava girmesi demek.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101540,"object_id":"pbg1364910989","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"YGS Konu Bazında Ortalama Net Sayıları","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1304292,"object_id":"pbg_1364911042","chart_type_nr":1,"data":[[["","Türkçe","Sosyal Bilimler","Temel Matematik","Fen Bilimleri"],["2010","21.5","12.4","11.4","4.6"],["2011","21.9","11.6","7.5","4.1"],["2012","18","11.63","6.92","3.56"],["2013","17.2","12","7.9","4.5"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":101508,"object_id":"pbg1364911055","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Uzun paragraf sorularının sorulmasıyla son 2 senedir adayların Türkçe netlerinde bir düşüş yaşandığı gözlemlenmekte. Bu sene Sosyal Bilimlere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları eklenmiş olmasına rağmen ortalama net sayısı son 4 sene ile aynı. Temel Matematik&#39;te bu sene ortalama net sayısında bir artış gözlemleniyor. Fen Bilimleri, yine ortalamada en az net sayısının olduğu alan, ancak 2013 senesindeki artış cesaret verici.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":102289,"object_id":"pbg1364911076","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Test Bazında Tüm Soruları Doğru Yapan Aday Sayısı","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1304301,"object_id":"pbg_1364911092","chart_type_nr":1,"data":[[["","Türkçe","Sosyal Bilimler","Temel Matematik","Fen Bilimleri"],["2010","483.00","0.00","2,141.00","183.00"],["2011","1,329.00","5.00","1,805.00","407.00"],["2012","929.00","56.00","1,316.00","437.00"],["2013","809.00","6.00","2,417.00","91.00"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":101431,"object_id":"pbg1364911105","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"2013&#39;te öne çıkan olumlu sonuç, son iki seneye göre matematikte tüm soruları doğru yapan aday sayısındaki artış oldu. Türkçe&#39;de ise geçen sene ile birlikte artan \"uzun paragraf\" soruları sebebiyle tüm soruları doğru yapan aday sayısı azaldı. Fen Bilimlerinde ise öğretim programı değişikliği nedeniyle tüm soruları doğru yapan aday sayısında önemli bir düşüş gözlemleniyor.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101423,"object_id":"pbg1364911120","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Sıfırcılar","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1304317,"object_id":"pbg_1364911134","chart_type_nr":6,"data":[[["Sıfırcılar","2010","2011","2012","2013"],["Puanları 0.5ten küçük olduğu için puanı hesaplanmayan aday sayısı.","14156","38269","50805","8586"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":125666,"object_id":"pbg1364911156","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Bu sene \"sıfırcı\" olarak nitelendirilen puanları 0,5&#39;ten küçük olduğu için hesaplanmayan aday sayısında ciddi bir düşüş olduğu görülmekte. Fakat bunda ÖSYM&#39;nin bu rakamı bu sene tüm sınavlarda olarak açıklamış olması, geçen senelerde ise puanları 0,5 altında olup puanı hesaplanmayan aday sayısı olarak açıklaması bir fark yaratıyor olabilir. Buna bir ipucu ise en az 2 sınavında 0,5 netin altında olan aday sayısının 61.036 olması.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101406,"object_id":"pbg1364911170","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"En Başarılı İller","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101378,"object_id":"pbg1364911205","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/pbg1364911205.png"},{"type":"particle","particle_id":800846,"object_id":"pbg1364994032","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"İller bazında başarı durumu incelendiğinde ülkenin doğu ve batısı arasındaki fark hala göze çarpmakta. En başarılı ilk on il ise sırasıyla Ankara, Karabük, Denizli, Aydın, Isparta, Kırşehir, Eskişehir, Antalya, Burdur ve Karaman oldu.