Loading
Created by:Rūdolfs RubenisRūdolfs Rubenis
{"id":268016,"type":0,"block_id":"100001475176535_1350557458","theme_id":21,"user_id":109128,"path":"1350557458-530165","title":"Piena Ceļš - Mūsu galaktika","pubtitle":"Piena Ceļš - Mūsu galaktika","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/100001475176535_1350557458.jpg","width":600,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":9999820,"object_id":"578990a7-e9aa-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Piena Ceļš - Mūsu galaktika","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231782,"object_id":"1000014751765351350557731","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Pētījumu Veidoja Rūdolfs rubenis 11. klase","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231793,"object_id":"1000014751765351350557873","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1000014751765351350557873.jpg"},{"type":"particle","particle_id":231804,"object_id":"1000014751765351350558062","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Mūsu Galaktiku sauc par Piena Ceļu, kuru veido Saules sistēma ar 8 planētām un Sauli - Lielākā Zvaigzne no visām Saules Sistēmā. Piena Ceļš pieder pie visām galaktikām, kas atrodas un turpina plesties visā Visumā.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231844,"object_id":"1000014751765351350559049","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Galaktiku Veidi un īpašības","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231845,"object_id":"1000014751765351350559189","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Galaktikas iedela trīs tipos pēc tās formas - eliptiskās, spirālveida un nerergulārās. Lielākā daļa Galaktiku, tajā skaitā Piena Ceļu, ir spirālaveida. Eliptīskās un Neregulārās ir atšķirīgas pēc formas un zvaigžņu sistēmas. Citas Galaktikas, kā Kvazāri un Aktīvās ir spēcīga starojuma, kas veidojas kodola intensīvā procesā ķīmisku vai fizikālu darbību ietekmē.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231890,"object_id":"1000014751765351350559605","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Saules Sistēma","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231904,"object_id":"1000014751765351350559761","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1000014751765351350559761.jpeg"},{"type":"particle","particle_id":231910,"object_id":"1000014751765351350559802","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Saules sistēma ir Piena Ceļa Zvaigžņu un Planētu kopums, kur atrodas mūsu planēta - zeme un citas. Galaktiku veido dažādas zvaigznes, kas ir vairāki miljardi vai triljoni. Piena Ceļš ir diska veida Zvaigžņu putekļu un gāzu krājums, kas norobežo Saules sistēmu no pārējā visuma.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231932,"object_id":"1000014751765351350560317","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Ieskats mūsu Galktikā","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231939,"object_id":"1000014751765351350560390","particle_type":"video","picture":null,"text":"//youtube.com/embed/fK_kKo0tPu0"},{"type":"particle","particle_id":231896,"object_id":"1000014751765351350560714","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Galaktikas Uzbūve","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":231960,"object_id":"1000014751765351350560882","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1000014751765351350560882.gif"}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:32:26.000Z","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{"fontFamily":"PT Sans Narrow","fontWeight":"700"},"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#fcee21","cellColor":"#464646","headerColor":"#000","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","PT Sans","Arial Narrow"],"id":21,"title":"Yellow-updated","usergroup":"","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/21/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/yellow.png","order":26,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700","colors":["#000000","#363636","#636363","#898989","#acacac","#cccccc","#ebebeb","#ffffff"],"logocolor":"000000","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"","top":20,"padding":20,"spacing":24,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #000000;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #000000;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: black;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-color: #000;\n\tborder-width: 1px;\n\tborder-style: solid;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-color: #000;\n\tborder-width: 2px;\n\tborder-style: solid;\n\tfont-weight: bold;\n}\n.ig-container {\n\tbackground-color: #fcee21;\n\tbackground-image: url(/i/templates/21/1-yellow-bckgrnd.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 60px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #000000;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart-title {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\ndiv.body-text {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\ndiv.picture {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\n.bodytitle .innertext {\n\tfont-family: 'PT Sans Narrow';\n\tfont-weight: 700;\n\tmin-height: 18px;\n\tcolor: #000;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding: 12px;\n\tbackground: #fcee21;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-right: 27px;\n\tborder: 2px solid black;\n}\n.bodytitle .innertext::after {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\tbottom: -7px;\n\tright: 11px;\n\twidth: 27px;\n\theight: 47px;\n\tbackground: url(/i/templates/21/chart-title-flag.png);\n}\n.quote {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #000000;\n\ttext-align: center;\n\tbackground-image: url(/i/templates/21/quote.png);\n\tbackground-size: 71px 71px;\n\tbackground-position: 50% 0%;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tpadding-top: 80px;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 20px;\n\tcolor: #000;\n\ttext-align: justify;\n\tpadding-left: 32px;\n\tpadding-right: 32px;\n}\n.ig-copyright,\n#madewith {\n\tcolor: #000;\n}\n#madewith a:link,\n#madewith a:active,\n#madewith a,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:hover {\n\tcolor: #000000 !important;\n}\n.headline.active:hover span {\n\tcolor: #fcee21;\n\tbackground: #000;\n\tdisplay: inline;\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #898989 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #fcee21;\n\tbackground: #000 !important;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(0, 0, 0, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #000;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"progress":{"backgroundInactive":{"stroke-width":1,"stroke":"#000000","stroke-opacity":1,"fill":"transparent"}},"waterfall":{"colors":"959595 ffffff 000000"},"candle":{"blankfill":"#fcee21","colors":"000000 959595"},"matrix":{"maxRows":7},"gauge":{"gaugeStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#000","fill":"#fcee21"},"gaugeFillStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#000","fill":"#000"},"gaugeNeedleStyle":{"stroke-width":0,"stroke-opacity":0,"fill":"#707070"}},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#000000","countryFill":"#fcee21","canvasFill":"transparent"},"common":{"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fcee21","stroke":"#000","stroke-opacity":1,"stroke-width":1},"text":{"labelFontStyle":{"fill":"#000000"}}},"textStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow, Arial Narrow","font-size":16,"cursor":"default","fill":"black"},"backgroundStyle":{"fill":"transparent","stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"baseLineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#000"},"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#000","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#000","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","font-size":16,"text-anchor":"start","fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:32:26.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_1350557458-530165\" title=\"Piena Ceļš - Mūsu galaktika\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?qF2\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1350557458-530165\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Piena Ceļš - Mūsu galaktika</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/1350557458-530165?src=embed\" title=\"Piena Ceļš - Mūsu galaktika\" width=\"600\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1350557458-530165\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Piena Ceļš - Mūsu galaktika</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"1350557458-530165\" prefix=\"fH9\" format=\"interactive\" title=\"Piena Ceļš - Mūsu galaktika\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"1350557458-530165\" prefix=\"j6h\" format=\"image\" title=\"Piena Ceļš - Mūsu galaktika\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"1350557458-530165\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Piena Ceļš - Mūsu galaktika\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1350557458-530165\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Piena Ceļš - Mūsu galaktika</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"1350557458-530165\" data-type=\"image\" data-title=\"Piena Ceļš - Mūsu galaktika\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1350557458-530165\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Piena Ceļš - Mūsu galaktika</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}