Loading
Created by:king_melihking_melih
{"id":328590,"type":0,"block_id":"King_Melih_1352293351","theme_id":31,"user_id":127931,"path":"1352293351-King_Melih_1352293351","title":"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ","pubtitle":"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/King_Melih_1352293351.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":15337621,"object_id":"52359f39-ea8c-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":293041,"object_id":"King_Melih1352293405","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Yıllara Göre Türkiye&#39;de Köy Ve Şehir Nüfusu","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":293051,"object_id":"King_Melih1352293454","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şehirleşme hareketi yaşanmaktadır. Grafikten görüleceği üzere Cumhuriyetin ilan edildiği ilk yıllarda nüfusumuzun çoğu kırsal kesimlerde yaşamaktaydı. Günümüzde 1950&#39;li yıllardan itibaren kent nüfusunda belirgin bir artış olmuştur. 1985 yılında ise ilk kez kent nüfusu, kır nüfus oranını geçmiştir.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":460530,"object_id":"King_Melih_1352293723","chart_type_nr":4,"data":[[["Past GDP","KÖY (MİLYON KİŞİ)","ŞEHİR (MİLYON KİŞİ)"],["1960","18,9","8,9"],["1970","21,9","13,7"],["1980","25","19,6"],["1990","23","33,3"],["2000","23,8","44"],["2010","17,5","56,2"]]],"custom":{"legacyTransposeDone":true,"switchRowsColumns":true},"colors":["#000000","#ffd542","#ff414d","#a7dfff","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":1,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":293118,"object_id":"King_Melih1352293946","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Çalışan Nüfusun Sektörlere Dağılımı","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":293133,"object_id":"King_Melih1352294044","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım dışı sektörlerde çalışır. Ülkemizde de tarım sektöründe çalışan nüfus oranı giderekazalmaktadır. Bu durum cinsiyete göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi tarımda çalışan nüfus kadınlarda daha fazla iken, sanayide çalışan nüfusu daha çok erkekler teşkil etmektedir. Hizmet sektöründe ise oranlar birbirine yakındır.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":460607,"object_id":"King_Melih_1352294416","chart_type_nr":2,"data":[[["Past GDP","KADIN %","ERKEK %"],["TARIM","42","18"],["SANAYİ","16","30"],["HİZMET","42","52"]]],"custom":{},"colors":["#ff414d","#ffd542","#aa126b","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":293579,"object_id":"King_Melih1352300833","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Cinsiyete Göre Nüfusun Okur-Yazarlık Durumu","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":293595,"object_id":"King_Melih1352300882","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Aşağıdaki grafiklerde görüleceği üzere, günümüzde okur-yazarlık oranı %90 civarındadır. Ancak okuma yazma bilen nüfus, ülkemizin her tarafında eşit olmadığı gibi cinsiyetler arasında da belirgin farklılıklar gösterir. Erkeklerde okuma-yazma oranı kadınlara göre daha fazladır.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":461241,"object_id":"King_Melih_1352301202","chart_type_nr":2,"data":[[["Past GDP","ERKEK %","KADIN %"],["Okur-Yazar","94","87"],["Okur-Yazar Değil","4","9"],["Bilinmeyen","2","4"]]],"custom":{},"colors":["#01c4f5","#ffc700","#000000","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"dimensions":[],"modifier":2,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:33:43.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#767676"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Pontano Sans","PT Sans","PT Sans Narrow","Arial Narrow"],"id":31,"title":"Light-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/31/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/grey.png","order":28,"public":0,"width":550,"fonts":"Pontano+Sans;PT+Sans+Narrow","colors":["#34a6b5","#bfbfbf","#5bb7c3","#959595","#287f8a","#4c4c4c","#005863","#000000","#9af3ff","#e2e2e2"],"logocolor":"6abac5","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":10,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".heatmap-legend {\n\tmargin-bottom: 10px;\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\ndiv[id^='table_'] .inner {\n\tbackground: transparent;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-rigth: 0;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #eee;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-top: 21px;\n\tpadding-left: 21px;\n\tpadding-right: 21px;\n}\n.chart > .igc-chart.inner\n.ig-copyright,\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #7d7d7d !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/31/fons2.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 40px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\ttext-align: center;\n\tline-height: 50px;\n}\n.chart-title {\n\tbackground: rgba(52, 166, 181, 0.7);\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-align: center;\n}\n.chart-title .innertext {\n\tpadding: 3px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\tpadding: 20px;\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-size: 16px;\n\tcolor: #464646;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tfont-family: Pontano Sans;\n\ttext-align: center;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 27px;\n\tcolor: #34a6b5;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.quotetitle {\n\tcolor: #3e4648;\n\tfont-size: 22px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: #f7f7f7;\n}\n.chart {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\theight: auto !important;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #0d6874;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #0d6874 !important;\n}\n.titlepopup {\n\ttop: 1px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #0d6874;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(118, 118, 118, 0.5);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #767676;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"waterfall":{"colors":"005863 34a6b5 959595"},"candle":{"colors":"959595 34a6b5"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"common":{"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"#5a5a5a"},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#767676","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#767676","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:33:43.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_1352293351-King_Melih_1352293351\" title=\"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?pzv\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1352293351-King_Melih_1352293351\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/1352293351-King_Melih_1352293351?src=embed\" title=\"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1352293351-King_Melih_1352293351\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"1352293351-King_Melih_1352293351\" prefix=\"noX\" format=\"interactive\" title=\"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"1352293351-King_Melih_1352293351\" prefix=\"C2w\" format=\"image\" title=\"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"1352293351-King_Melih_1352293351\" data-type=\"interactive\" data-title=\"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1352293351-King_Melih_1352293351\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"1352293351-King_Melih_1352293351\" data-type=\"image\" data-title=\"ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1352293351-King_Melih_1352293351\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}