Register
Martin Hanson

Martin Hanson

15 infographics

Basic account

Tallinna parimad välikohvikud ja -terrassid!
Maailma suurimad viinajoojad!
tule tulemine 2014: registreerimise statistika!
Millest koosneb presidendiproua leivatretsept!
Eesti kaubandus 2004-2012 (eksport, import ja bilanss)
Sõiduautode müügistatistika septembrikuus 2000-2012 (kõik autod)
Eesti 20 viimase aasta automüügistatistika
Elektri esmaspäevane börsihind tõusis 39,82 euroni
Elektri pühapäevane börsihind langes 31,59 euroni
Eesti Konjunktuuriinstituudi toidukorvi maksumus
Eesti peamiste partnerriikide majandusolukord ja ootused
Eesti tarbijate kindlustunde indikaator 2012
Eesti tervishoiutöötajate arvukuse muutus 2006-2012
Eesti tervishoiutöötajate palganumbrite muutus 2006-2012
Eesti tervishoiutöötajate palganumbrid 2012. aasta esimese 8 kuu lõikes