Register
Pavla Imrišková

Pavla Imrišková

2 infographics

Basic account

Počet obyvateľov v Žilinskom kraji v jednotlivých rokoch
Vekové zloženie obyvateľstva v Žilinskom kraji v roku 2011