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101373,"object_id":"pbg1364911240","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Öğrenim Durumuna Göre YGS&#39;ye Giren Aday Dağılımı","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1304337,"object_id":"pbg_1364911264","chart_type_nr":2,"data":[[["Sınıf","Öğrenim Durumu"],["Lise Son","42.79%"],["Lise Mezunu","30.91%"],["Üniversite Öğrencisi","19.44%"],["Üniversite Mezunu","4.35%"],["Diğer","2.50%"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":2,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":101461,"object_id":"pbg1364911295","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Aday ve kontenjan sayısı arasındaki büyük fark sebebiyle birçok öğrencinin önceki senelerde açıkta kalması, ilerleyen senelerde tekrar sınava giren öğrenci olarak rakamlara yansıyor. Bu sebeple, 2013 YGS sınavında lise son öğrencilerinin oranı %43’te kaldı. Özellikle üniversite öğrencisi ve üniversite mezunlarının sınava giren aday sayısındaki paylarını artırması ise ilginç bir nokta olarak göze çarpıyor.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101528,"object_id":"pbg1364911316","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"YGS&#39;ye Giren Adayların Cinsiyet Dağılımı","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1304362,"object_id":"pbg_1364911432","chart_type_nr":3,"data":[[["","Aday"],["Kız (%45)","113"],["Erkek (%55)","139"]]],"custom":{"defaultPath":"circlePath"},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":101241,"object_id":"pbg1364911467","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Yükseköğrenime devam etmek için YGS&#39;ye giren adayların %45’ini kız adaylar %55’ini ise erkek adaylar oluşturuyor. Kız öğrencilerin yükseköğrenime devam etmesinin gerekenin altında kalması sorununun en kısa zamanda aşılmasını umuyoruz.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":101212,"object_id":"pbg1364911482","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"YGS Birincilerinin Cinsiyet Dağılımı","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1304384,"object_id":"pbg_1364911504","chart_type_nr":5,"data":[[["title","Project A"],["MIN","Erkek"],["MAX","Kız"],["Value","100"],["Label","YGS Puan Türünde Birinci Sayısı"]]],"custom":{"height":"335"},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":105908,"object_id":"pbg1364911531","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Sınava giren kız adaylar olması gerekenin altında temsil edilmelerine rağmen başarılarıyla kendilerinden söz ettiriyorlar. Bu sene tüm YGS puan türlerinde birinciler kız öğrencilerden çıktı - 3 ayrı kız öğrenci 6 puan türünde birinciliği aldı. Ayrıca 180 puanı aşan adaylara baktığımızda kız öğrencilerin %72’sinin bu puan barajını aştığını, erkek öğrencilerin ise sadece %65’inin 180 puan barajını geçtiğini görüyoruz.","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":802019,"object_id":"pbg1364997941","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"LYS&#39;ye Girecek Tüm Adaylara Başarılar Dileriz!","content_type":"","title":"","shrink":null},{"type":"particle","particle_id":802105,"object_id":"pbg1364998208","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/pbg1364998208.png"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_2013-YGS---ne-kanlar\" title=\"2013 YGS - Öne Çıkanlar\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?sW4\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/2013-YGS---ne-kanlar\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">2013 YGS - Öne Çıkanlar</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/2013-YGS---ne-kanlar?src=embed\" title=\"2013 YGS - Öne Çıkanlar\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/2013-YGS---ne-kanlar\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">2013 YGS - Öne Çıkanlar</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"2013-YGS---ne-kanlar\" prefix=\"okk\" format=\"interactive\" title=\"2013 YGS - Öne Çıkanlar\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"2013-YGS---ne-kanlar\" prefix=\"rRw\" format=\"image\" title=\"2013 YGS - Öne Çıkanlar\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"2013-YGS---ne-kanlar\" data-type=\"interactive\" data-title=\"2013 YGS - Öne Çıkanlar\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/2013-YGS---ne-kanlar\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">2013 YGS - Öne Çıkanlar</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"2013-YGS---ne-kanlar\" data-type=\"image\" data-title=\"2013 YGS - Öne Çıkanlar\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/2013-YGS---ne-kanlar\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">2013 YGS - Öne Çıkanlar</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}