Loading
Created by:jukkahirvonenjukkahirvonen
{"id":203142,"type":0,"block_id":"1347875594","theme_id":33,"user_id":82270,"path":"1347875594-047878","title":"JUKKA HIRVONEN","pubtitle":"JUKKA HIRVONEN","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1347875594.jpg","width":582,"copyright":null,"properties":{"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10680634,"object_id":"e0c48b75-e9cb-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"JUKKA HIRVONEN","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":172987,"object_id":"1347877179","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Oppitunneillani tapahtuu ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":172983,"object_id":"1347876715","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Olen sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen kannattaja ja harrastaja. Oppimisen teoreettiseen viitekehykseeni kuuluvat Knud Illeris, Yrjö Engeström, Dewey, Piaget, Vygotski ja Bloom. Opettamisen karttaani ovat rakentaneet Lenni Haapasalo ja Georg Pólya ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":172989,"object_id":"1347877222","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Käytän mielelläni lukukameraa ja videotykkiä. Valkotaululle kirjaan miellekartan opittavana olevasta käsitekokonaisuudesta. Teetän parityöskentelynä tehtäviä ja sovellan käännettyä luokkahuonetta antamalla tehtävät ensin ja keskustelemalla esiin tulevista ongelmista seuraavalla tunnilla. Elävöitän oppituntia oppiaineiden rajat ylittävillä tehtävillä tai keskusteluilla. Harjoitan kyselytekniikoita lateraalisten ongelmien avulla. Innostan oppilaita arvioimaan oma taitotasonsa eántamalla vaihtoehtoisia kotitehtäviä.","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":172980,"object_id":"1347876575","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1347876575.jpg"},{"type":"particle","particle_id":173005,"object_id":"1347878143","particle_type":"image","picture":"http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-particles-700/1347878143.jpg"},{"type":"particle","particle_id":172965,"object_id":"1347875594","particle_type":"quote","picture":null,"text":"Filosofian maisteri, aineenopettaja, kehittäjä, kouluttaja, JET","content_type":"","title":"Helsingin Yliopisto, Joensuun yliopisto","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":277219,"object_id":"1347875721","chart_type_nr":2,"data":[[["Kokemus","vuotta"],["Kouluhallinnon virkamies","2"],["Yläkoulun rehtori","7"],["Yksityiskoulun rehtori","16"],["Opettaja matem.fys.kem.tietotekn.","4"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":173007,"object_id":"1347878388","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Filosofian Maisteri Helsingin yliopisto 1987, aineenopettaja, matemaattiset aineet 1983 Joensuun korkeakoulu,JET 2009, Edupoli, Opettaja Helsingin kaupunki, 1983-1986, Helsingin Opetusviraston opetuskonsultti 1987-1988, Peruskoulun yläasteen rehtori Helsingissä 1988-1995, Ylitarkastaja Opetushallituksessa 1995-1996, Yksityiskoulun rehtori Helsingissä 1996-2012","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":172982,"object_id":"1347876651","particle_type":"bodytitle","picture":null,"text":"Opettaminen tarkoittaa vierellä kulkemista ja yhteistä matkaa","content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:34:04.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#e2d8bf","cellColor":"#433f39","headerColor":"#433f39","shapeFill":"a8271c"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#433f39"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans Narrow","Verdana","PT Serif","PT Sans"],"id":33,"title":"Asketic-new","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/33/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/asketic-brown.png","order":24,"public":0,"width":null,"fonts":"PT+Sans+Narrow:400,700;PT+Sans:400,700;PT+Serif:400italic","colors":["#433f39","#c99842","#e37900","#a8271c","#b15027","#7d4c29","#c6a88b","#7b736a","#6f5449","#4b372d","#364056","#607572","#909e86","#9da76c","#76a268","#68a28c","#6c9da0","#578d9d","#433049","#96475f","#af8f9c"],"logocolor":"61594d","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":50,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #433f39;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #433f39;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #433f39;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #e2d8bf;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #f2ede1 !important;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #f2ede1;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/33/brown-bckgrnd.png);\n}\n.ig-items {\n\tpadding-bottom: 20px;\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tbackground: #f2ede1 url(/i/templates/33/brown-top-curve.png) 0 0 repeat-x;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-size: 55px;\n\tcolor: #433f39;\n\tborder-bottom: 8px solid #433f39;\n\tline-height: 65px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans Narrow;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #433f39;\n\tborder-bottom: 4px solid #433f39;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #433f39;\n}\n.quote {\n\tpadding: 20px;\n\tfont-family: PT Serif;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: center;\n\tbackground: #433f39;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-size: 24px;\n}\n.quote:after, .quote:before {\n\tcontent: '';\n\tposition: absolute;\n\ttop: 50%;\n\tmargin-top: -13px;\n\twidth: 13px;\n\theight: 27px;\n}\n.quote:after {\n\tleft: 0%;\n\tbackground: url(/i/templates/218/left.svg);\n}\n.quote:before {\n\tbackground: url(/i/templates/218/right.svg);\n\tright: 0%;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #e37900;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #e37900 !important;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #e37900;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.ig-items:after,\n.ig-container:after {\n\tcontent: '' !important;\n\tdisplay: block !important;\n\tposition: absolute;\n\tright: 21px;\n\ttop: 26px;\n\tbackground: #433f39;\n\twidth: 15px;\n\theight: 15px;\n\tborder-radius: 20px;\n}\n.ig-container:after {\n\tleft: 41px;\n\ttop: 47px;\n\tright: auto;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(67, 63, 57, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #433f39;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans Narrow;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"shapeStyleEmpty":{"fill":"#d9ccae"}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#d9ccae"}},"waterfall":{"colors":"433f39 76a268 a8271c"},"candle":{"colors":"a8271c 76a268","blankfill":"url(https://cdn.jifo.co/i/templates/33/bckgrnd_dots-brown2.png)"},"map":{"showLegend":false,"countryStroke":"#d9ccae","countryFill":"#d9ccae","canvasFill":"transparent"},"common":{"circleStyle":{"fill":"url(https://cdn.jifo.co/i/templates/33/bckgrnd_dots-brown2.png)"},"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#e2d8bf"}},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#433f39","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#433f39","fill":"none","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:07.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:34:04.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_1347875594-047878\" title=\"JUKKA HIRVONEN\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?mJX\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1347875594-047878\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">JUKKA HIRVONEN</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/1347875594-047878?src=embed\" title=\"JUKKA HIRVONEN\" width=\"582\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1347875594-047878\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">JUKKA HIRVONEN</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"1347875594-047878\" prefix=\"Qcm\" format=\"interactive\" title=\"JUKKA HIRVONEN\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"1347875594-047878\" prefix=\"6w7\" format=\"image\" title=\"JUKKA HIRVONEN\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"1347875594-047878\" data-type=\"interactive\" data-title=\"JUKKA HIRVONEN\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1347875594-047878\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">JUKKA HIRVONEN</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"1347875594-047878\" data-type=\"image\" data-title=\"JUKKA HIRVONEN\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/1347875594-047878\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">JUKKA HIRVONEN</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}